TAX ALERT 10.09.2019

Зміст

  1. З 01 жовтня почнуть діяти нові рахунки для сплати податків та зборів
  2. Оновлено Єдине вікно подання електронної звітності
  3. Зміни до Порядку проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу “витягнутої руки”
  4. У ДПС запроваджено етичні стандарти поведінки
  5. ДФС надала роз’яснення щодо змін до форми та порядку складання звіту про контрольовані операції
  6. Верховний Суд про правовий статус узагальнюючої податкової консультації та витрати на рекламу особи, яка провадить незалежну професійну діяльність
  7. Про важливість правильного зазначення цільового призначення грошового переказу
  8. Роз’яснення ДФС щодо оподаткування ПДВ операцій з постачання електромобілів

Останні новини податкового законодавства:

З 01 жовтня почнуть діяти нові рахунки для сплати податків та зборів

З 01.10.2019 змінюються реквізити бюджетних рахунків для сплати податків і зборів. Зміна зумовлена запровадженням міжнародного номера банківського рахунку (ІВАN) в Україні. Саме на виконання умов постанови Правління Національного банку України № 162 “Про запровадження міжнародного номера банківського рахунка (ІВАN) в Україні” від 28.12.2018 Державна казначейська служба України замінює діючі рахунки на рахунки нового міжнародного формату.
Реквізити нових рахунків можна отримати у відповідних органах, що контролюють справляння надходжень до бюджету, та на веб-сторінках Головних управлінь Державної казначейської служби в областях та м. Києві

 

Оновлено Єдине вікно подання електронної звітності


У зв’язку з реорганізацією Державної фіскальної служби України та з метою забезпечення якісного сервісного обслуговування платників та комфортних умов щодо обміну електронними документами з контролюючими органами з 28.08.2019 змінено сертифікати, які призначені для накладання електронного цифрового підпису та шифрування повідомлень на Державну податкову службу України.

Також додано нові версії документів (звіт про контрольовані операції, квитанція про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних та інші) та внесено зміни до існуючих документів (зокрема, Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів).


 

Зміни до Порядку проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу “витягнутої руки”

07.09.2019 набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 16.07.2019 № 307, яким внесено зміни до Порядку проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу “витягнутої руки”.

Основні зміни до Порядку такі:

  • встановлено, що термін проведення перевірки платника податків з питань дотримання принципу “витягнутої руки” переривається у разі розгляду судом позовів платника податків з питань, пов’язаних з призначенням, проведенням або предметом такої перевірки, до завершення судових процедур. Переривання перебігу строку проведення перевірки здійснюється з моменту початку розгляду судом позовів платника податків та оформлюється відповідним наказом;
  • доповнено, що для обговорення методології визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу “витягнутої руки”, застосованої під час перевірки, контролюючий орган має право проводити зустрічі з платником податків (уповноваженими ним особами). За результатами проведення зустрічі складається протокол.

 

У ДПС запроваджено етичні стандарти поведінки

Державна податкова служба України інформує про видачу Наказу “Про затвердження Правил етичної поведінки в органах державної податкової служби”. Правила поширюватимуться на всіх працівників ДПС.

В цих Правилах наголошується на необхідності дотримання законодавства та недопустимості будь-яких проявів корупції. Окремо вказано, що працівники, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону.
Крім цього, передбачено обов’язок працівників під час виконання своїх посадових обов’язків неухильно дотримуватися загальновизнаних етичних норм поведінки, бути взірцем добропорядності, вихованості і культури, дотримуватися високої культури спілкування (не допускати використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації), з повагою ставитися до прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, об’єднань громадян, інших юридичних осіб, не проявляти свавілля або байдужості до їхніх правомірних дій та вимог. Також працівники не повинні допускати, у тому числі, в позаробочий час, дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам ДПС чи негативно вплинути на репутацію Працівника. Зазначено й про обов’язок викладати інформаційні матеріали та повідомлення чітко, лаконічно та послідовно для їх однозначного сприйняття.

 

ДФС надала роз’яснення щодо змін до форми та порядку складання звіту про контрольовані операції

09.08.2019 набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 10.06.2019 № 242 “Про затвердження Змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції”. З метою роз’яснення окремих положень цього Наказу Державна фіскальна служба України 23.08.2019 опублікувала лист № 27465/7/99-99-15-02-01-17.

Зокрема, ДФС акцентує увагу на тому, що у формі звіту таблицю “Загальні відомості про контрольовані операції” доповнено новим рядком “Разом”, в якому у графі 4 відображається підсумок загальної суми контрольованих операцій, здійснених за звітний рік з усіма контрагентами.

Крім цього, додано нові об’єкти контролю за трансфертним ціноутворенням, як це передбачено внесеними змінами до Податкового кодексу, – постійні представництва складатимуть звіт за умови, що обсяг господарських операцій, які здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік. При цьому для постійного представництва нерезидента не встановлено критерію щодо обсягу отриманого річного доходу за відповідний податковий (звітний) рік для визнання господарських операцій контрольованими. У цьому контексті варта уваги й індивідуальна податкова консультація № 4025/ІПК/26-15-12-03-11 від 28.08.2019, в якій ДФС роз’яснила, що господарські операції, які здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, обсяг яких, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 млн. грн (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий звітний рік, за умови відповідності іншим критеріям, визнаються контрольованими і мають бути відображені у звіті про контрольовані операції за відповідний звітний рік.
Тому в розділі IV Порядку складання звіту про контрольовані операції основні зміни стосуються доповнення положень щодо контрольованих операцій між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні.

ДФС окремо наголошує на тому, що звіт про контрольовані операції, здійснені платниками податків протягом 2018 звітного року, заповнюється та подається за оновленою формою та в порядку, затвердженими наказом № 242. Водночас звіти за 2018 рік, подані платниками податків до набрання чинності наказом № 242 та запровадження можливостей надання звіту за оновленою формою, вважаються дійсними.

 

Верховний Суд про правовий статус узагальнюючої податкової консультації та витрати на рекламу особи, яка провадить незалежну професійну діяльність

У справі про скасування індивідуальної податкової консультації для підтвердження правомірності свого рішення податковий орган посилався на узагальнюючу податкову консультацію. Однак, Верховний Суд нагадав, що узагальнююча податкова консультація є роз`ясненням норм податкового законодавства й має рекомендаційний характер, до того ж, наведений у ній перелік витрат не є вичерпним.

У цій же справі Суд дійшов висновку, що документально підтверджені витрати особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, понесені нею у зв`язку з придбанням рекламних послуг щодо розповсюдження інформації про її професійну діяльність, можуть враховуватись при визначенні оподатковуваного доходу, адже є пов’язаними з веденням господарської діяльності цією особою.

 

Про важливість правильного зазначення цільового призначення грошового переказу

Платник єдиного податку оскаржив у суді податкові повідомлення-рішення, прийняті у зв’язку із перевищенням обсягу доходу. Позивач посилався на те, що сума перевищення – це поворотна фінансова допомога, яку він отримав як фізична особа, зарахував на свій рахунок, а потім – повернув позикодавцю в межах того ж податкового періоду, що підтверджується наявними в матеріалах справи розписками. Суди попередніх інстанцій прийняли прямо протилежні рішення, а от Верховний Суд у позові відмовив. Зокрема, Верховний Суд звернув увагу на важливість правильного зазначення цільового призначення грошового переказу. Так, суд вказав, що внесені позивачем на власний банківський рахунок готівкові кошти із зазначенням призначення платежів: “Надходження власних коштів”, “Готівкові надходження власних коштів” та “Переказ коштів на рахунок”» не є поворотною фінансовою допомогою, оскільки здійснення такої має бути чітко ідентифіковане у платіжних документах платника єдиного податку.

 

Роз’яснення ДФС щодо оподаткування ПДВ операцій з постачання електромобілів

В індивідуальній податковій консультації № 4028/6/99-99-15-03-02-15/ІПК від 28.08.2019 ДФС роз’яснила, що до 31.12.2022 операції з постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що зазначені в товарній підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД (в тому числі, вироблених в Україні), звільняються від оподаткування ПДВ.
При цьому до 31.12.2022 звільняються від оподаткування ПДВ й операції щодо передачі таких транспортних засобів у фінансовий лізинг та повернення їх лізингодавцю.

127

Статті на тему

НБУ суттєво послаблює валютні обмеження

21 Травня 2024 Публікації

НБУ суттєво послаблює валютні обмеження

Читати
TAX ALERT 17.05.2024 | ДАЙДЖЕСТ ГОЛОВНИХ ПОДАТКОВИХ НОВИН

17 Травня 2024 Публікації

TAX ALERT 17.05.2024 | ДАЙДЖЕСТ ГОЛОВНИХ ПОДАТКОВИХ НОВИН

Читати
Як директору звільнитися без згоди загальних зборів учасників ТОВ? Алгоритм дій

13 Травня 2024 Публікації

Як директору звільнитися без згоди загальних зборів учасників ТОВ? Алгоритм дій

Читати
Усі публікації

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies Налаштування cookie

Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами політики конфіденційності та обробки персональних даних. Політика cookies.

Я даю згоду на обробку персональних даних відповідно до політики конфіденційності та обробки персональних даних

Я хочу отримувати розсилку

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду. Політика cookies Сховати налаштування

Дякуємо за довіру!

Ми отримали ваш запит на отримання консультації. Найближчим часом наші спеціалісти зв'яжуться з вами!

На головну
Дякуємо, що підписалися на нашу розсилку!

Відтепер ви завжди будете в курсі найважливіших законодавчих змін, актуальних експертних публікацій та анонсів подій!

На головну