LEGAL HOTLINE 11.02.2021

Contents

  1. Прийнято  закон щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи
  2. Уряд затвердив правила та технічні вимоги, які стосуються національного логотипа та сертифіката авторизованого економічного оператора
  3. Прийнято закон стосовно обліку трудової діяльності працівника в електронній формі

Прийнято  закон щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи

4 лютого 2021 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи» (законопроект № 4051 від 4 вересня 2020 року, далі – «Закон»).

Ним вносяться довгоочікувані зміни до Кодексу законів про працю України, які стали актуальними та активно обговорювалися ще від початку карантину. Зокрема, такі зміни торкнулися гнучкого режиму робочого часу, дистанційної роботи та надомної роботи.

Відповідно до Закону, гнучкий режим робочого часу – форма організації праці, за якою допускається встановлення іншого режиму роботи, ніж визначений правилами внутрішнього трудового розпорядку, за умови дотримання встановленої денної, тижневої чи іншої, встановленої на певний обліковий період (тиждень, місяць, квартал, рік тощо), норми тривалості робочого часу (визначення викладено у новій редакції з незначними уточненнями в порівнянні із чинною редакцією).

Закон визначає, що гнучкий режим робочого часу може встановлюватися:

  • за заявою працівника – без необхідності попередження про зміну режиму роботи не пізніше ніж за два місяці;
  • роботодавцем у разі необхідності – з обов’язковим повідомленням працівника не пізніше ніж за два місяці про зміну режиму роботи.

Також, вводиться правило, що у разі порушення гнучкого режиму робочого часу, працівник може бути переведений на загальний режим роботи без завчасного (за 2 місяці) попередження про зміну істотних умов праці.

Закон розмежовує поняття «надомна» та «дистанційна» робота і встановлює правила застосування кожного з режимів.

Надомна робота виконується працівником за місцем його проживання або в інших визначених ним приміщеннях із закріпленою зоною, необхідними технічними засобами, але поза приміщеннями роботодавця.

Основна ознака надомної роботи – це наявність фіксованого робочого місця, яке працівник не може змінити без згоди роботодавця. Виняток із цього правила – неможливість виконання роботи на фіксованому робочому місці з незалежних від нього причин, у такому разі про зміну робочого місця працівник повинен попередньо  повідомити роботодавця (не пізніше ніж за 3 робочі дні до зміни).

У разі запровадження дистанційної роботи працівник також виконує роботу поза приміщеннями роботодавця, однак самостійно визначає робоче місце та розподіляє робочий час на власний розсуд. За загальним правилом на такого працівника не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку. При цьому обов’язок забезпечення працівника необхідним для виконання роботи обладнанням та засобами покладається на роботодавця.

Надомна або дистанційна робота передбачається у письмовому трудовому договорі (типові форми таких договорів повинні бути затверджені Держпраці), проте у разі необхідності може запроваджуватися розпорядженням роботодавця.

Уряд затвердив правила та технічні вимоги, які стосуються національного логотипа та сертифіката авторизованого економічного оператора

Постановою № 70 від 3 лютого 2021 року Кабінет Міністрів України затвердив офіційну форму та опис національного логотипа авторизованого економічного оператора (далі – «АЕО»), а також форму сертифіката АЕО.

Цією ж постановою затверджено правила використання логотипа. Зокрема, підприємство-резидент, яке отримало авторизацію АЕО, має право використовувати логотип АЕО з дня отримання такої авторизації на бланках службової документації, печатках, транспортних засобах, будинках та спорудах, які використовуються у діяльності підприємства тощо, на власний розсуд.

Нагадаємо, що АЕО – це особливий статус, який засвідчує високий ступінь довіри до суб’єкта господарювання та надає йому суттєві спрощення при здійсненні митних формальностей.

Прийнято закон стосовно обліку трудової діяльності працівника в електронній формі

5 лютого 2021 року Верховною Радою України прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» (законопроект № 3623 від 10 червня 2020 року, далі – «Закон»). Офіційний текст Закону ще не опубліковано.

Відповідно до останньої оприлюдненої версії проекту Закону, облік трудової діяльності працівника в електронній формі здійснюється у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – «Реєстр»).

При цьому за вимогою працівника йому може бути оформлена трудова книжка у паперовій формі, а також внесені відомості про прийняття на роботу, звільнення, заохочення тощо до трудової книжки, яка після перенесення роботодавцем відомостей до Реєстру зберігатиметься у працівника.

Для укладення трудового договору замість традиційної трудової книжки у паперовій формі з’явиться можливість  надати відомості про трудову діяльність з Реєстру.

Законом встановлений перехідний період тривалістю у 5 років з дня набрання ним чинності, протягом якого Пенсійний фонд України на підставі відомостей, поданих страхувальником (роботодавцем)  або застрахованою особою (працівником) повинен внести до Реєстру відсутні відомості про трудову діяльність працівників.

Вікторія Бубліченко

Вікторія Бубліченко

Радниця, керівниця практики податкового права, реструктуризації та врегулювання проблемної заборгованості, адвокатка

127

Related insights

TAX ALERT 19.02.2024 | Дайджест головних податкових новин

19 Лютого 2024 Публікації

TAX ALERT 19.02.2024 | Дайджест головних податкових новин

Read
Судові спори у сфері зеленої енергетики: актуальна практика

08 Лютого 2024 Публікації

Судові спори у сфері зеленої енергетики: актуальна практика

Read
Гарантії та страхування іноземних інвестицій в Україну в 2024 році

26 Січня 2024 Публікації

Гарантії та страхування іноземних інвестицій в Україну в 2024 році

Read
View all

We use cookies to improve functionality and performance, to analyze traffic.
Cookies policy Cookies settings

Please read the provisions of the privacy policy and the processing of personal data carefully Cookies policy.

I consent to the processing of personal data in accordance with the privacy policy and the processing of personal data

I want to receive a mailing

We use cookies to improve functionality and performance, to analyze traffic. Cookies policy Hide settings

Thank you for your trust!

Your request for a consultation has been received, and our experts will be in touch with you shortly.

Go to main page
Thank you for subscribing to our newsletter!

Going forward, you will remain informed about the latest and most significant legislative updates, expert publications, and forthcoming event announcements.

Go to main page