“Мобілізаційні” законопроєкти: які зміни пропонуються?

Зміст

 1. Розширення обов’язків громадян під час мобілізації
 2. Новий порядок вручення повісток
 3. Зміна підстав про відстрочки від мобілізації
 4. Уточнення підстав звільнення з військової служби та ротація військовослужбовців
 5. Нові умови мобілізації держслужбовців
 6. Зміна призовного віку та скасування строкової служби
 7. Відповідальність за невиконання обов’язків під час мобілізації

25 грудня 2023 року Кабінетом Міністрів внесено до Верховної Ради два законопроєкти, спрямовані на впорядкування питань мобілізації та військової служби:

Проєкт № 10378 та Проєкт № 10379 спрямовані не лише на вдосконалення процедур мобілізації, військового обліку та військової служби, соціального захисту військовослужбовців, а також на посилення відповідальності за відповідні правопорушення.

Зазначені проєкти законів вже викликали занепокоєння громадян та бурхливу дискусію. Коротко окреслимо основні зміни, які пропонує законодавець.

Розширення обов’язків громадян під час мобілізації

Відповідно до Проєкту № 10378 уточнюються наступні обов’язки громадян:

 • реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (надалі -«Електронний кабінет»);
 • уточнити свої облікові дані – за загальним правилом протягом 60 днів з дня початку проведення мобілізації або протягом 20 днів з дати її продовження (це можливо буде зробити як особисто у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (надалі «ТЦК та СП») за місцем свого перебування або знаходження, так і через центр надання адміністративних послуг та Електронний кабінет);
 • прибути по повістці до ТЦК та СП та військових частин після оголошення мобілізації (Проєкт № 10378 передбачає вичерпний перелік поважних причин неявки, серед яких хвороба, смерть близького родича, перешкода стихійного характеру);
 • завжди мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, які пред’являються за вимогою представника ТЦК та СП або поліцейського;
 • проходити медичний огляд та лікування згідно з рішенням військово-лікарської комісії;
 • ставати на військовий облік за місцем перебування у разі переїзду під час проведення мобілізації.

Що стосується згадуваного у Проєкті № 10378 Електронного кабінету, то порядок його функціонування буде окремо встановлюватись Кабінетом Міністрів України.

Жінки, придатні до проходження служби, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, зобов’язані стати на військовий облік. Решта жінок стають на облік за своїм бажанням.

Органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, військово-цивільні та військові адміністрації, підприємства, установи й організації планується залучити до активної участі в заходах проведення мобілізації, зокрема під час оповіщення та прибуття громадян до збірних пунктів та військових частин.

Залучатися до заходів рекрутингу на військову службу будуть також центри надання адміністративних послуг, центри зайнятості та центри рекрутингу.

Крім наведеного, вчинення консульських дій в умовах воєнного стану й оформлення паспорта за кордоном чоловіка віком від 18 до 60 років, які є військовозобов’язаними, призовниками чи резервістами, здійснюватиметься за наявності військово-облікових документів.

Окремо планується надання повноважень Національній поліції щодо участі у заходах мобілізації.

Разом з тим, передбачається виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби. Відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Проєкту № 10378 особи, які були визнані обмежено придатними до військової служби, підлягають повторному медичному обстеженню.

Новий порядок вручення повісток

Водночас, Проєктом № 10378 встановлюються вимоги до повісток про виклик до ТЦК та СП, а також порядок їх вручення. Така повістка може бути вручена громадянину особисто:

· у приміщенні ТЦП та СП представниками останнього;

 • за місцем проживання (перебування) громадянина представниками ТЦК та СП або поліцейськими;
 • за місцем роботи громадянина представниками ТЦК та СП, роботодавцем або поліцейськими;
 • у громадських місцях представниками ТЦК та СП або поліцейськими.

Повістка про виклик до ТЦК та СП також може бути надіслана громадянину через Електронний кабінет або на електронну пошту.

Зміна підстав про відстрочки від мобілізації

Проєкт № 10738 звужує коло осіб, які мають право на відстрочку від призову. Передбачається, що право на відстрочку матимуть, серед інших, наступні категорії осіб:

 • заброньовані працівники;
 • особи з інвалідністю І або ІІ групи;
 • тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров’я (на строк до 6 місяців, з подальшим проходженням комісії);
 • особи, на утриманні яких перебувають троє і більше неповнолітніх дітей;
 • особи, які самостійно виховують неповнолітню дитину;
 • особи, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю;
 • особи, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю;
 • особи, які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи II групи та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи;
 • особи, які є опікунами особи з інвалідністю І чи ІІ групи, визнаної судом недієздатною;
 • члени сім’ї першого ступеню споріднення особи з інвалідністю I групи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю І групи (не більше одного члена сім’ї);
 • члени сім’ї першого ступеню споріднення особи з інвалідністю II групи або особи, яка потребує постійного догляду, зайняті постійним доглядом за такими особами (не більше одного члена сім’ї);
 • жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;
 • вагітні жінки;
 • діючі народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Крім означених категорій громадян, призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також, серед інших:

 • здобувачі професійноії (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти та здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий за однією спеціальністю (фахом);
 • докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;
 • наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;
 • педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах за основним місцем роботи на повну ставку;
 • військовозобов’язані, які проходили службу під час дії воєнного стану та були звільнені зі служби у запас – протягом двох років з дня звільнення з військової служби (такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою);
 • військовозобов’язані, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку зі звільненням з полону (такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою);
 • військовозобов’язані, які були звільнені зі строкової військової служби під час дії воєнного стану – протягом шести місяців.

Уточнення підстав звільнення з військової служби та ротація військовослужбовців

В разі прийняття Проєкту № 10378 право на звільнення за власним бажанням зі служби матимуть військовослужбовці, зокрема:

 • з числа іноземців та осіб без громадянства;
 • у зв’язку з інвалідністю І та ІІ групи (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу);
 • у зв’язку зі звільненням з полону (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу та/або проти них не порушено кримінальне провадження);
 • у зв’язку з обранням народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
 • у зв’язку з закінченням строку служби (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу) у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців та закінчення строку контракту або в разі закінчення строку контракту, укладеного під час дії воєнного стану;
 • у зв’язку з проведенням організаційних заходів у розвідувальних органах України, Службі безпеки України, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів – у разі неможливості їх використання на службі (для осіб вищого офіцерського складу).

Окремої уваги заслуговує прикінцеве положення Проєкту № 10379, згідно з яким військовослужбовці, які беруть безпосередню участь у відсічі збройної агресії проти України, підлягають заміні (ротації) для відпочинку та відновлення боєздатності не пізніше ніж через 6 місяців безперервної участі за рішенням військового командування. Період відновлення має бути не менше 2 місяців.

Нові умови мобілізації держслужбовців

Згідно з Проєктом № 10378 усі військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, зокрема, на посадах державної служби категорії “А” підлягають бронюванню. Разом з тим, для державної служби категорій “Б”, “В” передбачено бронювання в обсязі до 50% кількості військовозобов’язаних.

Законопроєкт прямо встановлює, що право на відстрочку від призову не мають державні службовці, працівники Бюро економічної безпеки, Державної виконавчої служби та прокуратури.

Зміна призовного віку та скасування строкової служби

Проєктом № 10378 пропонується, серед іншого, змінити призовний вік з 27 до 25 років за одночасного скасування строкової служби як такої та звільнення в запас усіх строковиків. На заміну запроваджується базова загальновійськова підготовка тривалістю до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах. За бажанням, громадяни віком до 25 років, які не пройшли таку підготовку, зможуть пройти базову військову службу.

В майбутньому можливе встановлення додаткових вимог щодо можливості проходження державної служби або служби в поліції тільки після проходження базової загальновійськової підготовки або військової служби.

Відповідальність за невиконання обов’язків під час мобілізації

Проєктом № 10378 пропонується доповнити Закон «Про правовий режим воєнного стану» переліком заходів, які застосовуються до військовозобов’язаних і резервістів у разі невиконання їхніх обов’язків під час мобілізації:

 • внесення відомостей про них до Єдиного реєстру боржників;
 • заборона виїзду за кордон;
 • заборона на проведення операцій з майном;
 • обмеження права керування транспортним засобом і отримання посвідчення водія;
 • обмеження права користування та розпорядження коштами та цінностями;
 • відмова в укладенні кредитного договору, договору позики;
 • призупинення отримання державних послуг і пільг.

Додатково, Проєктом № 10379 передбачається посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за невиконання військового обов’язку.

Так, порушення правил військового обліку потягне за собою штраф від 500 (наразі 8 500 грн.) до 1000 неоподатковуваних доходів громадян (надалі «нмдг»), наразі 17 000 грн.

У свою чергу, порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію каратиметься штрафом:

 • від 1500 (наразі 25 500 грн.) до 2000 (наразі 34 000 грн.) нмдг на громадян;
 • від 2000 (наразі 34 000 грн.) до 5000 (наразі 85 000 грн.) нмдг на посадових осіб.

А у разі вчинення вказаного порушення в особливий період (тобто станом на сьогодні) штраф складатиме:

 • від 2000 (34 000 грн.) до 3000 (51 000 грн.) нмдг на громадян;
 • від 9000 (153 000 грн.) до 12000 (204 000 грн.) нмдг на посадових осіб.

При чому, стягнення може бути накладено протягом 3 років з дня вчинення або виявлення правопорушення. Також осіб, які порушили законодавство про оборону, військовий обов’язок і військову службу, правила військового обліку, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, під час дії особливого періоду може бути затримано на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та/або з’ясування обставин правопорушення – до трьох діб.

Більше того, відмова від проходження медичного огляду, лікування становитиме склад злочину, передбачений статтею 336 Кримінального кодексу.

Висновок

Зазначені проєкти законів спрямовані на усунення недоліків чинного правового регулювання (яке почасти є неадекватним поточному стану справ у державі), посилення мобілізаційних заходів і збільшення відповідальності за ухилення від виконання військового обов’язку.

Разом з тим, прийняття аналізованих законопроєктів повинно здійснюватися з врахуванням наслідків для суспільства, економіки та держави в цілому, що, вочевидь, вимагатиме зміну тих чи інших суперечливих положень проєктів.

Катерина Цвєткова

Катерина Цвєткова

Партнерка судової практики, адвокатка

 • Визнання
 • The Legal 500 EMEA 2023
 • Who's Who Legal 2022 - 2024
Роман Антонів

Роман Антонів

Старший юрист, адвокат

Практики | Сектори

1852

Статті на тему

Безпека доброчесного бізнесу під час відновлення: UNIC провела Щорічні Загальні Збори Учасників

05 Червня 2024 Новини

Безпека доброчесного бізнесу під час відновлення: UNIC провела Щорічні Загальні ...

Читати
Анну Сокур підвищено на посаду юристки податкової практики

19 Квітня 2024 Новини

Анну Сокур підвищено на посаду юристки податкової практики

Читати
Березневий дайджест новин

03 Квітня 2024 Новини

Березневий дайджест новин

Читати
Усі публікації

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies Налаштування cookie

Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами політики конфіденційності та обробки персональних даних. Політика cookies.

Я даю згоду на обробку персональних даних відповідно до політики конфіденційності та обробки персональних даних

Я хочу отримувати розсилку

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду. Політика cookies Сховати налаштування

Дякуємо за довіру!

Ми отримали ваш запит на отримання консультації. Найближчим часом наші спеціалісти зв'яжуться з вами!

На головну
Дякуємо, що підписалися на нашу розсилку!

Відтепер ви завжди будете в курсі найважливіших законодавчих змін, актуальних експертних публікацій та анонсів подій!

На головну