TAX ALERT 04.06.2018

Найважливіші новини податкового законодавства:

ВНЕСЕНО ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ВЕДЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

01 червня 2018 року набула чинності Постанова Правління Національного банку України від 24 травня 2018 року № 54 (надалі – Постанова), якою вносяться зміни до Положення щодо ведення касових у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148 (надалі – Положення про ведення касових операцій).

Постановою, зокрема дозволено суб’єктам господарювання до 30 червня 2018 року (включно) використовувати в своїй діяльності форми відомості на виплату грошей, прибуткового касового ордера, видаткового касового ордера, журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, касової книги, книги обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки та акта про результати інвентаризації наявних коштів, установлені Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637.
Крім того, встановлено обв’язок суб’єктів господарювання до 30 червня 2018 року (включно) розробити та затвердити порядок оприбуткування готівки в касі та порядок розрахунку ліміту каси.

Зміни в тому числі торкнулися пункту 11 Положення про ведення касових операцій. Так, для відокремлених підрозділів установ/підприємств, а також фізичних осіб-підприємців, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та/або КОРО без ведення касової книги, оприбуткуванням готівки в касах є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичного надходження на підставі даних розрахункових документів шляхом формування та друку фіскальних звітних чеків і їх вклеювання до відповідних сторінок КОРО/занесення даних розрахункових квитанцій до КОРО.

Таким чином, для відокремлених підрозділів та фізичних осіб-підприємців повертається необхідність ведення КОРО навіть в разі використання РРО, що не передбачено наразі чинною редакцією Положення про ведення касових операцій.

При цьому змінами до підпункту 18 пункту 3 Положення про ведення касових операцій у визначенні поняття «оприбуткування готівки» не міститься інформації щодо необхідності підклеювання фіскальних чеків до сторінок КОРО. Це в свою чергу призводить до запровадження двох неузгоджених положень, що створює ризик неоднозначного трактування правил оприбуткування зі сторони бізнесу та фіскальних органів.

 

ОЧІКУЮТЬСЯ РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ НОВИХ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОПТИМІЗАЦІЮ ОБІГУ МОНЕТ ДРІБНИХ НОМІНАЛІВ

З 1 липня 2018 року набирає чинності Постанова Правління НБУ № 25 від 15.02.2018 року. Постановою запроваджуються правила заокруглення загальних у чеку сум розрахунків готівкою за товари (роботи, послуги) та загальних сум розрахунків в акті про видачу коштів чи іншому документі, що оформляється під час повернення коштів у разі повернення товару. Згаданих правил повинні дотримуватися як всі юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, так і фізичні особи-підприємці у випадку відсутності монет дрібних номіналів.

Проте, вищезазначена постанова викликає у бізнесу більше запитань аніж відповідей. А саме залишаються відкритими питання щодо порядку відображення у реквізитах чеків рядків з сумами до та після заокруглення; суми (до чи після заокруглення), що повинна потрапляти до підсумку розрахункових операцій фіскального звітного чеку (z-звіту) та чеку x-звіту; суми, що повинна зазначатися як база оподаткування ПДВ у податкових накладних тощо.

Гострим питання заокруглення стоїть для виробників та продавців алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Це пов’язано з тим, що виконання вимог постанови може призвести до порушення законодавства стосовно мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на алкогольні напої та максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби. Таке порушення може трапитись в разі якщо лише одна позиція такого товару міститься у чеку (і при цьому ціна такого товару до заокруглення становить мінімальну/максимальну встановлену ціну) або якщо по одній позиції алкогольного та тютюнового виробу містяться у одному чеку (і при цьому ціна кожного товару до заокруглення становить мінімальну та максимальну встановлену ціну).

На вище перелічені питання бізнес очікує отримати спільне роз’яснення від ДФС, Мінфіну та НБУ.

Сподіваємося, що офіційна позиція державних органів по відкритим питанням, на яку так очікує бізнес, буде більш детальною та враховуватиме інтереси та технічні можливості бізнесу.

 

ДФС НАДАЛА РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО НАДСИЛАННЯ КВИТАНЦІЇ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ

У своєму листі від 10.05.2018 року № 16029/6/99-99-08-02-01-15 ДФС, цитуючи норми законодавства, підтвердила, що квитанція про прийняття податкової накладної та/або розрахунку коригування повинна надсилатися протягом операційного дня.

ДФС уточнила порядок роботи ЄРПН у вихідні та святкові дні. Так, в разі якщо вихідний або святковий день припадає на 15 число або на останній день місяця, то такий день є операційним та ЄРПН працює з 8 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв.

При цьому ні для кого не буде новиною той факт, що подекуди квитанції про прийняття податкової накладної та/або розрахунку коригування, що є підтвердженням для продавця, не приходять в той самий день, коли їх було надіслано. Причинами цього можуть бути технічні або регламентні роботи чи будь-які інші технічні проблеми. В такому разі у платників, що не отримали протягом операційного дня жодної відповіді стосовно направленої податкової накладної та/або розрахунку коригування, виникає питання щодо наслідків відсутності підтвердження реєстрації.

Слід пам’ятати, що в такому разі діє пряма норма Податкового кодексу України, відповідно до якої якщо протягом операційного дня не надіслано квитанції про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування, така податкова накладна вважається зареєстрованою в ЄРПН.

 

ДФС УКРАЇНИ НАДАЛА РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ВИЗНАННЯ КОНРТОЛЬОВАНИИМИ ОПЕРАЦІЙ З РЕЗИДЕНТАМИ КРАЇН, ВИКЛЮЧЕНИХ З ПЕРЕЛІКУ ДЕРЖАВ (ТЕРИТОРІЙ), ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ КРИТЕРІЯМ, УСТАНОВЛЕНИМ ПП. 39.2.1.2 ПП. 39.2.1 П. 39.2 СТ. 39 ПК УКРАЇНИ

Як відомо 07 березня 2018 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 року № 108 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1045» (далі – Постанова № 108).

Постановою № 108 з переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1045, виключено держави Грузія, Республіка Естонія, Латвійська Республіка, Республіка Мальта та Угорщина.

У своєму листі № 12908/7/99-99-15-02-01-17 від 02.05.2018 року ДФС України наголосила, що у разі здійснення в 2018 році господарських операцій з нерезидентами, зареєстрованими у Грузії, Республіці Естонія, Латвійській Республіці, Республіці Мальта чи в Угорщині та за відсутності інших критеріїв, визначених у підпунктах «а», «б», «г», «ґ» пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПК України, вони будуть визнаватися контрольованими тільки у разі одночасного виконання умов щодо:

  • обсягу річного доходу платника податків (більше 150 млн. грн. за 2018 рік); та
  • обсягу господарських операцій з таким контрагентом у період з 01.01.2018 по 06.03.2018 (більше 10 млн. грн. за вирахуванням непрямих податків).

Наприклад, підприємство у 2018 році здійснювало господарські операції з непов’язаною особою – нерезидентом із Латвійської Республіки. Річний дохід підприємства у 2018 році становить 180 млн. гривень. Загальний обсяг господарських операцій платника податків, здійснених протягом 2018 звітного року з цим нерезидентом, становить 37 млн. гривень. З них здійснених у період з 01.01.2018 по 06.03.2018 – 12,5 млн. гривень.
Таким чином, господарські операції, здійснені в період з 01.01.2018 по 06.03.2018, визнаються контрольованими та підлягають відображенню у звіті про контрольовані операції за 2018 рік.
З іншого боку, якщо у зазначеній вище ситуації обсяг операцій у період з 01.01.2018 по 06.03.2018 становитиме менше 10 млн. гривень, то такі господарські операції, здійснені в період з 01.01.2018 по 06.03.2018, не визнаватимуться контрольованими.
Позиція, що висловлена ДФС України у листі № 12908/7/99-99-15-02-01-17 від 02.05.2018, на нашу думку, цілком узгоджується з вимогами ПК України.

 

ДФС УКРАЇНИ: ЩОДО ЗУПИНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПН/РК

Нещодавно працівниками ДФС України було проведено «гарячу лінію» з платниками податків на тему зупинення реєстрації ПН/РК.

В ході зазначеної комунікації ДФС, зокрема підтвердила позицію щодо можливості надання платником податку таблиці даних з інформацією про специфіку діяльності платника податку, яка дозволяє уникнути зупинення реєстрації ПН/РК, до фактичного зупинення реєстрації ПН/РК.

При цьому відповідно до п. 31 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 117 до Таблиці слід подати пояснення, в яких зазначити діяльність із можливим посиланням на податкову та іншу звітність платника податку.

У разі ж зупинення ПН/РК після подачі та прийняття Таблиці, ДФС рекомендує перевірити коди товарів відповідно до УКТ ЗЕД або коди послуг згідно з ДКПП. Останні мають зазначатися у ПН/РК на рівні тих знаків (цифр), які зазначені в поданій Таблиці. Зокрема, якщо в Таблиці коди наводитимуться на рівні чотирьох перших цифр, а в ПН/РК — на рівні 12 цифр, то реєстрацію таких ПН/РК буде призупинено (наприклад, коди «33.12» і «33.12.24-00.00» неідентичні і їх слід розуміти як різні коди).

 

ОНОВЛЕНО ПЛАН-ГРАФІК ПЛАНОВИХ ПЕРЕВІРОК ДФС УКРАЇНИ НА 2018 РІК

ДФС України на своєму офіційному веб-сайті вкотре оприлюднила оновлений план-графік документальних планових перевірок платників податків на 2018 рік.

Відповідно до інформації розміщеної на офіційному веб-сайті, з урахуванням коригування викладено Розділ І плану-графіка «Документальні планові перевірки платників податків – юридичних осіб», Розділ ІІ плану-графіка «Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів» та Розділ ІІІ плану-графіка «Документальні планові перевірки самозайнятих осіб».

Розділ ІV плану-графіка «Документальні планові перевірки платників податків – юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» залишено без змін.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ДФС УКРАЇНИ ПРО КОНТРОЛЬОВАНІ ОПЕРАЦІЇ ПО ФОРВАРДНОМУ АБО Ф’ЮЧЕРСНОМУ КОНТРАКТУ

Міністерство фінансів України Наказом від 04.04.2018 р. № 405 затвердило Форму та Порядок подання повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту.

Дія цього Порядку поширюється на платників податків, які здійснюють контрольовані операції на підставі форвардного або ф’ючерсного контракту.

Вищезазначений Порядок визначає механізм подання платниками податків повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту, у випадках, передбачених пп. 39.2.1.3 та пп. 39.3.3.3 ст. 39 Податкового кодексу України.

Платник податків повинен повідомити ДФС України, про здійснення контрольованої операції на підставі форвардного або ф’ючерсного контракту шляхом надання повідомлення протягом 10 робочих днів з дня укладення відповідного форвардного або ф’ючерсного контракту.
Повідомлення направляється засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

У разі укладання декількох форвардних або ф’ючерсних контрактів платники податків подають повідомлення щодо кожного контракту окремо.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 03 травня 2018 р. за №547/31999 та набире чинності з дня його офіційного опублікування. Наразі наказ ще не опубліковано.

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ЗМІНИЛА УМОВИ ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ ПРИ ЕКСПОРТІ ОЛІЙНИХ

22.05.2018 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування податком на додану вартість операцій з вивезення за межі митної території України олійних культур».

Зазначеним законопроектом доповнено пункт 63 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

Відповідно до положень прийнятого закону звільнення від оподаткування ПДВ операцій з вивезення в митному режимі експорту з 1 вересня 2018 до 31 грудня 2021 соєвих бобів і з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2021 – насіння рапсу не застосовуватиметься для сільськогосподарських підприємств – виробників вказаних олійних культур.

 

НОВІ УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ПОДАТКОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Нещодавно Міністерство фінансів України затвердило 4 нові узагальнюючі податкові консультації:

1) щодо необхідності звернення до суду для визнання заборгованості безнадійною.
Консультацією встановлено, що виключним та достатнім критерієм для визнання заборгованості безнадійної згідно з підпунктом «а» підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Кодексу є сплив строку позовної давності зобов’язаннями щодо такої заборгованості, незалежно від того звертався кредитор до суду з метою її стягнення чи ні.

2) щодо застосування положень пункту 139.3 статті 139 Податкового кодексу України стосовно порядку врахування перевищення резерву над розміром встановленого ліміту.

Зазначена консультація:

  • визначає порядок розрахунку розміру ліміту, встановленого підпунктом 1 підпункту 139.3.3 пункту 139.3 статті 139 Податкового кодексу України у редакції, що діяла до 01 січня 2018 року, та подальше врахування резерву, що перевищує цей ліміт, для цілей оподаткування у податкових (звітних) періодах до 01 січня 2018 року;
  • визначає, яким чином відображається списання (відшкодування) заборгованості за рахунок тієї частини резерву, на яку збільшувався фінансовий результат до оподаткування у зв’язку з перевищенням над лімітом, та здійснюється облік задекларованого перевищення резерву над лімітом та його використання для цілей оподаткування у податкових (звітних) періодах до 01 січня 2018 року.

3) щодо необхідності здійснення коригування фінансового результату до оподаткування у зв’язку із використанням резерву при здійсненні прощення фінансовою установою заборгованості боржника.

Консультація визначає, що фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму використаного резерву у податкових (звітних) періодах після 01 січня 2018 року, у випадку, якщо прощенню підлягає заборгованість фізичних осіб, які є пов’язаними з таким кредитором або перебувають з таким кредитором у трудових відносинах, або перебували з таким кредитором у трудових відносинах, і період між датою припинення трудових відносин таких осіб та датою прощення їхньої заборгованості не перевищує три роки.

4) щодо належного повідомлення боржника – фізичної особи про анулювання (прощення) боргу.

Консультація визначає порядок застосування положень пункту підпункту «д» підпункту 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України щодо повідомлення боржника – фізичної особи про анулювання (прощення) боргу. Зокрема визначає що у випадку направлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення, достатнім підтвердженням належного повідомлення боржника може виступати відповідний документ, що підтверджує факт направлення повідомлення, у тому числі розрахунковий документ виданий оператором поштового зв’язку.

Нагадуємо, що не може бути притягнуто до відповідальності, включаючи фінансової (штрафні санкції та/або пеня), платника податків (податкового агента та/або його посадову особу), який діяв відповідно до узагальнюючої податкової консультації (яка поширюється на всіх платників податків) за діяння, що містить ознаки податкового правопорушення, зокрема на підставі того, що у подальшому така податкова консультація була змінена або скасована.

 

ЗМІНЕНО ФОРМУ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПДВ

04 травня 2018 року було оприлюднено наказ Міністерства фінансів України від 23 березня 2018 року № 381, яким затверджено зміни до форми декларації з ПДВ. В новій редакції викладено додатки 1, 5, 9 та внесено зміни до Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ (в частині зазначених додатків).

Згаданий наказ набере чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування, тобто з 1 червня 2018 року. Враховуючи положення п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу України оновлену форму декларації з ПДВ слід буде застосовувати вже при звітуванні за червень 2018 року.

 

ЗАКІНЧИВСЯ ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД ДЛЯ ДОБРОВІЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ «ЄДИНЕ ВІКНО» НА МИТНИЦЯХ

03 травня 2018 року закінчився перехідний період для добровільного застосування системи «єдине вікно» на митницях, а тому відтепер виконання митних формальностей, пов’язаних з декларуванням товарів, митними та іншими державними видами контролю товарів із застосуванням принципу «єдиного вікна» є обов’язковим у всіх місцях митного оформлення.

В той же час протягом року добровільне застосування принципу «єдиного вікна» зберігається при (і) переміщенні товарів транзитом, (іі) вивезенні за межі України товарів морським, залізничним і авіаційним транспортом, а також (ііі) ввезенні товарів у поштових та міжнародних експрес-відправленнях.

Нагадуємо, що система «єдиного вікна» дозволяє суб’єктам господарювання подавати документи, необхідні для здійснення всіх видів контролю при ввезенні/вивезенні товарів один раз через електронну систему, яку в подальшому використовують контролюючі органи для обміну інформацією щодо вантажу та результатів контролю в автоматичному режимі.

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ ПРОПОНУЄ НОВІ ПОДАТКОВІ ПРАВИЛА ДЛЯ ОСІБ З ВИСОКИМИ СТАТКАМИ

Міністерство Фінансів України нещодавно оприлюднило для обговорення законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо критеріїв визначення осіб з високими статками».

Зазначеним законопроект передбачається введення в Податковий кодекс України нового поняття «особа з високими статками».

Відповідно до тексту законопроекту до осіб з високими статками будуть відноситися особи, які відповідають одному з трьох критеріїв, зазначених нижче:

а) є кінцевими бенефіціарними власниками (контролером) великого платника податків;

б) прямо чи опосередковано володіють 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу або правом голосу придбаних акцій (часток) юридичної особи, що є податковим резидентом іншої держави та задекларувала (отримала) дохід за попередній податковий (звітний) рік 10 і більше мільйонів євро;

в) загальний річний оподатковуваний дохід за попередній податковий (звітний) рік перевищує 50 мільйонів гривень.

Для осіб з високими статками законопроект передбачає обов’язкове щорічне декларування майнового стану, подання декларацій виключно в електронній формі, а також штраф у розмірі 10 відсотків суми нарахованого податку на доходи фізичних осіб у разі несвоєчасного подання декларації. При цьому, податкові органи матимуть право провести перевірку повноти декларування та самостійно визначити суму грошових зобов’язань протягом 10 років (3650 календарних днів) з моменту закінчення граничного строку подання відповідної декларації та/або сплати грошових зобов’язань.

Крім того, цим законопроектом також планується внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність», які дозволять фіскальним органам отримувати в банківських установах інформацію стосовно залишку коштів на рахунках конкретної фізичної особи з високими статками, а також щодо операцій списання з та/або зарахування на рахунки такої особи.

Наразі законопроект перебуває лише стадії публічного обговорення і не зареєстрований у Верховні Раді України до розгляду.

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ПРОПОНУЄ ВДОСКОНАЛИТИ СИСТЕМУ «ЄДИНОГО ВІКНА»

Міністерством фінансів України розроблено проект постанови «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Зокрема, Міністерство пропонує:

  • відмовитись від обов’язкової сертифікації під час переміщення товарів через митний кордон України;
  • скасувати необхідність отримання спеціального дозволу Національного банку України на ввезення юридичною особою (крім уповноважених банків) в Україну банківських металів та громадянами індивідуальної ліцензії на вивезення фізичною особою за межі України банківських металів;
  • зобов’язати контролюючі органи вносити електронні відмітки про здійснення державних видів контролю до системи «єдиного вікна» в найкоротший можливий строк, але не більше ніж 30 хвилин з моменту його завершення;
  • спростити процедуру здійснення фітосанітарного контролю дерев’яного пакувального матеріалу (палет, ящиків тощо), якщо товари, що вивозяться, не є об’єктами регулювання, або країна-імпортер не вимагає супроводження об’єктів регулювання фітосанітарними документами під час експорту та реекспорту з України тощо.

Метою прийняття запропонованих змін є зменшення затрат часу контролюючих органів та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності при здійсненні контролю та митного оформлення товарів.

 

ЗАПРОПОНОВАНО ЗМІНИТИ СТАВКУ ЄСВ ЗАЛЕЖНО ВІД РОЗМІРУ БАЗИ НАРАХУВАННЯ

У Верховні Раді України нещодавно було зареєстровано законопроект № 8322, яким пропонується внести зміни до деяких законодавчих актів України щодо встановлення ставки ЄСВ на загальнообов’язкове державне соціальне страхування залежно від розміру бази нарахування.

Документом пропонується збільшивши максимальну величину бази нарахування ЄСВ до 25 розмірів мінімальної заробітної плати.

При цьому якщо база нарахування ЄСВ перевищує максимальну величину бази нарахування ЄСВ, встановлену законом, пропонується встановити часткове нарахування ЄСВ на суму такого перевищення. Наприклад, 20 % – з частини бази нарахування ЄСВ, що перевищує 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом, але не перевищує 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

У разі прийняття зазначеного законопроекту збільшиться податкове навантаження на роботодавців та інші категорії платників ЄСВ.

Крістіна Кольчинська

Крістіна Кольчинська

Радниця, адвокатка

129

Статті на тему

НБУ суттєво послаблює валютні обмеження

21 Травня 2024 Публікації

НБУ суттєво послаблює валютні обмеження

Читати
TAX ALERT 17.05.2024 | ДАЙДЖЕСТ ГОЛОВНИХ ПОДАТКОВИХ НОВИН

17 Травня 2024 Публікації

TAX ALERT 17.05.2024 | ДАЙДЖЕСТ ГОЛОВНИХ ПОДАТКОВИХ НОВИН

Читати
Як директору звільнитися без згоди загальних зборів учасників ТОВ? Алгоритм дій

13 Травня 2024 Публікації

Як директору звільнитися без згоди загальних зборів учасників ТОВ? Алгоритм дій

Читати
Усі публікації

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies Налаштування cookie

Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами політики конфіденційності та обробки персональних даних. Політика cookies.

Я даю згоду на обробку персональних даних відповідно до політики конфіденційності та обробки персональних даних

Я хочу отримувати розсилку

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду. Політика cookies Сховати налаштування

Дякуємо за довіру!

Ми отримали ваш запит на отримання консультації. Найближчим часом наші спеціалісти зв'яжуться з вами!

На головну
Дякуємо, що підписалися на нашу розсилку!

Відтепер ви завжди будете в курсі найважливіших законодавчих змін, актуальних експертних публікацій та анонсів подій!

На головну