Архів новин

Про нашу фiрму за 1,5 хв.

playvideo.jpg Дивитись

Статті

06.10.2016 Де інвестору шукати справедливість?

Автор: Наталія Мисник
Джерело: Юрист&Закон, №36
Текст доступний російською мовою

Архів статей

Будьте поінформовані

Залишайтеся в курсі останніх новин, публікацій та заходів нашої фірми, а також отримуйте актуальні правові огляди з коментарями юристів

Підписатися

Вихідний не рахується: платникам податків продовжено строки оскарження податкового рішення

01.06.2017

У березні 2017 року Вищим адміністративним судом України (далі – ВАСУ) було прийнято дві ухвали, якими встановлено позитивну для платників податків практику щодо використання граничних строків при поданні скарги на вимогу про сплату єдиного внеску та при сплаті податкових зобов’язань.

Зокрема, наразі законодавством визначено, що скарга на вимогу про сплату єдиного внеску подається до органу доходів і зборів протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання платником єдиного внеску вимоги про сплату єдиного внеску.

При цьому, ані Закон «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», ані прийнятий на виконання його положень Порядок розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу, затверджений Наказом міністерства фінансів України № 1124 від 09.12.2015 р., не врегульовують питання перенесення строку на подання скарги у разі, якщо останній день для її подання припадає на вихідний або святковий день.

Зазначеним користуються контролюючі органи, і у разі подання скарги в перший робочий день після вихідного, святкового дня (в які відповідний строк формально завершився), відмовляють у розгляді скарги з підстави пропущення строку.

Незважаючи на неврегульованість зазначеного вище питання, в Ухвалі від 09.03.2017 р. по справі № 802/3184/15-а ВАСУ прийшов до висновку, що у разі якщо день закінчення строку оскарження рішення контролюючого органу про вимогу щодо сплати єдиного внеску припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку для оскарження повинен бути перший робочий день після відповідного вихідного або святкового дня.

При прийнятті зазначеної правової позиції ВАСУ керувався ч. 7 ст. 9 Кодексу адміністративного судочинства, відповідно до якої у разі відсутності закону, що регулює відповідні правовідносини, суд застосовує закон, що регулює подібні правовідносини (аналогія закону) та нормою п. 56.21 ст. 56 Податкового кодексу України (далі – ПК України), відповідно до якої у разі коли норма ПК України чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі ПК України, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів, або коли норми одного і того ж нормативно-правового акта суперечать між собою та припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.

Керуючись зазначеними вище нормами ВАСУ підтримав позицію судів попередніх інстанцій щодо застосування у справі за аналогією закону норми п. 56.13 ст. 56 ПК України, відповідно до якої у разі коли останній день строків, зазначених у цій статті, в тому числі строк на подання скарги до контролюючого органу, припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

Схожа ситуація склалася і щодо сплати податкових зобов’язань.

Зокрема, відповідно до п. 57.1 ст. 57 ПК України платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПК України для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених ПК України.

При цьому, законодавством також не врегульовано перенесення граничного строку сплати податкових зобов’язань, якщо останній день такої сплати припадає на вихідний або святковий день.

Зокрема, у разі сплати податкових зобов’язань у перший робочий день після вихідного або святкового дня (в які формально завершився строк для сплати податкового зобов’язання), контролюючі органи притягають платника податків до відповідальності за несвоєчасну сплату податкових зобов’язань.

В той же час, наприклад, для подання податкових декларацій зазначене питання однозначно врегульовано нормами ПК України. Зокрема, згідно з п. 49.20 ст. 49 ПК України, якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

В Ухвалі від 15.03.2017 р. по справі № 805/1211/16-а ВАСУ прийняв правову позицію, згідно з якою у разі якщо граничний строк сплати податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день, такий строк повинен бути перенесений на перший робочий день після зазначених неробочих днів.

При прийнятті зазначеної правової позиції ВАСУ керувався вже згаданим п. 56.21 ст. 56 ПК України та ст. 5 Європейської конвенції про обчислення строків від 16.05.1972 р., відповідно до якої якщо останній день строку, до спливу якого має бути здійснена та чи інша дія, припадає на суботу, неділю, офіційне свято чи день, який вважається офіційним святом, встановлений строк продовжується на перший робочий день, який настає після них.

Висновок

Враховуючи зазначені вище позиції ВАСУ, можливо сподіватися на високі шанси на оскарження рішень контролюючих органів в аналогічних справах, в яких платник податків повинен вчинити певні дії у визначений строк, який формально закінчується у вихідний або святковий день.
До списку новин