Які податкові зміни встановлено новим Законом №2260-IX?

Зміст

 1. Відновлення реєстрації податкових накладних в ЄРПН
 2. Відновлення бюджетного відшкодування ПДВ
 3. Уточнення щодо відповідальності платників податків
 4. Звільнення від відповідальності у разі невиконання податкового обов’язку щодо філії, представництва, структурного підрозділу платника податку.
 5. Звільнення від відповідальності платників податків, які мають можливість виконувати свої податкові обов’язки. 
 6. Звільнення від відповідальності платників єдиного податку 3 групи, які обрали оподаткування єдиним податком за ставкою 2 %.
 7. Звільнення від нарахування та сплати штрафних санкцій у разі самостійного виправлення платником податків помилок.
 8. Відновлення податкових перевірок
 9. Перевірки, що проводяться під час воєнного стану.
 10. Строки проведення камеральних перевірок податкових декларацій з ПДВ.
 11. Документальні позапланові перевірки та строки їх проведення.
 12. Застосування відповідальності за результатами проведення перевірок.
 13. Перебіг строків, передбачених податковим законодавством
 14. Подання податкової звітності

27.05.2022 набрав чинності Закон України № 2260-IX щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану.

Зміни в частині камеральних перевірок декларацій та уточнюючих розрахунків, до яких подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ, набирають чинності з 02.06.2022.

Закон спрямований на врегулювання окремих податкових питань, зокрема щодо реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних («ЄРПН»), бюджетного відшкодування податку на додану вартість («ПДВ»), проведення податкових перевірок та застосування відповідальності до платників податків під час воєнного стану.

Законом внесені наступні зміни до Податкового кодексу України («ПК України»).

Відновлення реєстрації податкових накладних в ЄРПН

Законом визначається можливість тимчасово включити до складу податкового кредиту з ПДВ дані щодо незареєстрованих у ЄРПН податкових накладних за податкові періоди лютий – травень 2022 року на основі первинних документів.

Разом з тим, законодавець визначає обов’язок платників податків, у яких є така можливість, зареєструвати податкові накладні в ЄРПН за податкові періоди лютий – травень 2022 року у строк до 15.07.2022.

Тимчасово, за податкові періоди лютий – травень 2022 року за операціями з придбання товарів/послуг, за якими в ЄРПН постачальниками не зареєстровані податкові накладні/розрахунки коригування, платники податку:

 • включають до складу податкового кредиту звітного (податкового) періоду суми ПДВ, сплачені (нараховані) у складі вартості придбаних товарів/послуг, на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, складених (отриманих) платником податку за такими операціями; 
 • отримувачі послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, у разі нарахування таким отримувачем послуг ПДВ у складі податкових зобов’язань, визначених у податковій декларації за відповідний звітний (податковий) період, мають право на віднесення таких сум податку до податкового кредиту відповідного звітного (податкового) періоду, на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, складених (отриманих) платником податку за операціями з придбання послуг.

Таким чином, строк визнання податкового кредиту за первинними документами без реєстрації податкових накладних в ЄРПН обмежено періодом з лютого по травень 2022 року. А за податкові періоди, починаючи з червня 2022 року, платники мають нараховувати податковий кредит з ПДВ на підставі податкових накладних, складених та зареєстрованих в ЄРПН.

Нагадаємо, що до прийняття Закону передбачалася можливість включати до складу податкового кредиту суми ПДВ на підставі наявних первинних (розрахункових) документів саме на період дії правового режиму воєнного стану.

Відновлення бюджетного відшкодування ПДВ

До 21.07.2022 зупинена дія окремих положень ПК України (п. 200.10 – 200.12 ст. 200), що визначають порядок узгодження податковими органами суми бюджетного відшкодування ПДВ. 

При цьому, до звітних податкових періодів з лютого по липень 2022 року такі положення ПК України застосовуються з урахуванням строків для проведення камеральних, документальних податкових перевірок під час воєнного стану.

Закон передбачає, що повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування здійснюється у хронологічному порядку відповідно до черговості їх внесення до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування.

Крім того, ПК України доповнений нормою про те, що суми ПДВ, включені до складу податкового кредиту при здійсненні операцій з придбання товарів, які у подальшому були знищені (втрачені) внаслідок дії обставин непереборної сили у період дії воєнного стану, не включаються до обрахунку суми бюджетного відшкодування, та зараховуються до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду до її повного погашення.

Таким чином, після 21.07.2022 поновлюється дія положень ПК України щодо порядку узгодження податковими органами суми бюджетного відшкодування з ПДВ, що відновлює загальний порядок відшкодування ПДВ з бюджету. 

Уточнення щодо відповідальності платників податків

Звільнення від відповідальності у разі невиконання податкового обов’язку щодо філії, представництва, структурного підрозділу платника податку.

У випадку відсутності можливості у платника податків щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу своєчасно виконати свій податковий обов’язок щодо:

 • дотримання термінів сплати податків та зборів;
 • подання звітності;
 • реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування;
 • подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо, 

такий платник податків звільняється від відповідальності, визначеної податковим законодавством, у межах діяльності, що провадиться через такі філії, представництва, відокремлені чи інші структурні підрозділи, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України

Звільнення від відповідальності платників податків, які мають можливість виконувати свої податкові обов’язки. 

Платники податків, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки щодо:

 • дотримання термінів сплати податків та зборів;
 • подання звітності;
 • реєстрації податкових накладних, розрахунків коригування,

звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24.02.2022 до дня набрання чинності цим Законом, тобто до 27.05.2022, за умови, що такі платники податків:

 • зареєструють податкові накладні/розрахунки коригування в ЄРПН до 15.07.2022
 • подадуть податкову звітність до 20.07.2022;
 • сплатять податки та збори у строк не пізніше 31.07.2022

Платники податків, у тому числі щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, у яких відновилась можливість виконувати свої податкові обов’язки, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24.02.2022 до дня відновлення можливості платника податків, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов’язків за умови виконання ними таких податкових обов’язків щодо:

 • реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН;
 • подання звітності;
 • сплати податків і зборів

протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платників податків. 

Звільнення від відповідальності платників єдиного податку 3 групи, які обрали оподаткування єдиним податком за ставкою 2 %.

Такі платники звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов’язків, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24.02.2022 до дня переходу таких платників на застосування особливостей оподаткування єдиним податком 3 групи за ставкою 2 %, за умови виконання ними таких податкових обов’язків щодо:

 • реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН, 
 • подання звітності, 
 • сплати податків і зборів

протягом 60 календарних днів з дня переходу на систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування єдиним податком за ставкою 2 %. 

Звільнення від нарахування та сплати штрафних санкцій у разі самостійного виправлення платником податків помилок.

У випадку самостійного виправлення платником податків у податкових періодах до 25.07.2022, з дотриманням вимог, визначених податковим законодавством (ст. 50 ПК України), помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання у звітних (податкових) періодах, що припадають на період дії воєнного стану, то такі платники звільняються від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених п. 50.1 ст. 50 ПК України, та пені

Разом з цим, платники ПДВ тимчасово, до припинення або скасування воєнного стану, у разі самостійного виявлення помилок не мають права на подання уточнюючих розрахунків до податкових декларацій, що передбачене п. 50.1 ст. 50 ПК України, за звітні (податкові) періоди до лютого 2022 року із показниками:

 • на зменшення податкових зобов’язань;
 • декларування суми бюджетного відшкодування ПДВ.

Законом встановлено, що порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків податкових обов’язків та перелік підтвердних документів затверджується Міністерством Фінансів України. 

Крім того, залишається чинним положення, яке також попередньо діяло, про те, що у випадку відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок щодо:

 • дотримання термінів сплати податків та зборів;
 • подання звітності;
 • реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування, 
 • подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо, 

платники податків звільняються від передбаченої ПК України відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Отже, Законом уточнений перелік умов, за яких платники податків звільняються від відповідальності за невиконання своїх податкових обов’язків на час дії воєнного стану.

Відновлення податкових перевірок

Закон передбачає відновлення проведення документальних позапланових перевірок та уточнює строки щодо проведення камеральних перевірок.

Перевірки, що проводяться під час воєнного стану.

У зв’язку із внесеними Законом змінами, податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються, крім:

а) камеральних перевірок

б) документальних позапланових перевірок:

 • що проводяться на звернення платника податків;
 • з підстав, визначених п.п. 78.1.7 (реорганізація, припинення, закриття чи банкрутство платника податків) та 78.1.8 (заявлено відшкодування ПДВ з бюджету за певних умов) п. 78.1 ст. 78 ПК України;
 • платників податків, за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником валютного законодавства щодо дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями; 

в) фактичних перевірок

Таким чином, Законом значно розширений перелік податкових перевірок, проведення яких здійснюється у період дії правового режиму воєнного стану. 

Нагадаємо, що попередньо дозволялось проведення лише фактичних перевірок та визначених камеральних перевірок.

Строки проведення камеральних перевірок податкових декларацій з ПДВ.

Камеральні перевірки податкових декларацій з ПДВ та уточнюючих розрахунків до них за звітні податкові періоди: 

 • лютий, березень, квітень, травень 2022 року – розпочинаються на наступний день після 20.07.2022 та завершуються не пізніше 20.09.2022
 • червень, липень 2022 року – розпочинаються на наступний день після 20.08.2022 та завершуються не пізніше 20.10.2022

Крім того, подані уточнюючі розрахунки до податкових декларацій з ПДВ за звітні податкові періоди до лютого 2022 року перевіряються у строк, визначений вище для звітного періоду, на який припадає день подання такого уточнюючого розрахунку

Документальні позапланові перевірки та строки їх проведення.

Документальні позапланові перевірки, з підстав, перелік яких наведений вище, що були розпочаті та незавершені до 24.02.2022, поновлюються та закінчуються протягом 60 днів з дня, наступного за днем набрання чинності цим Законом (27.05.2022). Такі перевірки поновлюються на невикористаний строк

Також, документальні позапланові перевірки під час дії воєнного стану проводяться за наявності під час їх проведення безпечного: 

 • доступу, допуску до територій, приміщень та іншого майна, що використовуються для провадження господарської діяльності та/або є об’єктами оподаткування, або використовуються для отримання доходів (прибутку), або пов’язані з іншими об’єктами оподаткування таких платників податків; 
 • доступу, допуску до документів, довідок про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншої інформації, пов’язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів; 
 • проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки. 

Крім того, документальні позапланові перевірки, розпочаті:

 • на звернення платника податків;
 • з підстав, визначених п.п. 78.1.7 ст. 78 ПК України;
 • за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником податків валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями,

але які не можуть бути завершені у зв’язку з обставинами відсутності безпечного доступу до приміщень, документів тощо, можуть бути зупинені до завершення дії таких обставин та/або усунення перешкод щодо їх проведення за рішенням керівника податкового органу. Таке зупинення перериває перебіг строку проведення перевірки

Також, документальні позапланові перевірки декларацій або уточнюючих розрахунків, до яких подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ, що будуть розпочаті після 27.05.2022, з підстав, визначених п.п. 78.1.8 п. 78.1 ст. 78 ПК України, проводяться протягом 60 календарних днів, що настають після закінчення граничного терміну проведення камеральної перевірки відповідної декларації або уточнюючого розрахунку. 

Застосування відповідальності за результатами проведення перевірок.

У разі виявлення порушень законодавства за результатами проведення перевірок до платників податків застосовується відповідальність згідно з податковим законодавством та законодавством, контроль за виконанням якого покладено на податкові органи. 

При цьому, платники податків звільняються від фінансової відповідальності у разі вчинення діяння (дії або бездіяльності) внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажору).

Вимоги законодавства щодо мораторію (зупинення) застосування штрафних санкцій на період дії воєнного, надзвичайного стану та/або на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), не застосовуються

Таким чином, внаслідок виявлення порушень законодавства за результатами проведення перевірок, платники податків будуть притягуватись до встановленої законодавством відповідальності. 

Нагадаємо, що раніше до платників податків застосовувалась відповідальність лише за результатами проведення фактичних перевірок. 

Перебіг строків, передбачених податковим законодавством

Законом передбачається відновлення перебігу певних строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи, а саме щодо: 

 • дотримання строків реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН, подання звітності, сплати податків та зборів
 • строків проведення камеральних, фактичних та документальних позапланових перевірок, складення актів, подання та розгляду заперечень, додаткових документів та пояснень, визначення грошових зобов’язань, прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення, нарахування пені за результатами камеральної перевірки, адміністративного арешту майна за результатами фактичних перевірок.

Нагадаємо, що до прийняття Закону перебіг усіх строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи, було зупинено.

Подання податкової звітності

Законом також було виключено з ПК України норму щодо подання на період дії воєнного, надзвичайного стану до контролюючого органу податкових декларацій та інших документів в паперовій формі

Таким чином, платники податків, які зобов’язані подавати податкову звітність та інші документи в електронному вигляді, втрачають можливість її подання у паперовій формі.

Якщо Вам необхідний додатковий аналіз впливу визначених податкових змін на Ваш бізнес, провідні спеціалісти GOLAW нададуть вичерпні відповіді на усі Ваші запитання.

Тетяна Федоренко

Тетяна Федоренко

Старша юристка, адвокатка

3389

Статті на тему

В українську модель лобіювання закладено ризики правової невизначеності для громадських обʼєднань

11 Липня 2024 Публікації

В українську модель лобіювання закладено ризики правової невизначеності для гром...

Читати
Запуск спеціальних аукціонів на допоміжні послуги: ключові факти

10 Липня 2024 Energy Alert

Запуск спеціальних аукціонів на допоміжні послуги: ключові факти

Читати
Червневий дайджест новин

04 Липня 2024 Публікації

Червневий дайджест новин

Читати
Усі публікації

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies Налаштування cookie

Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами політики конфіденційності та обробки персональних даних. Політика cookies.

Я даю згоду на обробку персональних даних відповідно до політики конфіденційності та обробки персональних даних

Я хочу отримувати розсилку

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду. Політика cookies Сховати налаштування

Дякуємо за довіру!

Ми отримали ваш запит на отримання консультації. Найближчим часом наші спеціалісти зв'яжуться з вами!

На головну
Дякуємо, що підписалися на нашу розсилку!

Відтепер ви завжди будете в курсі найважливіших законодавчих змін, актуальних експертних публікацій та анонсів подій!

На головну