TAX ALERT 13.11.2019

Зміст

 1. Ратифіковано податкову Конвенцію між Україною та Малайзією
 2. Ратифіковано Протокол про внесення змін до податкової Конвенції між Україною та Республікою Кіпр
 3. Ратифіковано Протокол про внесення змін до податкової Конвенції між Україною та Великою Британією
 4. У першому читанні прийнято проекту закону щодо фінансового моніторингу
 5. Ратифіковано Угоду між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо обміну інформацією
 6. Оприлюднено проекти нового законодавства щодо зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
 7. Банками завершено перехід на міжнародний стандарт номера банківського рахунка IBAN
 8. Оптова торгівля алкоголем та тютюновими виробами через Інтернет заборонена
 9. Кабінет схвалив законопроект щодо функціонування Державної податкової служби як єдиної юридичної особи
 10. У Верховній Раді зареєстровано законопроект щодо оподаткування у сфері фінансової реструктуризації та операцій з фінансового лізингу
 11. Підписано Меморандум про партнерство та співробітництво між Державною податковою службою та Радою бізнес-омбудсмена

Новини податкового законодавства:

Ратифіковано податкову Конвенцію між Україною та Малайзією

 

Верховна Рада на своєму офіційному веб-порталі повідомляє про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Малайзії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протоколу до неї (далі – “Угода”).
Зокрема, Угодою передбачається оподаткування дивідендів за ставкою, що не перевищує 5%, якщо фактичним власником дивідендів є компанія, що володіє не менше ніж 20% капіталу компанії, яка такі дивіденди виплачує, та за ставкою, що не перевищує 15% у решті випадків. Проценти оподатковуватимуться за ставкою, яка не перевищує 10%, а роялті – 8%.
Закон щодо ратифікації Угоди вже підписано Президентом України Володимиром Зеленським.

 

Ратифіковано Протокол про внесення змін до податкової Конвенції між Україною та Республікою Кіпр

 

Верховна Рада на своєму офіційному веб-порталі повідомляє про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи (далі – “Протокол”).
Передбачені протоколом зміни торкнулися порядку оподаткування дивідендів, процентів та доходів, отриманих від відчуження майна. Зокрема, посилено вимоги, за дотримання яких є можливим використання при виплаті дивідендів зниженої ставки податку на репатріацію у розмірі 5%; максимальну ставку податку на репатріацію зменшено з 15% до 10%. Крім того, збільшено ставку податку на репатріацію при виплаті процентів з 2% до 5%.

Протоколом впроваджуються зміни у розрізі оподаткування доходів, отриманих від відчуження майна, зокрема, щодо оподаткування доходів від відчуження часток у компаніях, питома вага вартості нерухомого майна яких складає більше 50 % вартості усього майна (активів) таких компаній (в чинній Конвенції відповідні доходи звільняються від оподаткування в Україні).
Закон щодо ратифікації Протоколу направлено на підпис Президенту України Володимиру Зеленському.

 

Ратифіковано Протокол про внесення змін до податкової Конвенції між Україною та Великою Британією

 

Верховна Рада на своєму офіційному веб-порталі повідомляє про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості майна (далі – “Протокол”).
Передбачені Протоколом зміни торкнулися порядку оподаткування дивідендів, процентів, роялті, а також порядку обміну податковою інформацією. Зокрема, передбачається, що понижена ставка податку на репатріацію у розмірі 5% може бути застосована, якщо бенефіціарним власником дивідендів є компанія, яка безпосередньо або опосередковано володіє принаймні 20% капіталу компанії, яка сплачує дивіденди. Знижено максимальну ставку податку на репатріацію при виплаті дивідендів з 15% до 10%. Крім того, збільшено розмір ставки оподаткування процентів та роялті з 0% до 5%. Крім того, викладено у новій редакції статтю щодо обміну податковою інформацією, якою розширено можливості Договірних Держав в межах його здійснення.
Закон щодо ратифікації Протоколу направлено на підпис Президенту України Володимиру Зеленському.

 

У першому читанні прийнято проекту закону щодо фінансового моніторингу

 

Як повідомляється Міністерством фінансів України на Урядовому порталі, 01 листопада 2019 року Верховною Радою прийнято у першому читанні проект закону “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”. Наразі він проходить підготовку на друге читання.
Мета законопроекту – приведення у відповідність законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдження зброї масового знищення. Прийняття такого закону є частиною міжнародних зобов’язань України за Угодою про асоціацією з Європейським Союзом, а також Меморандумом про взаєморозуміння з ним.

 

Ратифіковано Угоду між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо обміну інформацією

 

Верховна рада повідомляє про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США “Про податкові вимоги до іноземних рахунків” (FATCA ) (далі – “Угода”).
Відповідно до Угоди, Україна здійснюватиме щорічний обмін інформацію стосовно всіх американських підзвітних рахунків, відкритих у фінансових установах України, зі Сполученими Штатами в автоматичному режимі відповідно до положень статті 27 Конвенції. До такої інформації Угода відносить:
a) ім’я та прізвище, адреса та ІНПП США кожної зазначеної американської особи, яка є власником такого рахунку, і у випадку неамериканського суб’єкта господарювання, якого після застосування процедур комплексної експертизи, викладеної в Додатку I, ідентифіковано як такого, що має одну чи більше контролюючих осіб, що є американською зазначеною особою, – назву, адресу і ІНПП США (якщо є) такого суб’єкту і кожної такої зазначеної американської особи;
b) номер рахунку (або функціональний його еквівалент у разі відсутності номеру рахунку);
c) назва та ідентифікаційний номер звітної фінансової установи України;
d) баланс чи суму на рахунку (у тому числі, у випадку договору страхування з викупною сумою або договору ануїтету, викупну суму або суму, яка виплачується готівкою у разі відмови від прав за полісом) станом на кінець відповідного календарного року чи іншого відповідного звітного періоду, або якщо рахунок було закрито протягом такого року, відразу до його закриття;
e) у випадку будь-якого кастодіального рахунку:

 1. загальна валова сума відсотку, загальна валова сума дивідендів і загальна валова сума іншого доходу, сформованого стосовно активів на рахунку, які щоразу виплачуються або зараховуються на рахунок (або стосовно рахунку) протягом календарного року чи іншого відповідного звітного періоду; а також
 2. загальну валову суму надходжень від продажу чи викупу майна, яка виплачується чи зараховується на рахунок впродовж календарного року чи іншого відповідного звітного періоду, стосовно якої звітна фінансова установа України виступала в якості кастодіана, брокера, довіреної особи чи в інакшому випадку в якості агента для власника рахунку;

f) у випадку будь-якого депозитного рахунку, загальну валову суму відсотку, виплаченого з чи зарахованого на рахунок протягом календарного року чи іншого відповідного періоду; а також
g) у випадку будь-якого рахунку, не зазначеного в підпункті 2(e) чи 2 (f) цієї статті, загальна валова сума, виплачена чи зарахована власнику рахунку щодо такого рахунку протягом календарного року чи іншого відповідного звітного періоду, стосовно якої звітна фінансова установа України є боржником чи дебітором, у тому числі сукупна сума будь-яких виплат, пов’язаних з викупом, що здійснюються власнику рахунку протягом календарного року чи іншого відповідного звітного періоду.
Закон щодо ратифікації Угоди вже підписано Президентом України Володимиром Зеленським.

Також, у першому читанні прийнято законопроекти № 2102 та № 2103 у зв’язку із ратифікацією Угоди. Перший із них – щодо внесення змін до Закону України “Про банки і банківську діяльність» у розрізі розкриття банківської таємниці та до Закону України “Про депозитарну систему України” з приводу доступу до інформації, яка міститься у системі депозитарного обліку. Другий – щодо внесення змін до Податкового кодексу України.

 

Оприлюднено проекти нового законодавства щодо зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

 

Державною податковою службою України оприлюднено проект постанови Кабінету Міністрів України, яким затверджуються:

 • порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;
 • порядок роботи комісій з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;
 • порядок розгляду скарги на рішення комісій регіонального рівня з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Окремо слід звернути увагу, що в додатках до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування викладено Критерії ризиковості платника податків та Перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку (до цього моменту вони містилися лише у листах Державної фіскальної служби України), а також Критерії ризиковості здійснення операцій.

 

Банками завершено перехід на міжнародний стандарт номера банківського рахунка IBAN

 

Національний банк України повідомляє на своїй офіційній веб-сторінці про завершення банками переходу міжнародний стандарт номера банківського рахунка IBAN.
Разом із тим, клієнтам банків можна використовувати платіжні реквізити, що застосовувалися до запровадження міжнародного стандарту IBAN, до 12 січня 2020 року. З 13 січня 2020 року відбудеться остаточний перехід усіх розрахунків на вказаний міжнародний стандарт.

 

Оптова торгівля алкоголем та тютюновими виробами через Інтернет заборонена

 

Головне управління ДПС у Тернопільській області повідомляє, що суб’єкт господарювання, який має ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними напоями (тютюновими виробами), не може здійснювати продаж алкогольних напоїв (тютюнових виробів) суб’єктам господарювання через мережу Інтернет, оскільки такі товари повинні зберігатися в місцях, внесених до Єдиного реєстру, а їх реалізація (відвантаження) повинна здійснюватися безпосередньо із місць, внесених до даного реєстру.

 

Кабінет схвалив законопроект щодо функціонування Державної податкової служби як єдиної юридичної особи

 

Відповідно до інформації на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів, Кабінет Міністрів схвалив законопроект “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо удосконалення структури управління у сфері державної податкової та митної політики”.
Законопроект має вирішити одне з ключових питань, необхідних для реформування податкових органів, а саме – запровадження ефективної організаційної структури в них, побудованої за функціональним принципом.

Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України, законів України “Про центральні органи виконавчої влади” та “Про державну службу”, відповідно до яких:

 • уточнюється перелік органів влади, які матимуть статус контролюючого органу, встановлюється чітке розмежування їхніх функції в сфері адміністрування податків і зборів;
 • закріплюється статус державних податкових інспекцій як структурних підрозділів територіальних органів (відокремлених підрозділів) ДПСУ;
 • деталізуються положення щодо делегування повноважень на виконання функцій, передбачених Податковим кодексом, законодавством з питань сплати ЄСВ, у керівній вертикалі ДПСУ;
 • вносяться уточнення щодо: рівнів контролюючих органів для можливості адміністративного оскарження рішень таких органів платниками податків; особливостей обліку великих платників податків у територіальному органі (відокремленому підрозділі) ДПСУ, який здійснює супроводження великих платників податків, або його структурних підрозділах;
 • термінології Кодексу щодо назв органів влади, які реалізують податкову та митну політику;
 • визначено особливості оплати праці та проходження служби державними службовцями ДПСУ та Держмитслужби та їхніх територіальних органів.

 

У Верховній Раді зареєстровано законопроект щодо оподаткування у сфері фінансової реструктуризації та операцій з фінансового лізингу

 

31 жовтня 2019 року у Верховній Раді зареєстровано проект Закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку із вдосконаленням процедури проведення фінансової реструктуризації та щодо вдосконалення оподаткування операцій фінансового лізингу”.

Ним пропонується:

 • подовжити на три роки звільнення від оподаткування ПДВ з постачання (продажу, відчуження іншим способом) майна, що було отримано ними від боржників, а також розповсюдити таке звільнення на майнових поручителів (заставодавця, іпотекодавця), які можуть передати у власність своє майно в погашення боргу позичальника;
 • подовжити на три роки можливість зменшення результату до оподаткування на суму доходів, визнаних ним відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності внаслідок списання йому податкового боргу, анулювання (прощення) та/або розстрочення (відстрочення) його зобов’язань відповідно до закону щодо фінансової реструктуризації, а також розповсюдити таку можливість на анулювання (прощення) його зобов’язань відповідно до цього ж закону;
 • у зв’язку із введенням в дію Кодексу з процедур банкрутства, внести техніко-юридичні зміни для поширення зазначених норм на процедури, які будуть розпочаті до введення в дію зазначеного Кодексу, а саме розпочатих відповідно до статті 6 Закону “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, а також поширити на процедури, які будуть розпочаті вже відповідно до Кодексу з процедур банкрутства;
 • врегулювати питання, що пов’язане із особливостями оподаткування податком на додану вартість операцій повернення об’єкта фінансового лізингу.

 

Підписано Меморандум про партнерство та співробітництво між Державною податковою службою та Радою бізнес-омбудсмена

 

Відповідно до інформації на офіційному веб-сайті Державної податкової служби, 06 листопада 2019 року підписано Меморандум про партнерство та співробітництво між Державною податковою службою та Радою бізнес-омбудсмена.
Голова ДПС зазначив, що податкова служба співпрацювала з Радою бізнес-омбудсмена у робочому режимі з дня свого створення, тому з моменту підписання Меморандуму починається нова сторінка такого співробітництва.

Інформація щодо відсутності/наявності податкової заборгованості переможця тендеру потраплятиме в систему Prozzoro за автоматичним запитом

На офіційному веб-сайті Prozzoro повідомили, що з 29 жовтня система Prozorro інтегрувалася з реєстром Державної податкової служби (раніше Державна фіскальна служба України). Відтепер дані щодо відсутності/наявності податкової заборгованості переможця тендеру потраплятимуть в систему за автоматичним запитом.
Тепер державні замовники можуть не запитувати у бізнесу паперові чи електронні довідки, а зазначати в тендерній документації, що керуватимуться даними в Prozorro

115

Статті на тему

TAX ALERT 17.04.2024 | Дайджест головних податкових новин

17 Квітня 2024 Публікації

TAX ALERT 17.04.2024 | Дайджест головних податкових новин

Читати
ONLINE-ЛЕКЦІЯ. Звільнення в умовах війни: практичні аспекти 🔴 відеозапис вебінару

17 Квітня 2024 Публікації

ONLINE-ЛЕКЦІЯ. Звільнення в умовах війни: практичні аспекти 🔴 відеозапис вебінар...

Читати
Зміни у сфері мобілізації та військового обліку

10 Квітня 2024 Публікації

Зміни у сфері мобілізації та військового обліку

Читати
Усі публікації

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies Налаштування cookie

Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами політики конфіденційності та обробки персональних даних. Політика cookies.

Я даю згоду на обробку персональних даних відповідно до політики конфіденційності та обробки персональних даних

Я хочу отримувати розсилку

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду. Політика cookies Сховати налаштування

Дякуємо за довіру!

Ми отримали ваш запит на отримання консультації. Найближчим часом наші спеціалісти зв'яжуться з вами!

На головну
Дякуємо, що підписалися на нашу розсилку!

Відтепер ви завжди будете в курсі найважливіших законодавчих змін, актуальних експертних публікацій та анонсів подій!

На головну