Надання допомоги під час війни: особливості сплати податків

Зміст

 1. Податок на прибуток підприємств
 2. Незастосування коригування фінансового результату до оподаткування за операціями з добровільного надання коштів, товарів Збройним силам України, іншим військовим формуванням, закладам охорони здоров’я тощо
 3. Нецільові операції неприбуткових організацій, що не призведуть до сплати податку на прибуток
 4. Податок на додану вартість
 5. Передання товарів у державну чи комунальну власність
 6. Імпорт та постачання товарів для забезпечення оборони держави та протидії агресії
 7. Надання благодійної допомоги громадськими об’єднаннями/благодійними організаціями
 8. Податок на доходи фізичних осіб
 9. Врахування ФОП та самозайнятими особами витрат у вигляді грошових коштів, вартості майна, перерахованих/наданих для цілей обороноздатності, цивільного захисту, охорони здоров’я
 10. Податкова знижка на суму коштів або вартості майна у вигляді пожертвувань, благодійних внесків

У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану бізнес, неприбуткові організації, громадяни долучилися та продовжують долучатися до забезпечення обороноздатності держави, підтримки сфери охорони здоров’я, надання допомоги фізичним особам, які потребують її в умовах війни тощо.

Для таких цілей вони, зокрема, перераховують грошові кошти, надають майно.

Враховуючи це, держава внесла зміни до податкового законодавства (Закони України № 2110-ІХ,2120-ІХ та № 2173-ІХ), спрямовані на зменшення податкового навантаження, надання певних податкових переваг вказаним суб’єктам у контексті здійснення такої діяльності.

Нижче пропонуємо розглянути деякі з основних змін.

Податок на прибуток підприємств

Незастосування коригування фінансового результату до оподаткування за операціями з добровільного надання коштів, товарів Збройним силам України, іншим військовим формуванням, закладам охорони здоров’я тощо

На період до припинення/скасування воєнного стану в Україні не проводяться коригування, передбачені п.п. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу України («ПКУ»), щодо:

 • сум коштів або вартості:
 • спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів),
 • технічних засобів спостереження,
 • лікарських засобів та медичних виробів,
 • засобів особистої гігієни,
 • продуктів харчування,
 • предметів речового забезпечення,
 • інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України,

які добровільно перераховані/передані:

 • Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони держави та наданої гуманітарної допомоги з дотриманням вимог законодавства України про гуманітарну допомогу у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;
 • на користь центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сил цивільного захисту та/або закладам охорони здоров’я державної, комунальної власності, та/або структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
 • сум коштів, перерахованих на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для збору коштів.

Тобто, не коригуватиметься в сторону збільшення фінансовий результат податкового (звітного) періоду на суму зазначених коштів, вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих/переданих вказаним суб’єктам протягом звітного (податкового) року, у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Нецільові операції неприбуткових організацій, що не призведуть до сплати податку на прибуток

На період дії воєнного, надзвичайного стану не вважається порушенням вимог п. 133.4 ст. 133 ПКУ, якщо здійснюється передача майна, надання послуг неприбутковою організацією, використання доходів (прибутків) неприбуткової організації для фінансування видатків, не пов’язаних з реалізацією мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності такої неприбуткової організації, визначених її установчими документами.

Таке виключення застосовується за умови, якщо:

 • послуги, майно добровільно надані (передані):
 • Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, добровольчим формуванням територіальних громад, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони держави;
 • на користь центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сил цивільного захисту та/або закладам охорони здоров’я державної, комунальної власності, та/або структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

та/або

 • грошові кошти, перераховані на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для збору коштів;

та/або

 • благодійна допомога надана фізичним особам, які:
 • не є засновниками, учасниками таких організацій або пов’язаними з ними особами, та
 • мешкають/мешкали на території населених пунктів, де проводяться/проводилися бойові дії, та/або вимушено залишили місце проживання у зв’язку з проведенням бойових дій у таких населених пунктах та, в тому числі, взяті на облік у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад.

Нагадаємо, що п. 133.4 ст. 133 ПКУ передбачено низку умов, виключно за дотримання яких неприбуткові підприємства, установи та організації не є платниками податку на прибуток підприємств. Однією із них є вимога використання доходів (прибутків) неприбуткової організації виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Таким чином, якщо послуги, майно, грошові кошти добровільно надані/перераховані неприбутковою організацією вказаним вище суб’єктам, і це не пов’язано з реалізацією мети та напрямків її діяльності згідно установчих документів, такі дії не призведуть до втрати нею статусу неплатника податку на прибуток.

Податок на додану вартість

Передання товарів у державну чи комунальну власність

Протягом дії воєнного, надзвичайного стану, не вважаються використаними платником податку в неоподатковуваних ПДВ операціях або операціях, що не є господарською діяльністю, товари, придбані в оподатковуваних ПДВ операціях та передані в державну чи комунальну власність, у тому числі на користь добровольчих формувань територіальних громад, а також надані на користь інших осіб для потреб забезпечення оборони України у період дії воєнного, надзвичайного стану.

Крім того, не вважаються постачанням товарів та послуг операції з безоплатної (без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсації) передачі/надання товарів та послуг Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, добровольчим формуванням територіальних громад, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, а також на користь центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сил цивільного захисту та/або закладів охорони здоров’я державної, комунальної власності, та/або структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Однак, таке виключення не застосовується, якщо такі операції оподатковуються за нульовою ставкою ПДВ.

До операцій, перелічених вище, норми п. 198.5 ст. 198 ПКУ не застосовуються. Тобто, нараховувати «компенсуючі» податкові зобов’язання та коригувати податковий кредит не потрібно.

Імпорт та постачання товарів для забезпечення оборони держави та протидії агресії

Передбачено звільнення від оподаткування ПДВ операцій з імпорту та постачання товарів для забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на всій території України, а не лише на території Донецької та Луганської областей для проведення операцій Об’єднаних сил (ООС), як було визначено раніше.

Так, на період проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, та/або запровадження воєнного стану, звільняються від оподаткування ПДВ наступні операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України:

 • спеціальних засобів індивідуального захисту (каски, бронежилети) для потреб правоохоронних органів, Збройних Сил України та інших військових формувань, добровольчих формувань територіальних громад, інших суб’єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом та/або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації;
 • ниток та тканин (матеріалів) певних товарних підкатегорій для виготовлення бронежилетів та шоломів;
 • певних категорій лікарських засобів та медичних виробів, призначених для використання закладами охорони здоров’я, учасниками антитерористичної операції, особами, що беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, для надання медичної допомоги фізичним особам, які у період проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, та/або запровадження воєнного стану відповідно до законодавства зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я, за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України;
 • деяких товарів оборонного призначення у розумінні ЗУ «Про державне оборонне замовлення».

Надання благодійної допомоги громадськими об’єднаннями/благодійними організаціями

ПКУ передбачено, що звільняються від оподаткування ПДВ операції з надання благодійної допомоги, зокрема безоплатне постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації.

При цьому, щодо такого правила уточнено наступне: у разі здійснення вказаних операцій протягом 2022 року громадськими об’єднаннями та/або благодійними організаціями, вони не включаються такими суб’єктами при визначенні загальної суми для обов’язкової реєстрації платником ПДВ відповідно до правил ПКУ.

Нагадаємо, що ПКУ передбачає загальне правило щодо обов’язкової реєстрації платником ПДВ, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню ПДВ, нарахована (сплачена) особі протягом останніх 12 календарних місяців сукупно перевищує 1000000 грн. без урахування ПДВ. Операції, звільнені від оподаткування ПДВ, зазвичай також враховуються для цілей обрахунку вказаної суми.

Податок на доходи фізичних осіб

Врахування ФОП та самозайнятими особами витрат у вигляді грошових коштів, вартості майна, перерахованих/наданих для цілей обороноздатності, цивільного захисту, охорони здоров’я

За результатами звітних періодів за 2022 рік особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та фізичні особи – підприємці (крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування) у складі витрат можуть враховувати документально підтверджені витрати у вигляді:

 • вартості майна, в тому числі грошові кошти, що добровільно перераховані/надані Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, добровольчим формуванням територіальних громад, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони держави, а також на користь центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сил цивільного захисту та/або закладам охорони здоров’я державної, комунальної власності, та/або структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
 • грошових коштів, перерахованих на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для збору коштів.

Податкова знижка на суму коштів або вартості майна у вигляді пожертвувань, благодійних внесків

За результатами 2022 року до податкової знижки фізичної особи у звітному податковому році включаються суми коштів або вартість майна, перерахованих (переданих) нею у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям у розмірі, що не перевищує 16 відсотків суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року.

При цьому, неприбуткові організації на дату перерахування (передачі) таких коштів та майна повинні відповідати умовам, визначеним п. 133.4 ст. 133 ПКУ. Тобто умовам, за яких вони не є платниками податку на прибуток підприємств.

Іншими словами, загальний річний оподатковуваний дохід фізичної особи (заробітна плата та ін.) за 2022 рік може бути зменшено на вищевказану суму витрат. Як наслідок, різниця між сплаченим податком на доходи фізичних осіб з первинної суми доходу та тим, що розрахований зі зменшеної суми доходу, може бути повернуто фізичній особі за передбаченою ПКУ процедурою.

Якщо у Вас виникли питання щодо функціонування Вашого бізнесу під час воєнного стану, будь ласка, звертайтеся до провідних спеціалістів GOLAW, і ми надамо відповідь на будь-які питання.

Вікторія Бубліченко

Вікторія Бубліченко

Партнерка, керівниця практики податкового права, реструктуризації та врегулювання проблемної заборгованості, адвокатка

Практики | Сектори

11973

Статті на тему

Майбутнє енергетичного сектору України: EUETH провів дискусію щодо викликів українського ринку енергетики та шляхів їх подолання

12 Червня 2024 Energy Alert

Майбутнє енергетичного сектору України: EUETH провів дискусію щодо викликів укра...

Читати
Робота GOLAW у сфері енергетики та природних ресурсів

11 Червня 2024 Energy Alert

Робота GOLAW у сфері енергетики та природних ресурсів

Читати
В чому різниця між лобіюванням та GR

10 Червня 2024 Публікації

В чому різниця між лобіюванням та GR

Читати
Усі публікації

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies Налаштування cookie

Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами політики конфіденційності та обробки персональних даних. Політика cookies.

Я даю згоду на обробку персональних даних відповідно до політики конфіденційності та обробки персональних даних

Я хочу отримувати розсилку

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду. Політика cookies Сховати налаштування

Дякуємо за довіру!

Ми отримали ваш запит на отримання консультації. Найближчим часом наші спеціалісти зв'яжуться з вами!

На головну
Дякуємо, що підписалися на нашу розсилку!

Відтепер ви завжди будете в курсі найважливіших законодавчих змін, актуальних експертних публікацій та анонсів подій!

На головну