TAX ALERT 14.01.2020

Зміст

 1. Набрав чинності Протокол до конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Великобританією
 2. Закон щодо обміну інформацією для податкових цілей між Україною та США набрав чинності
 3. Закон щодо покращення адміністрування акцизного податку набрав чинності
 4. Набрав чинності закон щодо пільг з ПДВ для підприємств та організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю
 5. Набрали чинності зміни щодо Реєстру виданих акцизних марок
 6. Фізичні особи-підприємці не зможуть витрачати кошти з підприємницьких рахунків на власні потреби
 7. Зареєстровано законопроект щодо пом’якшення відповідальності за порушення, пов’язані із застосуванням РРО
 8. Запропоновано нову редакцію порядку формування планів-графіків податкових перевірок
 9. Державна податкова служба оприлюднила план-графік перевірок на 2020 рік
 10. ІПК щодо врахування до доходу ФОП на спрощеній системі комісійної винагороди банку

Новини податкового законодавства:

Набрав чинності Протокол до конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Великобританією

 

01 січня 2020 року набрав чинності Протокол про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості майна (далі – “Протокол”).

Передбачені Протоколом зміни торкнулися порядку оподаткування дивідендів, процентів, роялті, а також порядку обміну податковою інформацією.

Зокрема, Протоколом визначено, що понижена ставка податку на репатріацію у розмірі 5% при виплаті дивідендів може бути застосована, якщо бенефіціарним власником дивідендів є компанія, яка безпосередньо або опосередковано володіє принаймні 20% капіталу компанії, яка сплачує дивіденди. Протоколом також знижено максимальну ставку податку на репатріацію при виплаті дивідендів з 15% до 10% та збільшено розмір його ставки щодо процентів та роялті з 0% до 5%. Крім того, Протоколом викладено у новій редакції статтю щодо обміну податковою інформацією, якою розширено можливості Договірних Держав в межах його здійснення.

 

Закон щодо обміну інформацією для податкових цілей між Україною та США набрав чинності

 

27 грудня 2019 року набрав чинності Закон України № 322-IX «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з ратифікацією Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США “Про податкові вимоги до іноземних рахунків” (FATCA)» (далі – “Закон”).

Закон було прийнято на виконання внутрішніх державних процедур, необхідних для внесення змін до законодавства України у зв’язку з ратифікацією вказаної міжурядової українсько-американської Угоди щодо застосування положень FATCA.

Законом доповнено положення Закону України “Про банки і банківську діяльність” щодо розкриття банківської таємниці. Доповненням передбачено, що інформація стосовно юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкриватиметься банками центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, у випадках та в обсязі, визначених згаданою вище українсько-американською Угодою (та іншими чинними для України міжнародними договорами, які містять положення про обмін податковою інформацією).

Порядок розкриття такої інформації встановлюється Національним банком України

Крім того, Законом доповнено Закон України “Про депозитарну систему України” в частині доступу до інформації, яка міститься у системі депозитарного обліку. Доповненням визначено, що така інформація надаватиметься у випадках та в обсязі, визначених вищезазначеною українсько-американською Угодою (та іншими чинними для України міжнародними договорами, які містять положення про обмін податковою інформацією).

Порядок розкриття такої інформації встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, та з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

 

Закон щодо покращення адміністрування акцизного податку набрав чинності

 

29 грудня 2019 року набрав чинності закон № 2317 від 25 жовтня 2019 року “Про «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного податку” (далі – “Закон”).

Зокрема, Законом продовжується до 31 березня 2020 року строк незастосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за відсутність ліцензій на зберігання пального (відповідно до Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального”, таку штрафну санкцію визначено у розмірі 500 000 грн.).

Крім того, Законом передбачаються й інші зміни, зокрема:

 • надання можливості підприємствам роздрібної торгівлі самостійно обирати спосіб складання акцизних накладних у разі відпуску через колонки (щоденну чи зведену);
 • визначення випадків, у яких складаються зведені акцизні накладні та змінено термін для їх реєстрації до 15 календарних днів;
 • встановлення триденного терміну для реєстрації акцизної накладної за експортною операцією; уточнено кількість та види ознак для акцизних накладних для полегшення обліку та систематизації використаних обсягів пального;
 • надання можливості складати розрахунки коригування до акцизних накладних для виправлення помилкових реквізитів отримувача;
 • розміщення на офіційному веб-сайті ДПС інформації про акцизні склади, зареєстровані в СЕАРПСЕ.

 

Набрав чинності закон щодо пільг з ПДВ для підприємств та організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю

 

25 грудня 2019 року набрав чинності Закон України № 344-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для діяльності підприємств та організацій, заснованих громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю” (далі – “Закон”), яким внесено зміни до розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу у розрізі особливостей справляння податку на додану вартість.

Законом продовжено до 01 січня 2025 року застосування податкової пільги з податку на додану вартість (а саме – оподаткування за нульовою ставкою) вартості постачання товарів та послуг, що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських об’єднань осіб з інвалідністю. Йдеться про ті з них, що засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю та є їхньою власністю, де кількість осіб з інвалідністю, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків середньооблікової кількості штатних працівників, і за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, які відносяться до складу витрат виробництва.

До внесення таких змін до Податкового кодексу застосування вищевказаної пільги передбачалося до 01 січня 2020 року.

 

Набрали чинності зміни щодо Реєстру виданих акцизних марок

 

31 грудня 2019 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України № 1144 від 11 грудня 2019 року «Про внесення зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів» (далі – “Постанова”).

Постановою внесено зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27 грудня 2010 р., а саме:

 1. визначено, що Реєстр виданих акцизних марок розміщується на офіційному веб-порталі Державної податкової служби;
 2. у Реєстр виданих акцизних марок зазначаються всі реквізити марки, а також найменування покупців марок, місяць і рік, у якому вироблено марки для алкогольних напоїв, та рік і квартал, у якому вироблено марки для тютюнових виробів.

 

Фізичні особи-підприємці не зможуть витрачати кошти з підприємницьких рахунків на власні потреби

 

03 січня 2020 року набула чинності постанова Національного Банку України № 162 від 27 грудня 2019 року «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів» (далі – “Постанова”).

Зокрема, пунктом 7 Постанови передбачено, що фізичні особи-підприємці та фізичні особи, що провадять незалежну професійну діяльність (самозайняті особи) здійснюють за своїми поточними рахунками в національній валюті всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та законодавства України, крім операцій, пов'язаних із власними потребами. Ці особи після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом, мають право перерахувати кошти з таких рахунків на власні поточні рахунки, відкриті для власних потреб.

Відтак, після набрання чинності Постановою фізичні особи-підприємці та фізичні особи, що провадять незалежну професійну діяльність (самозайняті особи) для цілей використання грошових коштів зі своїх «підприємницьких» рахунків у власних потребах повинні перераховувати їх на свої особисті («непідприємницькі») рахунки, відкриті для власних потреб.

Окремо слід відмітити, що зазначене правило поширюється на фізичних осіб-підприємців, що перебувають як на спрощеній, так і на загальній системі оподаткування. Також, Постанова не визначає, що слід вважати “власними потребами”, але, з нашої точки зору, йдеться про витрати зазначених суб’єктів господарювання, які не пов’язані зі здійсненням ними господарської діяльності.

 

Зареєстровано законопроект щодо пом’якшення відповідальності за порушення, пов’язані із застосуванням РРО

 

02 січня 2020 зареєстровано проект закону № 2711 від 02 січня 2020 року про внесення змін до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” щодо контролю та відповідальності суб'єктів господарювання» (далі – “Законопроект”).

Зокрема, Законопроект передбачає внесення змін до ст. 17 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», яка визначає заходи відповідальності до суб’єктів господарювання за порушення, пов’язані із застосуванням РРО. Запропоновані зміни пом’якшать таку відповідальність платників податків.

Запропоновані зміни торкнуться наступних положень ст. 17:

1) Чинною редакцією передбачено, що у разі встановлення в ході перевірки факту:

 • проведення розрахункових операцій з використанням реєстраторів розрахункових операцій, програмних реєстраторів розрахункових операцій або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг);
 • непроведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій з фіскальним режимом роботи;
 • невідповідності на місці проведення розрахунків суми готівкових коштів сумі коштів, зазначеній у денному звіті реєстратора розрахункових операцій, більше ніж на 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, а в разі використання розрахункової книжки – загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня;
 • невидачі (в паперовому вигляді та/або електронній формі) відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об’єкті такого суб’єкта господарювання:

вчинене вперше – 1 гривня;

за кожне наступне вчинене порушення – 100 відсотків вартості проданих з порушеннями, встановленими цим підпунктом, товарів (послуг).

Законопроектом передбачається підвищення зазначеного порогу невідповідності суми готівкових коштів сумі коштів, зазначеній у денному звіті реєстратора розрахункових операцій, з 10 % до 20%.

2) Чинною редакцією передбачено, застосування фінансової санкції у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі якщо контрольну стрічку не надруковано або не створено в електронній формі на реєстраторах розрахункових операцій та/або програмних реєстраторах розрахункових операцій або виявлено спотворення даних про проведені розрахункові операції, інформація про які міститься на такій контрольній стрічці.

Законопроектом передбачається вилучення з такого положення фрази «та/або програмних реєстраторах розрахункових операцій».

3) Чинною редакцією передбачено, застосування фінансової санкції у розмірі тридцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі неподання до контролюючих органів звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок та копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків з реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій через дротові або бездротові канали зв’язку в разі обов’язковості її подання.

Законопроектом передбачається вилучення з такого положення фрази “та/або програмних реєстраторах розрахункових операцій”.

 

Запропоновано нову редакцію порядку формування планів-графіків податкових перевірок

 

На офіційному веб-сайті Державної податкової служби України оприлюднено проект оновленого Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків (далі – “Порядок”).

Передбачається, що Порядком буде вдосконалено систему відбору платників податків для проведення документальних планових податкових перевірок з огляду на затвердження ним оновленого переліку ризиків від провадження господарської діяльності платників податків. Так, Порядок передбачає уточнення до деяких чинних наразі ризиків, а також включення нових позицій ризиків у розрізі всіх ступенів ризиковості (високого, середнього, незначного).

Крім того, Порядок враховуватиме розділення податкових та митних органів, з огляду на що контролюючим органом відповідно до Порядку вважатиметься Державна податкова служба України та Порядок не стосуватиметься питань, які більше не входять до повноважень Державної податкової служби України з огляду на вищевказане розділення.

 

Державна податкова служба оприлюднила план-графік перевірок на 2020 рік

 

На офіційному веб-сайті Державної податкової служби оприлюднено план-графік документальних планових перевірок платників податків на 2020 рік.

В силу положень Податкового кодексу, проведення документальних планових перевірок є одним із способів податкового контролю. Проведення таких перевірок платників податків повинно бути передбачено у плані-графіку проведення планових документальних перевірок, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі планові документальні перевірки.

 

ІПК щодо врахування до доходу ФОП на спрощеній системі комісійної винагороди банку

 

У індивідуальній податковій консультації ДПС України від 17 грудня 2019 року № 1934/04/-36-3-02-07/ІПК (далі – «ІПК») податковий орган визначив, що утримана банком сума комісійної винагороди при здійсненні розрахунків із фізичною особою — підприємцем — платником єдиного податку за товари (роботи, послуги) із використанням платіжних терміналів входить до суми доходу такого суб’єкта господарювання.

Так, в ІПК зазначено: «У разі використання платіжних терміналів при здійсненні розрахунків за товари (роботи, послуги), надані фізичною особою — підприємцем — платником єдиного податку, доходом такого платника єдиного податку вважається сума, що надійшла на розрахунковий рахунок. При цьому датою отримання доходу є дата надходження коштів на розрахунковий рахунок платника єдиного податку.

Якщо при здійсненні розрахунків за товари (роботи, послуги) із використанням платіжних терміналів з суми виручки банком утримується комісійна винагорода за надані банком послуги з розрахункового обслуговування, то доходом фізичної особи — підприємця є повна сума виручки (з урахуванням суми комісії, утриманої банком)».

109

Статті на тему

Податкові перевірки у світлі останніх змін: до чого готуватися бізнесу? | Відеозапис вебінару

25 Вересня 2023 Публікації

Податкові перевірки у світлі останніх змін: до чого готуватися бізнесу? | Відеоз...

Читати
TAX ALERT 25.09.2023 | Дайджест головних податкових новин

25 Вересня 2023 Публікації

TAX ALERT 25.09.2023 | Дайджест головних податкових новин

Читати
Мораторій на планові та позапланові податкові перевірки: що нового та чи буде його повністю скасовано?

20 Вересня 2023 Публікації

Мораторій на планові та позапланові податкові перевірки: що нового та чи буде йо...

Читати
Всі публікації

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies Налаштування cookie

Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами політики конфіденційності та обробки персональних даних. Політика cookies.

Я даю згоду на обробку персональних даних відповідно до політики конфіденційності та обробки персональних даних

Я хочу отримувати розсилку

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду. Політика cookies Сховати налаштування

Дякуємо за довіру!

Ми отримали ваш запит на отримання консультації. Найближчим часом наші спеціалісти зв'яжуться з вами!

На головну
Дякуємо, що підписалися на нашу розсилку!

Відтепер ви завжди будете в курсі найважливіших законодавчих змін, актуальних експертних публікацій та анонсів подій!

На головну