icon_backward icon_backward

Новини законодавства 17/01/2018

LEGAL HOTLINE . 17 січня 2018

Запропоновано критерії визначення осіб з високими статками

Змінено Примірний договір купівлі-продажу електроенергії з використанням альтернативних джерел енергії

Нова редакція закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність

Нові правила роботи з персональними даними у 2018 році перші звернення до Верховного суду України щодо розгляду зразкової справи

Підвищено «зелений» тариф для приватних домогосподарств

контакти

Ірина Кальницька

Керівник практики податкового права, Адвокат

ЗАПРОПОНОВАНО КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ОСІБ З ВИСОКИМИ СТАТКАМИ

Мінфін оприлюднив проект Закону «Про внесення змін у Податковий кодекс України та деякі законодавчі акти відносно критеріїв визначення осіб з високими доходами», відповідно до якого запропоновано ввести критерії для визначення осіб з високими доходами, а також передбачено обов’язок таких осіб щорічно подавати податкові декларації, незалежно від того, чи сплачувався ними або їх податковими агентами у звітний період ПДФО або військовий збір.

У разі прийняття законопроекту фізична особа вважатиметься платником з високими доходами у разі, якщо вона відповідає одному із таких критеріїв:

 • є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) великого платника податків;
 • прямо чи опосередковано володіє 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу або права голосу придбаних акцій (часток) юридичної особи, що є податковим резидентом іншої держави та задекларувала (отримала) дохід за попередній податковий (звітний) рік 10 і більше мільйонів євро;
 • загальний річний оподатковуваний дохід за попередній податковий (звітний) рік перевищує 50 мільйонів гривень.

За несвоєчасне подання особою з високими статками податкової декларації пропонується запровадити штраф у розмірі 10 % від суми нарахованого ПДФО.


ЗМІНЕНО ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

09 січня 2018 року НКРЕКП прийняла постанову № 1 щодо внесення чергових змін до Примірного договору про купівлю-продаж електричної енергії між ДП «Енергоринок» та виробниками електроенергії з використанням альтернативних джерел енергії.

Зміни стосуються, зокрема:

 • наділення ДП «Енергоринок» правом підписувати прямі угоди з кредиторами без отримання попередньої згоди виробників альтернативної енергії;
 • наділення виробника електроенергії правом достроково ініціювати розірвання договору у визначених випадках та вимагати компенсації від ДП «Енергоринок»;
 • визначення, що брак коштів з будь-яких комерційних, економічних або фінансових причин або зміни ринкових умов не належить до обставин непереборної сили;
 • встановлення загального строку 30 днів для вирішення досудових спорів між сторонами;
 • диференційованого підходу до подальшого вирішення спорів, в яких не вдалося досягнути згоди шляхом переговорів, в залежності від наявності у виробника електроенергії іноземних інвесторів;
 • визначення випадків, які вважаються змінами у законодавстві для цілей Примірного договору.


НОВА РЕДАКЦІЯ ЗАКОНУ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ

З 01 січня 2018 року набули чинності зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Серед найважливіших нововведень варто відмітити запровадження поділу підприємств (крім бюджетних установ) на мікропідприємства, малі, середні та великі підприємства. Критеріями, за якими підприємство відноситься до тієї чи іншої категорії, є балансова вартість активів, чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та середня кількість працівників – у разі якщо підприємство відповідає хоча б двом із цих трьох критеріїв, воно вважається підприємством відповідної категорії.

Для категорії великих підприємств, а також для деяких інших видів суб’єктів господарювання (банків, страхових компаній, недержавних пенсійних фондів тощо), які віднесені законодавцем до підприємств, що становлять суспільний інтерес, запроваджено додаткові вимоги щодо особи, яка займає посаду головного бухгалтера, а також передбачено їх обов’язок створювати бухгалтерську службу.

Також змінами до закону передбачено терміни оприлюднення фінансової звітності на власному веб-сайті підприємств:

 • для підприємств, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічних акціонерних товариств, суб’єктів природних монополій на загальнодержавному ринку та підприємств, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, – не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом;
 • для великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів, середніх підприємств, а також фінансових установ, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, – не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом.


НОВІ ПРАВИЛА РОБОТИ З ПЕРСОНАЛЬНИМИ ДАНИМИ У 2018 РОЦІ

З 25 травня 2018 року для країн ЄС набирає обов’язкової сили Регламент № 2016/679 про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних (General Data Protection Regulation).

У Регламенті конкретизовано та розширено права суб’єктів персональних даних, зокрема, право отримувати інформацію про обробку персональних даних, право заборонити таку обробку, право «бути забутим» тощо. Крім цього, Регламентом розділено поняття контролера і процесора персональних даних, а також визначено основні засади та межі їх діяльності. Регламент також передбачає поняття «адекватного» рівня захисту персональних даних для країн, які не є учасницями ЄС, при дотриманні якого передача даних можлива без дотримання додаткових умов.

Попри те що Україна не є членом ЄС, прийняття Регламенту № 2016/679 значно відобразиться на діяльності тих українських компаній, які працюють із резидентами ЄС та обробляються їх дані, оскільки підхід щодо визначення дії Регламенту базується не на територіальній належності країни до ЄС, а на тому, чи обробляються персональні дані осіб-резидентів ЄС.


ПЕРШІ ЗВЕРНЕННЯ ДО ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ЩОДО РОЗГЛЯДУ ЗРАЗКОВОЇ СПРАВИ

Окружний адміністративний суд міста Києва направив до Верховного Суду два подання щодо вирішення питання про відкриття провадження у зразковій адміністративній справі.

Перше подання за позовом до Генеральної прокуратури України, оскільки у провадженні Окружного адміністративного суду міста Києва перебувають адміністративні позови від осіб, які були звільнені з посад у зв’язку з ухваленням Закону України «Про очищення влади».

Друге подання за позовом ВАТ «Аерофлот – російські авіалінії» до Державної авіаційної служби, де оскаржуються постанови про накладання штрафів у галузі цивільної авіації через порушення правил та порядку використання повітряного простору України.

Так, відповідно до нового КАС України суд, який розглядає декілька типових адміністративних справ, має право звертатися до Верховного Суду України з поданням про розгляд останнім як судом першої інстанції зразкової справи за матеріалами однієї з таких типових справ.


ПІДВИЩЕНО «ЗЕЛЕНИЙ» ТАРИФ ДЛЯ ПРИВАТНИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ

13 січня 2018 року набрала чинності постанова НКРЕКП від 29 грудня 2017 року № 1609 «Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію для приватних домогосподарств».

Відповідно до цієї постанови розмір «зеленого» тарифу на електричну енергію для приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, а також з енергії вітру, збільшено на 4,5 %.

Дякуємо

ми з вами зв'яжемося найближчим часом.

Дякуємо за Ваш інтерес!

Для завершення реєстрації Вам потрібно перейти за посиланням, в електронному листі.

Thank you

We will contact you shortly.

Thank you for your interest!

Please check your email to activate your subscription.