Новий порядок приватизації

Процес приватизації по-новому розпочинається з етапу формування та затвердження переліків об’єктів, що підлягають приватизації та їх опублікування.

Перелік об’єктів великої приватизації затверджує уряд за поданням Фонду державного майна України, а перелік об’єктів малої приватизації затверджує сам Фонд. Що ж до об’єктів комунальної власності – переліки визначаються місцевими радами.

Право ініціювати приватизацію об’єктів надано Фонду держмайна, органам приватизації територіальних громад, уповноваженим органам управління об’єктами державної і комунальної власності, а саме: міністерствам, іншім органи виконавчої влади органам місцевого самоврядування та самим покупцям.

Протягом року, органи управління державним майном постійно аналізують господарську діяльність суб’єктів господарювання та щорічно, до жовтня, подають до Фонду держмайна пропозиції стосовно включення об’єктів права державної власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації на наступний рік, разом з висновками щодо прогнозованої суми надходження коштів від приватизації та прогнозом соціально-економічних наслідків приватизації.

З метою включення державного майна до переліків об’єктів малої приватизації, уповноважені органи управління виявлятимуть та подаватимуть Фонду держмайна пропозиції щодо майна, яке безпосередньо не задіяне у виконанні завдань таких органів, майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, майна, яке не використовується більше трьох років у виробничій діяльності та не планується його використання. Що стосується об’єктів соціально-культурного призначення – органи управління також мають надати пропозиції щодо строку збереження профілю діяльності або можливості їх перепрофілювання.

В той же час, ініціювати включення об’єктів до відповідного переліку великої або малої приватизації можуть і покупці. Для цього їм необхідно буде подати відповідну заяву до Фонду держмайна або до місцевої ради. Порядок подачі таких заяв встановлюється Фондом держмайна та місцевими радами відповідно.

Отримавши таку заяву, орган приватизації протягом трьох днів має звернутися до відповідного уповноваженого органу управління майном щодо отримання згоди на включення об’єкта до переліку. Рішення щодо надання згоди або вмотивована відмова має бути надана протягом п’ятнадцяти днів з моменту надходження звернення. У випадку ненадання якої-небудь відповіді у відведений строк, як і до цього спрацьовує принцип мовчазної згоди.

В подальшому, орган приватизації протягом тридцяти днів розглядає заяву та приймає рішення про включення до переліку об’єктів малої приватизації і протягом п’яти днів повідомляє про це заявника, балансоутримувача об’єкта та відповідний уповноважений орган управління, а у випадку з об’єктами великої приватизації – протягом п’яти днів після набрання чинності відповідного акту Кабінету Міністрів щодо затвердження переліку об’єктів великої приватизації, що підлягають приватизації.

Відмова у включенні до переліку об’єктів, що підлягають приватизації може мати місце лише у виключних випадках, а саме: підприємство, що пропонується приватизувати, перебуває у процесі ліквідації; законодавством установлено обмеження щодо приватизації об’єкта; вмотивована відмова органу, уповноваженого управляти державним майном, у погодженні щодо включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації; невключення урядом за поданням Фонду об’єкту великої приватизації до відповідного переліку.

Оприлюднення переліків об’єктів, що підлягають приватизації здійснюється на офіційному веб-сайті Фонду держмайна.

Прийняття рішення про приватизацію

Рішення про приватизацію об’єкта оформлюється наказом відповідного органу приватизації не пізніше тридцяти днів з моменту включення об’єкта до приватизаційного переліку, та протягом п’яти робочих днів ця інформація публікується в офіційних друкованих виданнях та не веб-сайті Фонду держмайна, а щодо комунального майна – на сайтах місцевих рад та в електронній торговій системі.

У місячний строк з моменту прийняття рішення про приватизацію, уповноважені органи управління передають органам приватизації функції з управління об’єктом приватизації, окрім: окремого майна, об’єктів незавершеного будівництва, законсервованих об’єктів та об’єктів соціально-культурного призначення.

У разі прийняття рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства або пакета акцій чи часток господарського товариства, до переходу права власності до покупця або припинення приватизації, також вводяться обмеження на укладення правочинів та розпорядження майном без згоди органів приватизації.

Обмеження стосуються вчинення правочинів вартістю більше десяти відсотків від вартості активів підприємства; укладення кредитних договорів, позик та фінансової допомоги, переведення боргу, відчуження та набуття нерухомого майна, акцій або часток, договорів оренди майна підприємства, договорів поруки чи гарантії; списування основних засобів; зменшення чи збільшення статутного капіталу; реорганізації підприємств чи скорочування чисельності працівників. Вчинення будь-якого такого правочину без попередньої згоди органу приватизації тягне за собою його недійсність.

Продаж

Новий закон передбачає, що приватизація здійснюється шляхом продажу об’єктів на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами, аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни, аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, аукціоні за методом вивчення цінових пропозицій та викупу об’єктів приватизації.

При цьому, порядок приватизації об’єктів малої та великої приватизації дещо відрізняється.

Об’єкти малої приватизації підлягають продажу виключно на електронних аукціонах. Протягом десяти днів після прийняття рішення про приватизацію об’єкта малої приватизації, утворюється аукціонна комісія, діяльність якої регулюється положенням, що затверджується Фондом держмайна або органом місцевого самоврядування. Завдання комісії – розробити умови продажу та надати на затвердження органам приватизації.

Стартова ціна об’єкту малої приватизації визначається аукціонною комісією на рівні балансової вартості об’єкта або його активів, номінальної вартості пакета акцій чи часток, або відповідно до Методики оцінки.

Після затвердження умов продажу органи приватизації не пізніш як через десять робочих днів публікують інформаційне повідомлення про приватизацію об’єкта малої приватизації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, на офіційному веб-сайті Фонду або на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та в електронній торговій системі.

Аукціони з продажу об’єктів малої приватизації проводяться не раніше ніж через двадцять днів, але не пізніше тридцяти п’яти днів після опублікування інформаційного повідомлення про їх приватизацію.

Що стосується продажу об’єктів великої приватизації, то порядок та умови їх продажу затверджуються Кабінетом Міністрів України або рішенням відповідної місцевої ради.

Об’єкти великої приватизації підлягають продажу на аукціоні з умовами, які розробляються аукціонною комісією. Комісія призначається протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення про приватизацію.

Після затвердження умов продажу органи приватизації, так само, не пізніше десяти робочих днів публікують інформацію про велику приватизацію в офіційних друкованих виданнях органів приватизації, на офіційному веб-сайті Фонду державного або на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та в електронній торговій системі.

Аукціон з продажу об’єктів великої приватизації вже проводиться не раніше ніж через тридцять днів, але не пізніше шістдесяти днів після опублікування інформаційного повідомлення.

За результатами проведення аукціонів, з переможцем укладається договір купівлі-продажу об’єкта, а інформація про результати публікується в газеті, на офіційному веб-сайті Фонду держмайна, в електронній торговій системі протягом десяти робочих днів.

Приватизація вважається завершеною з моменту його продажу та переходу до покупця права власності або завершення розміщення всіх акцій, передбачених до продажу планом розміщення акцій, і оформлюється наказом відповідного органу приватизації.

Олександр Мельник

Олександр Мельник

Партнер, керівник практики корпоративного права та M&A, адвокат

710

Статті на тему

В українську модель лобіювання закладено ризики правової невизначеності для громадських обʼєднань

11 Липня 2024 Публікації

В українську модель лобіювання закладено ризики правової невизначеності для гром...

Читати
Запуск спеціальних аукціонів на допоміжні послуги: ключові факти

10 Липня 2024 Energy Alert

Запуск спеціальних аукціонів на допоміжні послуги: ключові факти

Читати
Червневий дайджест новин

04 Липня 2024 Публікації

Червневий дайджест новин

Читати
Усі публікації

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies Налаштування cookie

Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами політики конфіденційності та обробки персональних даних. Політика cookies.

Я даю згоду на обробку персональних даних відповідно до політики конфіденційності та обробки персональних даних

Я хочу отримувати розсилку

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду. Політика cookies Сховати налаштування

Дякуємо за довіру!

Ми отримали ваш запит на отримання консультації. Найближчим часом наші спеціалісти зв'яжуться з вами!

На головну
Дякуємо, що підписалися на нашу розсилку!

Відтепер ви завжди будете в курсі найважливіших законодавчих змін, актуальних експертних публікацій та анонсів подій!

На головну