TAX ALERT 13.07.2023 | Дайджест головних податкових новин

Зміст

 1. Впровадження електронної марки акцизного податку: прийнято Закон
 2. Актуалізація кодів УКТ ЗЕД в Податковому кодексі, оскарження неврахування таблиці даних платника ПДВ та інші зміни: опубліковано законопроект
 3. З 01.07.2023 припинив діяти пільговий режим оподаткування пального
 4. Набрав чинності Порядок застосування загального стандарту звітності CRS
 5. ДПС України оновила план-графік проведення документальних планових перевірок на 2023 рік
 6. Проведення розрахункової операції з фізичною особою одночасно в готівковій та в безготівковій формі: роз’яснення ДПС України

Впровадження електронної марки акцизного податку: прийнято Закон

29.06.2023 Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України у зв’язку із запровадженням електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах» (законопроект № 8287, про який ми розповідали тут).

Згідно з текстом Закону, підписаного Головою Верховної Ради України, зміни, що вносяться до Податкового кодексу, пов’язані із  запровадженням електронної марки акцизного податку, а також електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретахЕлектронна система»).

Так, під електронною маркою акцизного податку розуміється сукупність даних, що складається з унікального ідентифікатора та інших даних Електронної системи, яка надає змогу ідентифікувати кожну одиницю товару (продукції), що підлягає маркуванню (алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах), на всіх етапах її переміщення.

Законом, серед іншого, передбачається:

 • доповнення Податкового кодексу, зокрема, термінами: «підроблена електронна марка акцизного податку», «унікальний ідентифікатор», «унікальний груповий ідентифікатор», «графічний елемент електронної марки акцизного податку», «серійний номер електронної марки акцизного податку»;
 • розширення терміну «тютюнові вироби» шляхом віднесення до такої продукції тютюнових виробів для вдихання без горіння шляхом нагрівання;
 • покладення на контролюючі органи функції з контролю у сфері забезпечення електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;
 • забезпечення доступу платників податків до Електронної системи через електронний кабінет;
 • встановлення порядку сплати акцизного податку економічними операторами – виробниками/імпортерами алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;
 • встановлення порядку формування та застосування електронних марок акцизного податку, їх активації, деактивації та погашення, а також застосування Електронної системи.
 • проведення контролюючими органами фактичних перевірок щодо виробництва та обігу підакцизних товарів (продукції), у тому числі тих, що підлягають маркуванню, та щодо застосування Електронної системи, а також камеральних перевірок на підставі даних Електронної системи.

Закон вводитиметься в дію з 01.01.2026, окрім деяких його положень, що вводитимуться в дію раніше. 

При цьому, марковані паперовими марками акцизного податку алкогольні напої, тютюнові вироби та рідини, що використовуються в електронних сигаретах, які вироблені в Україні або імпортовані в Україну до 01.01.2026, перебуватимуть в обігу не більше 18 місяців з дня введення в дію Закону.

Починаючи з наступного дня після завершення зазначеного 18-місячного строку марковані паперовими марками акцизного податку товари (продукція) вилучаються суб’єктом господарювання – їх власником з обігу для нанесення на пляшку (одиничну упаковку) алкогольного напою, пачку (одиничну упаковку) тютюнового виробу або ємність (одиничну упаковку) з рідиною, що використовується в електронних сигаретах, електронної марки акцизного податку.

Паперові марки акцизного податку, закуплені, але не використані станом на 01.01.2026, повертаються продавцю, а акцизний податок, сплачений при їх отриманні, за бажанням покупця враховується під час формування електронних марок акцизного податку або відшкодовується йому, за виключенням окремих сум акцизного податку.

Наразі Закон направлений на підпис Президенту України.

Актуалізація кодів УКТ ЗЕД в Податковому кодексі, оскарження неврахування таблиці даних платника ПДВ та інші зміни: опубліковано законопроект

05.07.2023 на сайті ДПС України опублікований Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо приведення у відповідність кодів УКТ ЗЕД та уточнення окремих положень».

Законопроектом, серед іншого, пропонується:

 • внести зміни до ряду статей Податкового кодексу з метою приведення наведених у ньому кодів УКТ ЗЕД у відповідність до вимог нової версії кодів УКТ ЗЕД, затверджених Законом України  «Про Митний тариф України» від 19.10.2022 № 2697-IX;
 • встановити в Податковому кодексі процедуру оскарження в адміністративному порядку рішень контролюючих органів про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість та про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку;
 • внести ряд технічних правок з метою усунення певних неточностей.

Наразі приймаються від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань зауваження та пропозиції до законопроекту.

З 01.07.2023 припинив діяти пільговий режим оподаткування пального

Законом України від 21.09.2022 № 2618-IX на період дії воєнного стану, але не довше ніж до 01.07.2023, був встановлений пільговий режим оподаткування пального податком на додану вартість та акцизним податком.

З 01.07.2023 зазначений пільговий режим оподаткування припинив свою дію, у зв’язку з чимвідновлені загальні правила оподаткування, а саме:

 • операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України бензинів моторних, важких дистилятів, скрапленого газу, біодизелю, палива моторного альтернативного, а також нафти або нафтопродуктів сирих, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), оподатковуються за ставкою ПДВ 20 % (крім випадків оподаткування окремих операцій за нульовою ставкою ПДВ);
 • діють базові ставки акцизного податку на пальне, а саме:
 • для бензинів моторних, інших нафтопродуктів – 213,50 євро за 1000 літрів;
 • для важких дистилятів – 139,5 євро за 1000 літрів;
 • для бiодизеля та його сумішей (що не містять або містять менш як 70 мас.% нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) – 106 євро за 1000 літрів;
 • для палива моторного альтернативного – 162 євро за 1000 літрів.

При цьому, важкі дистиляти та біодизель продовжують на період воєнного стану оподатковуватися акцизним податком за ставкою 0 євро за 1000 літрів, якщо замовником такого пального згідно з умовами договору є Міністерство оборони України.

Набрав чинності Порядок застосування загального стандарту звітності CRS

07.07.2023 набрав чинності Порядок застосування загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information), затверджений наказом Міністерства фінансів України від 26.05.2023 № 282 («Порядок»).

Порядок розроблений з метою впровадження Загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки («Загальний стандарт звітності СRS») та передбачає, серед іншого, наступне:

 • визначення термінів, пов’язаних з визначенням підзвітної та непідзвітної фінансової установи, фінансового рахунку, виключеного рахунку, підзвітного та непідзвітного рахунку;
 • положення про інформацію, що підлягає встановленню та звітуванню щодо кожного підзвітного рахунку;
 • вимоги до належної комплексної перевірки, а також процедури належної комплексної перевірки існуючих та нових рахунків фізичних осіб, організацій;
 • положення про залучення підзвітними фінансовими установами третіх осіб для здійснення належної комплексної перевірки фінансових рахунків та підготовки звітів про підзвітні рахунки;
 • порядок виконання обов’язків підзвітної фінансової установи;
 • додаткові правила належної комплексної перевірки та подання звітності щодо фінансових рахунків.

Нагадаємо, що ДПС України приєдналася до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки («Угода»), що передбачає щорічний автоматичний обмін зазначеною інформацією між компетентними органами країн, які є сторонами вказаної угоди.

У зв’язку з цим, для цілей імплементації до національного законодавства норм Загального стандарту звітності СRS до Податкового кодексу були внесені відповідні зміни, якими, зокрема, передбачено, що застосування фінансовими агентами Загального стандарту звітності CRS для цілей виконання вимог Угоди здійснюється з 01.07.2023.

ДПС України оновила план-графік проведення документальних планових перевірок на 2023 рік

27.06.2023 ДПС України на своєму офіційному вебсайті оприлюднила оновлений План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2023 рік.

З оновленого Плану-графіку вбачається, зокрема, що:

 • у Розділі I «Документальні планові перевірки платників податків – юридичних осіб» та у Розділі II «Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів» зменшилась кількість платників податків, щодо яких планується перевірка: з 2079 до 1854;
 • оновлений Розділ ІІІ «Документальні планові перевірки фізичних осіб» передбачає проведення перевірок щодо 1468 осіб, замість 1473 у попередній редакції.

Нагадаємо, що внесення змін до плану-графіка проведення документальних планових перевірок на поточний рік допускається не частіше одного разу в першому та одного разу в другому кварталі такого року, крім випадків, коли зміни пов’язані зі змінами найменування платника податків, що вже був включений до плану-графіка, та/або виправлення технічних помилок.

Оновлений план-графік оприлюднюється на офіційному вебсайті ДПС України до 30 числа останнього місяця кварталу (у випадках змін найменування платника податків, що вже був включений до плану-графіка, та/або виправлення технічних помилок – до 30 числа місяця, що передує місяцю, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки).

Проведення розрахункової операції з фізичною особою одночасно в готівковій та в безготівковій формі: роз’яснення ДПС України

26.06.2023 ДПС України на своєму офіційному вебсайті опублікувала роз’яснення щодо питання можливого проведення розрахункової операції при розрахунку з фізичною особою через реєстратор розрахункових операцій на суму понад 50 000 гривень з відображенням її в одному розрахунковому документі одночасно в готівковій та в безготівковій формі (із застосуванням електронного платіжного засобу та POS – терміналу).

Так, ДПС України зазначено, що відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами з фізичними особами – у розмірі до 50 000 гривень включно.

Платежі понад встановлені граничні суми проводяться через надавачів платіжних послуг шляхом переказу коштів із рахунку на рахунок або внесення коштів до кас надавачів платіжних послуг для подальшого їх переказу на рахунки. Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.

Враховуючи, зокрема, наведені положення, ДПС України зазначає, якщо вартість реалізованих товарів фізичній особі перевищує 50 000 гривень, то розрахунок можливо провести в одному розрахунковому документі комбіновано готівковими коштами та із застосуванням електронного платіжного засобу одночасно, за умови, що сума готівкових коштів не перевищуватиме розміру 50 000 гривень.

Вікторія Бубліченко

Вікторія Бубліченко

Партнерка, керівниця практики податкового права, реструктуризації та врегулювання проблемної заборгованості, адвокатка

Альона Шапка

Альона Шапка

Юристка, адвокатка

Практики | Сектори

664

Статті на тему

Механізм державно-приватного партнерства має бути задіяний для відбудови України

18 Липня 2024 Публікації

Механізм державно-приватного партнерства має бути задіяний для відбудови України

Читати
TAX ALERT 1.07.2024 | Дайджест головних податкових новин

17 Липня 2024 Публікації

TAX ALERT 1.07.2024 | Дайджест головних податкових новин

Читати
Локалізація виробництва в Україні

15 Липня 2024 Публікації

Локалізація виробництва в Україні

Читати
Усі публікації

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies Налаштування cookie

Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами політики конфіденційності та обробки персональних даних. Політика cookies.

Я даю згоду на обробку персональних даних відповідно до політики конфіденційності та обробки персональних даних

Я хочу отримувати розсилку

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду. Політика cookies Сховати налаштування

Дякуємо за довіру!

Ми отримали ваш запит на отримання консультації. Найближчим часом наші спеціалісти зв'яжуться з вами!

На головну
Дякуємо, що підписалися на нашу розсилку!

Відтепер ви завжди будете в курсі найважливіших законодавчих змін, актуальних експертних публікацій та анонсів подій!

На головну