TAX ALERT 23.03.2021

Зміст

 1. Затверджено форму заяви для постановки на податковий облік нерезидентів
 2. Набув чинності Порядок проведення перевірки діяльності нерезидента через представництво в Україні
 3. Змінено форми податкової накладної та декларації з ПДВ
 4. Набув чинності Порядок перевірки іноземних компаній через відмову від статусу резидента України
 5. Набули чинності нові форми та зміни до Порядків з ТЦУ
 6. Проект закону про Бюро економічної безпеки України передано на підпис Президенту
 7. Затверджено новий перелік кодів товарів для визначення відповідності критеріям ризиковості податкових накладних
 8. Оприлюднено проект змін до Положення про форму і зміст розрахункових документів
 9. Оприлюднено проект нового Порядку повернення помилково сплаченого ЄСВ
 10. Автоматизований моніторинг відповідності ПН критеріям ризиковості: новий сервіс в InfoTAX
 11. Нова позиція ВС щодо строків оскарження вимоги про сплату недоїмки з ЄСВ

Затверджено форму заяви для постановки на податковий облік нерезидентів

19 березня 2021 року набули чинності зміни, затверджені Наказом Міністерства фінансів від 08.02.2021 № 62 (далі – «Наказ»), до Порядку обліку платників податків та зборів (далі – «Порядок»). Таким чином, Порядок приведено у відповідність до положень Податкового кодексу України щодо необхідності реєстрації нерезидентів в якості платників податків в Україні

Зокрема, визначено порядок постановки на облік нерезидентів, які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, або придбавають нерухоме майно, або відкривають рахунки в банках України, або набувають право власності на інвестиційний актив.

Нагадаємо, що відповідно до перехідних положень Податкового кодексу, нерезиденти, які здійснюють господарську діяльність на території України та/або належно акредитували на території України відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, і станом на 01.01.2021 не перебувають на обліку в контролюючих органах, зобов’язані до 31.03.2021 подати до контролюючих органів документи для взяття їх на облік.

Таким чином нарешті в Порядку закріплено перелік документів, які має подати нерезидент для постановки на податковий облік, та затверджено спеціальну заяву нерезидента за формою № 1-ОПН.

Варто також звернути увагу на те, що п. 2 Наказу встановлено додатковий строк для постановки на облік нерезидентів, які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, та на дату набрання чинності Наказом не перебувають на обліку, – два місяці з дати набрання чинності цим Наказом, тобто до 19.05.2021.

Однак такі положення суперечать вищезазначеним вимогам перехідних положень Податкового кодексу. При цьому, з 01.07.2021 щодо нерезидентів, які не виконали цих вимог, можуть бути призначені податкові перевірки, а після завершення дії карантину – і застосовані штрафні санкції. А отже при прийнятті рішення – скористатися додатковим строком для постановки на облік, рекомендуємо зважувати всі можливі ризики.

Набув чинності Порядок проведення перевірки діяльності нерезидента через представництво в Україні

9 березня 2021 року набув чинності Наказ Міністерства фінансів від 15.12.2020 № 774, яким затверджено Порядок проведення перевірки діяльності нерезидента через відокремлені підрозділи, у томі числі постійне представництво в Україні, без взяття на облік у контролюючому органі (далі – «Порядок»).

Нагадаємо, що у разі отримання податковим органом інформації, що свідчить про ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік, щодо такого нерезидента може бути призначено документальну позапланову перевірку. Такі ж перевірки з 01.07.2021 може бути призначено і щодо нерезидентів, які здійснюють господарську діяльність на території України, та не стали на податковий облік до 31.03.2021.

Зазначені перевірки будуть проводитися відповідно до положень Податкового кодексу та з урахуванням Порядку. Серед іншого, Порядок закріплює:

 • порядок прийняття рішення про проведення перевірки. Зазначимо, що рішення про проведення перевірки нерезидента оформлюються наказом, однак на відміну від інших випадків, контролюючий орган не зобов’язаний вручати копію такого наказу нерезиденту до початку проведення перевірки;
 • способи отримання податковими органами інформації щодо діяльності нерезидента. Зокрема, податковий орган може використовувати інформацію отриману за результатами податкового контролю (перевірок інших платників податків) та будь-яку публічну інформацію;
 • строки проведення податкової перевірки – 10 робочих днів (може бути продовжено);
 • порядок складання та вручення нерезиденту акту (довідки) за результатами перевірки. Відповідно, акт (довідка) за результатами перевірки надсилається нерезиденту рекомендованим листом з повідомленням про вручення, або надається уповноваженому представнику нерезидента чи надсилається до компетентного органу держави, резидентом якої є нерезидент;
 • порядок подання та розгляду заперечень на акт перевірки. Так, протягом 10 робочих днів після отримання акту перевірки нерезидент може подати заперечення, додаткові документи і пояснення до контролюючого органу, що проводив перевірку. При цьому, такі заперечення мають бути розглянуті податковим органом протягом 7 робочих днів (а не 10 робочих днів, як це встановлено за загальним правилом). За результатами розгляду заперечень складається висновок, який становить невід’ємну частину матеріалів перевірки.

На підставі акту перевірки контролюючий орган може прийняти рішення про взяття нерезидента на облік в Україні без заяви такого нерезидента та отримання заперечення до акту перевірки.

Таке рішення може бути оскаржене нерезидентом в адміністративному або судовому порядку. При цьому, у разі адміністративного оскарження нерезидент має подати відповідну скаргу до контролюючого органу, який прийняв це рішення (тобто до відповідного Головного управління, Офісу ДПС), та у разі отримання незадовільного рішення – подати скаргу до ДПС України.

Змінено форми податкової накладної та декларації з ПДВ

12 березня 2021 року набув чинності Наказ Міністерства фінансів від 01.03.2021 № 131 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» (далі – «Наказ»), яким, серед іншого, в новій редакції викладено форми:

 • податкової накладної;
 • декларації з ПДВ;
 • уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок;
 • розрахунку податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами (їх постійними представництвами), не зареєстрованими платниками податків, на митній території України.

Наказ застосовується до податкових періодів починаючи з 01.03.2021.

Ретроспективна дія наказу зумовлена необхідністю надати можливість сільськогосподарським товаровиробникам зареєструвати податкові накладні, в яких передбачено пільгову ставку ПДВ 14%, затверджену Законом № 1115-ІХ.

За повідомленням ДПС України з 16 березня 2021 року для платників податку забезпечено можливість реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування, які підлягають складенню за операціями з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції, здійснених починаючи з 01.03.2021.

Набув чинності Порядок перевірки іноземних компаній через відмову від статусу резидента України

9 березня 2021 року набув чинності Наказ Міністерства фінансів від 15.12.2020 № 772, яким затверджено Порядок проведення перевірки контролюючого органу у зв’язку з відмовою іноземною компанією від статусу податкового резидента України (далі – «Порядок»).

Нагадаємо, що з 01.01.2022 іноземні компанії, управління якими фактично здійснюється з території України, можуть самостійно визнати себе податковими резидентами України та стати на облік як платники податку на прибуток. В подальшому така іноземна компанія має право відмовитися від статусу податкового резидента України, що буде прирівнюється до ліквідації юридичної особи. При цьому, для зняття з обліку цієї іноземної компанії, податковим органом буде проведено документальну позапланову перевірку.

Зазначені перевірки будуть проводитися відповідно до положень Податкового кодексу та з урахуванням Порядку. Серед іншого, Порядок закріплює:

 • джерела отримання інформації, необхідної для встановлення (визначення) місця ефективного управління на території України, зокрема, податкові органи можуть використовувати будь-яку публічну інформацію;
 • строки проведення податкової перевірки – 10 робочих днів, 15 робочих днів для великих платників податків (може бути продовжено);
 • порядок складання та вручення нерезиденту акту (довідки) за результатами перевірки;
 • порядок подання та розгляду заперечень на акт перевірки. Так, протягом 10 робочих днів після отримання акту перевірки платник податків може подати заперечення, додаткові документи і пояснення до контролюючого органу, що проводив перевірку. При цьому, такі заперечення мають бути розглянуті податковим органом протягом 7 робочих днів (а не 10 робочих днів, як це встановлено за загальним правилом). За результатами розгляду заперечень складається висновок, який становить невід’ємну частину матеріалів перевірки.

Набули чинності нові форми та зміни до Порядків з ТЦУ

Відповідні нормативно-правові акти були прийняті з метою відображення нових вимог Податкового кодексу України, з урахуванням змін внесених Законом № 466-ІХ, щодо контрольованих операцій. Зокрема:

 • 19 березня 2021 року набув чинності Наказ Міністерства фінансів від 31.12.2020 № 839, яким затверджено форму та Порядок складання Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній;
 • також 19 березня 2021 року набув чинності Наказ Міністерства фінансів від 31.12.2020 № 841, яким в новій редакції викладено форму та Порядок складання Звіту про контрольовані операції.

Нагадаємо, що платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, зобов’язані подавати до 1 жовтня року, що настає за звітним, звіт про контрольовані операції та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній;

 • 12 березня 2021 року набув чинності Наказ Мінфіну від 24.12.2020 № 806, яким в новій редакції викладено форму та Вимоги до складення форми акта (довідки) про результати перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки».

Проект закону про Бюро економічної безпеки України передано на підпис Президенту

4 березня 2021 року набув чинності Закон України № 1156-ІХ «Про внесення зміни до розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» щодо терміну набрання чинності окремими положеннями» (далі – «Закон»). Законом визначено, що відповідні положення стосовно діяльності податкової міліції будуть виключені з Податкового кодексу з дня прийняття Урядом рішення про початок діяльності Бюро економічної безпеки України, але не пізніше шести місяців з дня набрання чинності Законом України «Про Бюро економічної безпеки України».

В свою чергу, проект закону про Бюро економічної безпеки України (Законопроект 3087-д) було прийнято Верховною Радою України 28.02.2021, та 12.03.2021 – передано на підпис Президенту України.

Нагадаємо, що згідно пояснювальної записки Законопроект 3087-д було розроблено з метою ліквідації податкової міліції, оптимізації структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері економіки, усунення дублювання їх функцій та створення Бюро економічних безпеки України з метою запобігання, попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до їх підслідності.

Більшість положень закону про Бюро економічної безпеки України має набути чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Наразі цей закон ще не опубліковано.

Затверджено новий перелік кодів товарів для визначення відповідності критеріям ризиковості податкових накладних

16 березня 2021 року на офіційному сайті Державної податкової служби України опубліковано наказ ДПС «Про внесення змін до наказу ДПС від 03.02.2020 № 67» від 11.03.2021 № 277 (далі – «Наказ»).

Наказом затверджено новий перелік кодів товарів УКТ ЗЕД для визначення відповідності ПН/РК критеріям ризиковості здійснення операції при здійсненні автоматизованого моніторингу. Новий перелік покликаний удосконалити систему моніторингу відповідності податкових  накладних критеріям ризиковості.

Ознайомитись з оновленим переліком можна на офіційному сайті ДПС.

Оприлюднено проект змін до Положення про форму і зміст розрахункових документів

11 березня 2021 року на офіційному сайті Державної податкової служби України оприлюднено проект наказу Міністерства фінансів «Про внесення змін до Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 13 (далі – «Проект»).

Проект розроблено з метою приведення Положення про форму і зміст розрахункових документів у відповідність до чинного законодавства, зокрема, до змін внесених Законом № 1017-ІХ стосовно встановлення форми, змісту та порядку ведення розрахункових документів, що створюються реєстраторами розрахункових операцій та/або програмними реєстраторами розрахункових операцій при здійсненні операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.

Оприлюднено проект нового Порядку повернення помилково сплаченого ЄСВ

5 березня 2021 року на сайті Державної податкової служби України оприлюднено проект наказу Міністерства фінансів «Про затвердження Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів» (далі – «Порядок»).

Проектом наказу Порядок планується затвердити у новій редакції. Як зазначено у пояснювальній записці, новий Порядок розроблено з метою створення дієвого механізму повернення платникам або перерахування на відповідні рахунки помилково сплачених коштів єдиного внеску, зокрема чітке розмежування обов’язків, покладених на структурні підрозділи податкового органу та фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування, та визначення термінів виконання цих обов’язків.

Автоматизований моніторинг відповідності ПН критеріям ризиковості: новий сервіс в InfoTAX

Державна податкова служба України на своєму сайті повідомила, що для користувачів InfoTAX у месенджерах Telegram та Viber стали доступними нові сервіси автоматизованого моніторингу відповідності податкової накладної/розрахунку коригування оцінки ступеня ризиків.

У підрежимі «аналітика» режиму «накладні» розміщено:

 • показники D і P для безумовної реєстрації податкової накладної;
 • показники позитивної податкової історії – ППІ;
 • критерії ризиковості платника податку.

Нагадаємо, що за допомогою InfoTAX можна отримати інформацію про стан розрахунків з бюджетом, реєстраційні та облікові дані, результати обробки документів, виникнення податкового боргу, строки подання звітності та сплати податків, інформацію СЕА ПДВ тощо.

Нова позиція ВС щодо строків оскарження вимоги про сплату недоїмки з ЄСВ

Позивач у справі № 580/3469/19 звернувся до суду з позовом до податкової органу про визнання протиправною та скасування вимоги про сплату боргу (недоїмки) з ЄСВ.

Суди першої та апеляційної інстанції дійшли до висновку, що позивач пропустив 10-денний строк звернення до суду, установлений Законом № 2464-VI, і повернули позовну заяву. Такого висновку суди попередніх інстанцій дійшли з посиланням на висновки Верховного Суду, викладені у постановах від 10.05.2018 у справі №389/1042/17, від 07.03.2018 у справі №664/51/17, від 08.08.2019 у справі №480/106/19. При цьому, суди визнали помилковими посилання позивача на норми Податкового кодексу, оскільки він не поширюється на відносини щодо порядку сплати ЄСВ, як і відповідальність за порушення такого порядку.

Натомість, проаналізувавши норми законодавства Верховний Суд відступив від раніше викладеної правової позиції і сформував новий висновок, відповідно до якого строк, протягом якого особа може звернутися до суду після адміністративного оскарження вимоги про сплату ЄСВ складає три місяці з дня отримання платником рішення ДПС.

Верховний Суд вважає, що суди попередніх інстанцій неправильно застосували положення Закону, формулюючи висновок, що строк для звернення до суду з адміністративним позовом про оскарження вимоги становить 10 днів з дня отримання рішення ДПС. Суди не врахували, що отримавши рішення ДПС за результатами адміністративного оскарження спірних рішень відповідача, позивач звернувся до суду у тримісячний строк, що визначений Кодексом адміністративного судочинства України.

280

Статті на тему

Майбутнє енергетичного сектору України: EUETH провів дискусію щодо викликів українського ринку енергетики та шляхів їх подолання

12 Червня 2024 Energy Alert

Майбутнє енергетичного сектору України: EUETH провів дискусію щодо викликів укра...

Читати
Робота GOLAW у сфері енергетики та природних ресурсів

11 Червня 2024 Energy Alert

Робота GOLAW у сфері енергетики та природних ресурсів

Читати
В чому різниця між лобіюванням та GR

10 Червня 2024 Публікації

В чому різниця між лобіюванням та GR

Читати
Усі публікації

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies Налаштування cookie

Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами політики конфіденційності та обробки персональних даних. Політика cookies.

Я даю згоду на обробку персональних даних відповідно до політики конфіденційності та обробки персональних даних

Я хочу отримувати розсилку

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду. Політика cookies Сховати налаштування

Дякуємо за довіру!

Ми отримали ваш запит на отримання консультації. Найближчим часом наші спеціалісти зв'яжуться з вами!

На головну
Дякуємо, що підписалися на нашу розсилку!

Відтепер ви завжди будете в курсі найважливіших законодавчих змін, актуальних експертних публікацій та анонсів подій!

На головну