TAX ALERT 25.11.2022 | Дайджест головних податкових новин

Зміст

 1. Україна приєдналася до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін звітами в розрізі країн
 2. Законопроект про внесення змін до Податкового кодексу з метою сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України
 3. Запропоновано скасувати ПДВ на імпорт та постачання окремих товарів, що є критично важливими для українського суспільства 
 4. Доповнено Перелік товарів, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування ПДВ та ввізним митом
 5. Роз’яснення щодо порядку списання знищеного або зіпсованого майна у зв’язку із російською збройною агресією проти України
 6. Інформаційний лист щодо оподаткування податком на прибуток благодійної та гуманітарної допомоги під час воєнного стану 
 7. Роз’яснення щодо оподаткування податком на прибуток інститутів спільного інвестування

Україна приєдналася до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін звітами в розрізі країн

Згідно з повідомленням на офіційному вебсайті Державної податкової служби України, 3 листопада 2022 року остання, як компетентний орган України, приєдналася до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін звітами в розрізі країн (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports) (Багатостороння угода CbC).

Приєднання до Багатосторонньої угоди CbC здійснюється з метою долучення України до міжнародної системи автоматичного обміну звітами у розрізі країн. Це здійснюється в рамках реалізації Плану дій BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), зокрема, Кроку 13 BEPS – запровадження додаткової звітності з трансфертного ціноутворення для міжнародних груп компаній.

Імплементація такого обміну передбачає встановлення для ДПС України обов’язку збирати відповідну інформацію та щорічно автоматично обмінюватись звітами в розрізі країн між юрисдикціями, в яких зареєстровано учасника міжнародної групи компаній або в яких міжнародна група компаній здійснює свою діяльність. 

Нагадаємо, що звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній подається платниками податків у разі, якщо сукупний консолідований дохід міжнародної групи компаній, в яку входить платник податків, за фінансовий рік, що передує звітному року, розрахований згідно зі стандартами бухгалтерського обліку материнської компанії групи (а у разі відсутності інформації – відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку), перевищує еквівалент 750 мільйонів євро, та за наявності однієї з обставин, зазначених у підпункті 39.4.10 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу.

Законопроект про внесення змін до Податкового кодексу з метою сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України

У Верховній Раді України зареєстровано Законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України».

Передбачається звільнення, протягом 6 місяців з дня набрання чинності законом, від оподаткування ПДВ операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту:

 • товарів, що надаються безоплатно, як допомога від донорів, та ввозяться на територію України суб’єктами господарювання, що провадять окремі види діяльності на ринку електричної енергії (виробництво, передача та розподіл електричної енергії), які згідно закону підлягають ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, для цілей відновлення інфраструктури таких підприємств;
 • товарів, що ввозяться на територію України суб’єктами господарювання, що провадять діяльність із виробництва електрогенераторних установок на території України. 

Водночас таке звільнення не буде застосовуватися до товарів, що мають походження або ввозяться з території держави, визнаної державою-окупантом, державою-агресором, або ввозяться з окупованої території України. 

Також, у Верховній Раді України зареєстровано Законопроект «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України», який передбачає звільнення від оподаткування ввізним митом зазначених вище товарів.

Запропоновано скасувати ПДВ на імпорт та постачання окремих товарів, що є критично важливими для українського суспільства 

У Верховній Раді України зареєстровано Законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо пільг на ввезення і постачання окремих товарів, що є критично важливими для українського суспільства в холодну пору 2022/2023 року».

Згідно з пояснювальною запискою метою Законопроекту є покращення цінової доступності та стимулювання поставок і пропозиції електрогенераторів, неелектричних засобів обігріву та приготування їжі, акумуляторів для джерел безперебійного живлення.

Так, Законопроектом пропонується тимчасово, до 1 квітня 2023 року звільнити від оподаткування ПДВ операції із ввезення на митну територію України та постачання на митній території України наступних товарів:

 • електрогенераторнi установки з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення/іскровим запалюванням (різної потужності);
 • акумулятори електричнi, включаючи сепаратори для них, iншi акумулятори свинцевi для джерел безперебійного живлення;
 • прилади для приготування та пiдiгрiвання їжi на газовому паливi або на газу та iнших видах палива;
 • iншi прилади, включаючи прилади на твердому паливi.

Законопроектом також надається перелік кодів УКТ ЗЕД зазначених товарів. 

Вказане звільнення від оподаткування ПДВ не поширюється на товари, що походять з російської федерації чи республіки білорусь, або ввозяться з їх території, та/або з окупованої території України.

Разом із зазначеним Законопроектом у Верховній Раді Україні зареєстровано ще один Проект закону «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо пільгового ввезення окремих товарів, що є критично важливими для українського суспільства в холодну пору 2022/2023 року», яким передбачається звільнення від оподаткування ввізним митом при ввезенні на митну територію України та поміщенні в митний режим імпорту наведених товарів.

Доповнено Перелік товарів, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування ПДВ та ввізним митом

Кабінет Міністрів України Постановою від 09 листопада 2022 року № 1260 включив до Переліку товарів, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування ПДВ та які звільняються від сплати ввізного мита, наступні позиції:

 • обладнання та пристрої для фільтрування або очищення води;
 • електрогенераторні установки;
 • трансформатори;
 • акумулятори електричні, включаючи сепаратори для них;
 • електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах для різної напруги;
 • пульти, панелі, розподільні щити;
 • ізолятори.

Також, Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2022 року № 1288 дозволено не застосовувати до таких товарів вимоги про наявність декларації про відповідність та маркування знаком відповідності технічним регламентам.

Роз’яснення щодо порядку списання знищеного або зіпсованого майна у зв’язку із російською збройною агресією проти України

Міністерство фінансів України надало роз’яснення Листом від 10.10.2022 № 41010-06-62/23254 щодо питань, пов’язаних з порядком списання підприємствами знищеного або зіпсованого майна у зв’язку із російською збройною агресією проти України.

У листі, посилаючись на положення Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зазначається, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Разом з тим, для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності, підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію активів і зобов’язань (зокрема у разі встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей, техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха).

Підприємства, які, зокрема, мали (мають) місцезнаходження в районах проведення воєнних (бойових) дій у період дії воєнного стану, або підприємства, структурні підрозділи (відокремлене майно) яких розташовані на (в) таких територіях (районах), проводять інвентаризацію у разі можливості безпечного та безперешкодного доступу уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені зобов’язання та власний капітал підприємств. 

Такі підприємства зобов’язані провести інвентаризацію станом на перше число місяця, що настає за місяцем, в якому з’явилася можливість доступу до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, та відобразити результати інвентаризації у бухгалтерському обліку відповідного звітного періоду.

До моменту отримання безпечного і безперешкодного доступу до активів, первинних документів, інформація про такі активи у річній фінансовій звітності відображається за даними бухгалтерського обліку. Інформація про відсутність доступу до активів відображається у примітках до фінансової звітності.

Міністерством Фінансів України також було зазначено, що перелік територіальних громад, які розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації затверджено наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25.04.2022 № 75.

Також, в листі надаються роз’яснення щодо особливостей регулювання виявлених при інвентаризації розбіжностей між фактичною наявністю активів і зобов’язань, і даними бухгалтерського обліку, а також вказується про необхідність визнання суми втрат від зменшення корисності необоротних активів до моменту настання умов доступу до таких активів, проведення інвентаризації та прийняття відповідного рішення щодо їх списання або відновлення корисності.

Інформаційний лист щодо оподаткування податком на прибуток благодійної та гуманітарної допомоги під час воєнного стану 

Державна податкова служба України опублікувала Інформаційний лист № 7/2022 щодо оподаткування податком на прибуток благодійної та гуманітарної допомоги під час дії воєнного стану в Україні.

Так, перехідними положеннями Податкового кодексу встановлено, що на період воєнного стану, надзвичайного стану не вважається порушенням вимог Податкового кодексу щодо перебування неприбуткових організацій у статусі неплатників податку на прибуток передача майна, надання послуг такими організаціями, використання їхніх доходів для фінансування видатків, не пов’язаних з реалізацією мети такої організації, за умови, що такі послуги, майно, перераховані/надані Збройним Силам України, а також на інші, визначені Податковим кодексом потреби.

У Інформаційному листі зазначається, зокрема, про наступне: 

 • Фінансовий результат податкового (звітного) періоду не збільшується (згідно п.п. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу) на вартість наступних активів:
 • по операціях з добровільної передачі підприємством спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення тощо, на користь отримувачів, зазначених у п.п. 69.6 п. 69 підр. 10 р. ХХ ПКУ, у тому числі установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, зокрема військовій адміністрації, для потреб забезпечення оборони держави;
 • на вартість добровільно переданих медичних виробів спеціалізованій лікарні;
 • за операціями з перерахування платником податку коштів у вигляді гуманітарної допомоги благодійній організації у статусі неприбуткової на придбання військової техніки для ЗСУ;
 • на суму гуманітарної допомоги, наданої платником податку з дотриманням вимог законодавства України про гуманітарну допомогу у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України будь-яким неприбутковим організаціям, включаючи тих, які не утримуються за рахунок коштів державного бюджету, якщо зазначена допомога використовується для забезпечення потреб оборони держави;
 • за операціями з добровільного перерахування сум коштів в період воєнного стану на користь профільних міністерств України шляхом перерахування сум коштів на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для збору коштів, зокрема при підтриманні ініціативи Президента України UNITED 24.

Вказане коригування не здійснюється починаючи з 24 лютого 2022 року.

 • Транспортні засоби, що обліковувалися підприємством у складі основних засобів та передані (мобілізовані) ним для забезпечення потреб Збройних Сил України за актом приймання-передачі, то право власності на такі транспортні засоби залишається у підприємства, і вони продовжують обліковуватись у нього на балансі та відповідно до правил бухгалтерського обліку можуть продовжувати амортизуватись. 

У випадку ж, коли транспортний засіб передається за актом про примусове відчуження, такий засіб підлягає списанню з балансу підприємства.

Якщо транспортні засоби перебувають у власності суб’єктів господарювання та обліковуються як товари, призначені для продажу, такі транспортні засоби у бухгалтерському обліку враховуються у складі запасів. 

Роз’яснення щодо оподаткування податком на прибуток інститутів спільного інвестування

На вебсайті Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу ДПС України розміщено роз’яснення щодо оподаткування доходів інститутів спільного інвестування від операцій з об’єктами незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта нерухомості.

У ньому вказується, що зазначені доходи звільнятимуться від оподаткування податком на прибуток у разі, якщо такі об’єкти сформовані за рахунок коштів спільного інвестування.

Аналогічні висновки також наведені в Інформаційному листі № 5/2022 «Особливості оподаткування операцій з об’єктами нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому».

Так, 10 жовтня 2022 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з об’єктами нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому». 

Цим Законом до Податкового кодексу внесено визначення поняття «активи інституту спільного інвестування» для цілей застосування звільнення від податку на прибуток. А саме, такими активами є сформована (оплачена) за рахунок коштів спільного інвестування сукупність майна, корпоративних прав, нерухомості (в тому числі у вигляді неподільного об’єкта незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта нерухомості та/або подільного об’єкта незавершеного будівництва), майнових прав, вимог та інших активів.

Вікторія Бубліченко

Вікторія Бубліченко

Радник, керівник практики податкового права, реструктуризації та врегулювання проблемної заборгованості, адвокат

Тетяна Федоренко

Тетяна Федоренко

Старший юрист, адвокат

Практики | Сектори

864

Статті на тему

Податкові перевірки у світлі останніх змін: до чого готуватися бізнесу? | Відеозапис вебінару

25 Вересня 2023 Публікації

Податкові перевірки у світлі останніх змін: до чого готуватися бізнесу? | Відеоз...

Читати
TAX ALERT 25.09.2023 | Дайджест головних податкових новин

25 Вересня 2023 Публікації

TAX ALERT 25.09.2023 | Дайджест головних податкових новин

Читати
Мораторій на планові та позапланові податкові перевірки: що нового та чи буде його повністю скасовано?

20 Вересня 2023 Публікації

Мораторій на планові та позапланові податкові перевірки: що нового та чи буде йо...

Читати
Всі публікації

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies Налаштування cookie

Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами політики конфіденційності та обробки персональних даних. Політика cookies.

Я даю згоду на обробку персональних даних відповідно до політики конфіденційності та обробки персональних даних

Я хочу отримувати розсилку

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду. Політика cookies Сховати налаштування

Дякуємо за довіру!

Ми отримали ваш запит на отримання консультації. Найближчим часом наші спеціалісти зв'яжуться з вами!

На головну
Дякуємо, що підписалися на нашу розсилку!

Відтепер ви завжди будете в курсі найважливіших законодавчих змін, актуальних експертних публікацій та анонсів подій!

На головну