icon_backward icon_backward

Новини законодавства від 20 вересня 2017 року

LEGAL HOTLINE . 20 вересня 2017

БАНКИ ОБИРАТИМУТЬ АГЕНТІВ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ВЕРИФІКАЦІЇ

НБУ ДОЗВОЛИВ НЕ РЕЄСТРУВАТИ КРЕДИТИ ВІД МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

ВІДСУТНІСТЬ ПОСАДОВОЇ ІНСТРУКЦІЇ – ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

ВСІ ДОХОДИ ІНВЕСТОРІВ – НЕРЕЗИДЕНТІВ У ДЕРЖАВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ НЕ ОПОДАТКОВУЮТЬСЯ

контакти

Анатолій Грабовий

Адвокат, Старший юрист

БАНКИ ОБИРАТИМУТЬ АГЕНТІВ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ВЕРИФІКАЦІЇ

Національний банк України дозволив банкам доручати юридичним особам – резидентам, фізичним особам – резидентам, а також фізичним особам – підприємцям – резидентам на договірних засадах здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів – фізичних осіб, відповідно до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

При цьому такі агенти зобов’язані забезпечити захист банківської таємниці, персональних даних клієнтів, а банк зобов’язаний ознайомити агентів з вимогами внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу та організувати навчання агентів для забезпечення належного рівня їх підготовки. Банк має право призначати посередників лише після того, як переконається у бездоганній діловій репутації таких осіб.

Відповідальність за неналежне здійснення агентами ідентифікації та верифікації банківських клієнтів – фізичних осіб покладається на банк.


НБУ ДОЗВОЛИВ НЕ РЕЄСТРУВАТИ КРЕДИТИ ВІД МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

13 вересня 2017 року набула чинності постанова Національного банку України № 88 від 07 вересня 2017 року, яка скасовує вимогу реєстрації в НБУ кредитних договорів (договорів позики) між резидентами – позичальниками та кредиторами – міжнародними фінансовими організаціями.

На кредитні договори (договори позики) між резидентами та міжнародними фінансовими організаціями також не поширюються вимоги щодо розміру виплат за користування кредитом з дотриманням максимальних процентних ставок, що встановлюються НБУ.

Нагадаємо, що наразі встановлені максимальні розміри процентних ставок для короткострокових (не вище 9,8 % річних), середньострокових (не вище 10 % річних) та довгострокових (не вище 11 % річних) запозичень, за якими резиденти мають здійснювати зовнішні запозичення у вигляді кредитів, позик в іноземній валюті.


ВІДСУТНІСТЬ ПОСАДОВОЇ ІНСТРУКЦІЇ – ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

За інформацією від Державної служби з питань праці, відсутність на підприємстві посадових інструкцій може бути кваліфікована як порушення законодавства про працю.

Необхідність застосування посадових інструкцій визначається законодавством України про працю, зокрема статтею 29 Кодексу законів України про працю, а також розділом «Загальні положення» Випуску № 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій.

Посадові інструкції складаються для працівників усіх посад, що зазначені в штатному розписі і повинні відображати повний перелік завдань та обов’язків, повноважень і відповідальності, у разі потреби мати необхідні пояснення, а всі терміни – чіткі визначення.

За відсутність на підприємстві посадових інструкцій на посадових осіб підприємства може бути накладений штраф у розмірі від 510 до 1700 гривень та у разі повторного порушення – від 1700 до 5100 гривень.


ВСІ ДОХОДИ ІНВЕСТОРІВ – НЕРЕЗИДЕНТІВ У ДЕРЖАВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ НЕ ОПОДАТКОВУЮТЬСЯ

10 вересня 2017 року набули чинності зміни до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів нерезидентів – інвесторів у цінні папери.
До набуття чинності вказаним законом не підлягали оподаткуванню доходи інвесторів –нерезидентів, отримані у вигляді процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов’язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями.

Тепер, окрім доходів у вигляді процентів або дисконту за вищезазначеними цінними паперами, не підлягають оподаткування також доходи нерезидентів, у вигляді інших доходів за державними цінними паперами, що виплачуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.