BANKING & FINANCE ALERT 06.12.2019

Зміст

 1. Довірча власність як новий спосіб забезпечення виконання зобов’язань
 2. Заставодержатель має процесуальне право на оскарження ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника
 3. Набули чинності зміни до порядку ведення касових операцій банками в Україні
 4. Набули чинності зміни до Порядку видачі небанківським установам ліцензії на переказ коштів в національній валюті
 5. Перехід на міжнародний стандарт IBAN завершено
 6. Банки отримали право заокруглювати суми касових операцій
 7. Зміни у роботі СЕП НБУ

Найвлажливіші новини у сфері банкінгу та фінансів

Довірча власність як новий спосіб забезпечення виконання зобов’язань

 

З 17.10.2019 в Україні почав діяти новий вид забезпечення виконання зобов’язаньдовірча власність, який запроваджено Законом України від 20.09.2019 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні».

Поняття «довірча власність» – не нове для українського законодавства, однак відтепер право довірчої власності може виникати і на підставі договору, який забезпечує виконання основного зобов’язання. По суті, довірча власність може стати гарною альтернативою іпотеки, оскільки є більш надійним способом забезпечення зобов’язань для кредитора і мінімізує можливість здійснення боржниками шахрайський дій із заставним майном.

Прийнятим Законом, зокрема, встановлюються вимоги до договору про встановлення довірчої власності, порядку звернення стягнення на об’єкт довірчої власності та обмеження щодо реалізації права довірчої власності на земельні ділянки.

 

Заставодержатель має процесуальне право на оскарження ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника

 

У кредитних правовідносинах застава майна є одним із найнадійніших способів забезпечення виконання божником своїх зобов’язань. На жаль, один із найпоширеніших способів уникнення боржниками виконання таких зобов’язань – банкрутство. Перевагою банкрутства для боржника є встановлення мораторію на задоволення вимог кредиторів та неможливість звернення стягнення на предмети застави заставодержателями, через що кредитори і заставодержателі зазвичай заперечують проти банкрутства боржника/заставодавця.

До недавнього часу суди не підтримували право заставодержателя оскаржити банкрутство боржника з огляду на незрозумілість процесуального статусу останнього.

Нарешті це питання було вирішено на користь заставодавців та Верховний Суд України офіційно підтвердив їх право оскаржувати ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника.

У справі № 910/11946/18 про банкрутство ТОВ, заперечення Фінансової компанії проти відкриття провадження у справі про банкрутство були відхилені судом через відсутність у нього будь-якого правового статусу в межах цієї справи.

Апеляційний суд скасував дану ухвалу; з висновками апеляції погодився і Верховний Суд, направивши справу на новий розгляд. У свої постанові від 22.10.2019 Верховний Суд зазначив, що Фінансова компанія має право на оскарження ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника.

Передбачені Законом наслідки, що настають з моменту порушення справи про банкрутство, полягають, зокрема, в обмеженні прав заставодержателя майна боржника вільно обирати способи та процедуру звернення стягнення на передане в заставу (іпотеку) майно, а також в особливостях задоволення вимог забезпечених кредиторів до боржника лише в порядку, передбаченому законом, та в межах провадження у справі про банкрутство.

Тож ухвала про відкриття провадження у справі про банкрутство має наслідком зміну порядку задоволення вимог заставодержателя майна боржника, у зв’язку з чим є судовим рішенням, яке ухвалено про права та інтереси цієї особи. Якщо судове рішення впливає на права та інтереси заставодержателя, останній має право заперечувати у підготовчому засіданні проти відкриття провадження у справі про банкрутство боржника користуючись процесуальними правами учасника у справі про банкрутство – щодо подання клопотань, надання доказів тощо, а відповідно і процесуальним правом на оскарження ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство у розумінні ч. 1 ст. 254 ГПК України.

 

Набули чинності зміни до порядку ведення касових операцій банками в Україні

 

Постановою від 15.08.2019 № 107, Національний банк України (НБУ) оптимізував порядок здійснення касових операцій банків та організації роботи банків з готівкою національної та іноземної валют відповідно до актуальних вимог законодавства, в тому числі, щодо запровадження в Україні міжнародного номера банківського рахунку (IBAN).

Зокрема, було прийнято наступні зміни:

 • виключено з касових документів реквізит «Код банку»;
 • скасовано «Картку зі зразками підписів» клієнтів при обслуговуванні банком їхнього рахунку;
 • передбачено здавання банками готівки національної валюти на договірних умовах для обов’язкового подальшого її вивезення уповноваженими банками/банками (філіями, відділеннями) до НБУ, включно з обов’язковим вивезенням непридатних до обігу банкнот і монет до НБУ або передавання непридатних до обігу банкнот і монет уповноваженим банкам, іншим банкам (філіям, відділенням);
 • визначено, що банк має задовольняти потреби своїх клієнтів у готівці насамперед за рахунок власних надходжень та перерозподілу готівки у власній мережі, а в разі її недостатності – придбання її в уповноважених банках, інших банках та отримання підкріплення готівкою в НБУ;
 • запроваджено контроль НБУ за якістю придатних до обігу банкнот гривні банку (філії, відділення), відсортованих автоматизованим способом на власному обладнанні для автоматизованого оброблення банкнот;
 • змінено порядок зберігання розмінних монет у сховищах банків та визначення відповідальних осіб таких сховищ;
 • встановлено єдині характеристики пакувальних матеріалів для банкнот нового номіналу.

Зазначені зміни набули чинності з 01.09.2019, крім положень щодо пакувальних матеріалів для банкнот нового номіналу, які набули чинності з 25.10.2019, та норм щодо виключення реквізиту «Код банку» з касових документів, які набудуть чинності з 13.01.2020.

 

Набули чинності зміни до Порядку видачі небанківським установам ліцензії на переказ коштів в національній валюті

 

15.11.2019 набула чинності постанова Правління НБУ від 06.11.2019 № 128, якою Національний банк спростив порядок видачі небанківським установам ліцензії на переказ коштів в національній валюті без відкриття рахунків, зокрема, скасувавши обов’язок небанківської установи узгоджувати з НБУ внутрішні правила про переказ коштів.

Відтепер у пакеті документів для отримання ліцензії замість внутрішніх правил про переказ коштів подаватиметься інформаційна довідка щодо умов та порядку надання небанківською установою послуг з переказу коштів у формі опитувальника за встановленим зразком.

Зразок інформаційної довідки для заповнення у формі зручного опитувальника розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі «Форми документів для отримання ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків».

Що стосується внутрішніх правил про переказ коштів, то вони стають документом виключно внутрішнього користування небанківської установи. Розробляється та затверджується такий документ (разом з порядком внутрішнього контролю та іншими внутрішніми документами) до початку надання послуг з переказу коштів у відповідності з оновленими вимогами до них, гармонізованими з Директивою (EU) 2015/2366 (PSD2) та Керівними принципами ЕВА.

Крім того, оновлено вимоги до бізнес-плану, який подається небанківською установою до НБУ для отримання ліцензії.

 

Перехід на міжнародний стандарт IBAN завершено

 

За повідомленням НБУ від 01.11.2019 усі банки України повністю завершили перехід на міжнародний стандарт номера банківського рахунка IBAN для зручної ідентифікації банківських рахунків і здійснення розрахунків між ними.

Відтепер номери рахунків клієнтів банків в Україні міститимуть 29 символів та відповідатимуть вимогам стандарту IBAN, який використовується у Європі. Завдяки скороченню кількості реквізитів використання цього міжнародного стандарту робить комфортнішим оформлення розрахункових документів.

Перехід на стандарт IBAN розпочався 05.08.2019 і тривав до 31.10.2019. Під час переходу на стандарт IBAN банки надавали інформацію про нові та змінені за стандартом IBAN рахунки клієнтів – платників податків відповідним контролюючим органам.

Статистика НБУ підтверджує, що дедалі більше клієнтів проводять розрахунки за стандартом IBAN. Станом на 31.10.2019 103 учасники Системи електронних платежів здійснили 66% від загальної кількості платежів саме з використанням IBAN.

Водночас, включно до 12.01.2020 клієнти банків ще можуть використовувати «старі» платіжні реквізити. У цей період банки приймають до виконання документи на переказ коштів клієнтів, у яких заповнені або пара реквізитів «Код банку» та «Рахунок», або рахунок за стандартом IBAN.

З 13.01.2020 клієнти банків зможуть проводити розрахунки виключно з використанням IBAN.

 

Банки отримали право заокруглювати суми касових операцій

 

З 25.09.2019 банки отримали право заокруглювати суми касових операцій, згідно змін, внесених постановою Правління НБУ від 24.09.2019 № 117.

Зокрема банки України можуть заокруглювати суми касових операцій за кожним касовим документом відповідно до підстав, визначених законодавством України, та за правилами, встановленими пунктом 4 постанови Правління НБУ від 15.03.2018 № 25 «Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів»:

 • сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок;
 • сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок.

Під час безготівкових розрахунків заокруглення не відбуватиметься.

Результати заокруглення є іншими операційними доходами/витратами банку.

Це рішення прийнято у зв’язку із вилученням з готівкового обігу монет дрібних номіналів 1, 2 та 5 копійок.

 

Зміни у роботі СЕП НБУ

 

За повідомленням НБУ, з квітня 2020 року планується перехід системи електронних платежів (СЕП) Національного банку на розширений регламент роботи.

Розширений регламент роботи СЕП передбачатиме доступність системи для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень (23/7) з урахуванням технологічної перерви в одну годину під час переходу на новий банківський день.

Робота СЕП у режимі 23/7 стане першим етапом для переходу СЕП на цілодобовий режим роботи.

Для реалізації цілодобової роботи СЕП Національний банк планує модернізувати деякі технологічні питання роботи системи. Зокрема, технологію включення/виключення учасників СЕП, а також встановлення лімітів для виконання примусового/безспірного списання та арешту коштів.

З цією метою Національний банк розробив та пропонує для громадського обговорення проект постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті».

Нагадаємо, що на сьогодні СЕП забезпечує приймання міжбанківських платежів з 8:30 до 19:00 у робочі дні та не функціонує у святкові та вихідні дні.

137

Статті на тему

НБУ суттєво послаблює валютні обмеження

21 Травня 2024 Публікації

НБУ суттєво послаблює валютні обмеження

Читати
TAX ALERT 17.05.2024 | ДАЙДЖЕСТ ГОЛОВНИХ ПОДАТКОВИХ НОВИН

17 Травня 2024 Публікації

TAX ALERT 17.05.2024 | ДАЙДЖЕСТ ГОЛОВНИХ ПОДАТКОВИХ НОВИН

Читати
Як директору звільнитися без згоди загальних зборів учасників ТОВ? Алгоритм дій

13 Травня 2024 Публікації

Як директору звільнитися без згоди загальних зборів учасників ТОВ? Алгоритм дій

Читати
Усі публікації

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies Налаштування cookie

Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами політики конфіденційності та обробки персональних даних. Політика cookies.

Я даю згоду на обробку персональних даних відповідно до політики конфіденційності та обробки персональних даних

Я хочу отримувати розсилку

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду. Політика cookies Сховати налаштування

Дякуємо за довіру!

Ми отримали ваш запит на отримання консультації. Найближчим часом наші спеціалісти зв'яжуться з вами!

На головну
Дякуємо, що підписалися на нашу розсилку!

Відтепер ви завжди будете в курсі найважливіших законодавчих змін, актуальних експертних публікацій та анонсів подій!

На головну