Новини

01.06.2017 Вихідний не рахується: платникам податків продовжено строки оскарження податкового рішення

У березні 2017 року Вищим адміністративним судом України (далі – ВАСУ) було прийнято дві ухвали, якими встановлено позитивну для платників податків практику щодо використання граничних строків при поданні скарги на вимогу про сплату єдиного внеску та при сплаті податкових зобов’язань.

29.05.2017 Третейське застереження зберігає свою юридичну силу у випадку, коли основний договір розірвано сторонами - ВГСУ

Третейська угода нерозривно пов'язана з основними правовідносинами між сторонами і розповсюджує свою силу тільки на спори, які виникли чи можуть виникнути з основних правовідносин.

Архів новин

Керівна команда

Валентин Гвоздій Валентин Гвоздій
Керуючий партнер
Сергій Оберкович Сергій Оберкович
Старший партнер
Наша команда

Умови використання


Інформація, що міститься на сайті Юридичної фірми «Гвоздій та Оберкович» (у подальшому «Гвоздій та Оберкович» чи «фірма»), надається тільки для інформаційних цілей і не може вважатись юридичною порадою стосовно будь-якого питання.

Всі користувачі інформації, що міститься на вебсайті фірми, а також клієнти чи інші треті особи повинні діяти чи утримуватись від дій, що базуються на будь-якій інформації, яка міститься на цьому веб-сайті, до моменту отримання відповідної юридичної чи іншої професійної поради щодо окремих фактів, що розглядаються, а також окремих обставин від кваліфікованого юриста у країні проживання такого користувача. Відомості, що містяться на цьому веб-сайті містять загальну інформацію і можуть не відповідати всім поточним правовим змінам, рішенням чи угодам. Юридична фірма «Гвоздій та Оберкович» не несе відповідальності стосовно дій, здійснених чи не здійснених на основі будь-якої чи усієї інформації, яка міститься на цьому вебсайті.

Будь-яка інформація, надіслана компанії «Гвоздій та Оберкович» електронною поштою через вебсайт фірми не є захищеною і надсилається на не конфіденційній основі. Передавання інформації, яка міститься на веб-сайті фірми, повністю або частково, та/або переписка з компанією «Гвоздій та Оберкович» не є і не створює відносин адвокат-клієнт між фірмою «Гвоздій та Оберкович» і будь-яким з користувачів.

Фірма не обов’язково схвалює і несе відповідальність за будь-яку інформацію, яка міститься на цьому веб-сайті і розміщена будь-якою з третіх сторін, або до якої користувач отримав отримати доступ через вебсайт фірми.