TAX ALERT 14.12.2022 | Дайджест головних податкових новин

Зміст

 1. Новий закон про відновлення позапланових перевірок та заходів погашення податкового боргу
 2. «Smart-ФОП» як cпосіб автоматичної сплати податків для спрощенців 3 групи — законопроект
 3. Зареєстровано законопроект щодо впровадження електронної акцизної марки та системи Е-акциз контролю 
 4. Запроваджено нову форму податкового повідомлення-рішення
 5. Опубліковано проект постанови щодо удосконалення роботи системи блокування податкових накладних
 6. Формування податкового кредиту з ПДВ: відповіді ДПС

Новий закон про відновлення позапланових перевірок та заходів погашення податкового боргу

25.11.2022 набрав чинності Закон України від 03.11.2022 № 2719-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо приватизації державного і комунального майна, яке перебуває у податковій заставі, та забезпечення адміністрування погашення податкового боргу», яким скасовуються деякі податкові пільги та послаблення, впроваджені у зв’язку воєнним станом в Україні.

Цим законом, серед іншого, відновлюються позапланові податкові перевірки, що проводяться з наступних підстав:

 • неподання податкової декларації, розрахунків, звітності у частині контролю за трансфертним ціноутворенням;
 • якщо платником податків подано в установленому порядку контролюючому органу заперечення до акта перевірки або скаргу на прийняте за її результатами ППР з вимогою про повний або частковий перегляд результатів перевірки;
 • проведення контролюючим органом вищого рівня перевірки у порядку контролю за діями або бездіяльністю посадових осіб контролюючого органу нижчого рівня;
 • у разі отримання документально підтвердженої інформації та даних, що свідчать про невідповідність умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» та/або невідповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» за наслідками моніторингу умов контрольованих операцій відповідно до Податкового кодексу (шляхом аналізу звітів, документації з трансфертного ціноутворення і т.д.);
 • у випадку неподання платником податків або подання з порушенням вимог звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення або у разі встановлення порушень під час моніторингу такого звіту або документації;
 • перевірка з питань контролю трансфертного ціноутворення на підставі отриманого звіту про контрольовані операції;
 • у разі отримання контролюючим органом після проведення планової або позапланової перевірки інформації чи документів від іноземних державних органів, які стосуються питань, що були охоплені під час попередніх перевірок платника податків та свідчать про порушення платником податків вимог податкового, валютного, іншого законодавства;
 • у разі отримання інформації, що свідчить про ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік.

Крім цього, відновлено документальні позапланові перевірки з питань оподаткування доходів, отриманих нерезидентами з джерелом їх походження з України, та/або документальних позапланових перевірок нерезидентів (представництв нерезидентів).

На додаток відновлюється перебіг строків здійснення заходів з погашення податкового боргу платників податків – суб’єктів господарювання, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки (надання податкових вимог, заходи у розрізі податкової застави у розрізі погашення податкового боргу та ін.), накладення штрафу за відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без попередньої згоди податкового органу.

«Smart-ФОП» як cпосіб автоматичної сплати податків для спрощенців 3 групи — законопроект

24.11.2022 Верховною Радою України зареєстровано Проект закону № 8226 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо особливого режиму оподаткування окремих платників третьої групи єдиного податку.

Ним пропонується передбачити для ФОП 3 групи (ставка 5%) спрощеної системи оподаткування можливість покладення функцій податкового агента на банк, в якому відкрито їхній спеціальний підприємницький рахунок. 

Це означає, що такі платники податків не будуть самостійно вести облік та складати податкову звітність.

Водночас, встановлюються, зокрема, наступні умови:

 • дохід таких ФОП протягом календарного року не повинен перевищувати 1167 розмірів мінімальної заробітної плати станом на 1 січня року, та такі ФОП не повинні використовувати працю найманих робітників;
 • розрахунки таких ФОП повинні здійснюватися виключно в грошовій безготівковій формі.

Які дії вчинятиме банк після погодження вищевказаної законодавчої пропозиції

Під час зарахування коштів на спеціальний підприємницький рахунок ФОП, банк, як податковий агент, зобов’язаний буде утримувати податок із суми зарахування за рахунок таких коштів та не пізніше наступних 2 робочих днів перерахувати податок до відповідного бюджету.

Сплата єдиного внеску також буде здійснюватися банком – за рахунок коштів наявних на спеціальному підприємницькому рахунку платника. 

Запропоновані зміни, на думку авторів законопроекту, значно спростять виконання податкових обов`язків ФОП третьої групи.

Зареєстровано законопроект щодо впровадження електронної акцизної марки та системи Е-акциз контролю 

На сайті Верховної Ради України опубліковано Проект закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо запровадження електронної акцизної марки та системи Е-акциз контролю за обігом тютюнових виробів».

Ним пропонується запровадити електронну акцизну марку для тютюнових виробів, яка з 01.01.2026 повністю замінить собою передбачені наразі акцизні марки. 

Електронна акцизна марка являтиме собою унікальний графічний елемент, нанесений на пачку (одиничну упаковку) тютюнового виробу, і міститиме дані, необхідні для ідентифікації продукції та відстеження її переміщення.

Для цілей обліку, відстеження відвантаження та переміщення тютюнових виробів, що виробляються на митній території України, у тому числі на експорт, або ввозяться на митну територію України, по всьому ланцюгу постачання, контролю за сплатою вітчизняним виробником або імпортером тютюнових виробів акцизного податку функціонуватиме система Е-акциз контролю за обігом тютюнових виробів, що адмініструватиметься контролюючими органами.

У такій системі, зокрема, здійснюватиметься облік суб’єктів господарювання, що є імпортерами, виробниками тютюнових виробів, здійснюють оптову чи роздрібну торгівлю ними, наданих електронних акцизних марок, міститиметься інформація щодо сум сплаченого акцизного податку та ін. 

Передбачається також:

 • впровадження акцизної накладної на тютюнові вироби, марковані електронною акцизною маркою;
 • можливість проведення податковими органами камеральної перевірки на підставі даних системи Е-акциз контролю за обігом тютюнових виробів;
 • надання контролюючим органам контрольних та інших повноважень щодо електронних акцизних марок, наприклад, організацію роботи щодо відбору зразків тютюнових виробів з метою проведення експертизи щодо автентичності електронної акцизної марки, щодо контролю за її наявністю на тютюнових виробах під час їх транспортування, зберігання і реалізації та ін.;
 • введення заходів відповідальності за порушення термінів реєстрації акцизних накладних, неподання або несвоєчасне подання в систему Е-акциз контролю за обігом тютюнових виробів та ін.

При цьому, Законопроект встановлює окремі особливості на перехідний період до 01.01.2026 року. Наприклад, виробники та імпортери тютюнових виробів до цієї дати матимуть змогу за власним рішенням маркувати такі вироби поточними марками акцизного податку або ж електронними акцизними марками. Також, обмежується застосування штрафних санкцій.

У разі прийняття закон буде введено в дію з 1 січня 2024 року. Його реалізація сприятиме наближенню із законодавством ЄС щодо виробництва, представлення та продажу тютюнових виробів і супутніх продуктів.

Запроваджено нову форму податкового повідомлення-рішення

Накази Міністерства фінансів України № 258 та № 289 «Про внесення змін до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків» набули чинності 29.11.2022.

Зміни, впроваджені наказами, спрямовані на приведення Порядку у відповідність до Закону України від 30.11.2021 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень». Останнім передбачено впровадження для фізичних осіб (крім ФОП) – власників, користувачів на інших умовах земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, визначення контролюючим органом загального мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) з ПДФО. 

При цьому відповідно до Закону підлягає сплаті позитивне значення різниці між сумою загального МПЗ та сумою сплачених протягом податкового (звітного) року податків, зборів, платежів, пов’язаних з виробництвом та реалізацією власної сільськогосподарської продукції та/або з власністю та/або користуванням (орендою, суборендою, емфітевзисом, постійним користуванням) земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь. 

Для реалізації Закону вищезазначеними наказами доповнено новим додатком 31 «Податкове повідомлення-рішення за формою МПЗФ» Порядок надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків.

Вказано, що це ППР складається для платників податків – фізичних осіб, якщо відповідно до законодавства контролюючий орган самостійно визначає податкове зобов’язання з позитивного значення різниці між сумою загального мінімального податкового зобов’язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів для фізичних осіб – власників, орендарів, користувачів на інших умовах (у тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, не переданих такими особами в оренду (суборенду), емфітевзис або інше користування на підставі договорів, укладених та зареєстрованих відповідно до законодавства.

Передбачено надіслання (вручення) ППР платнику податків до 1 липня року, наступного за звітним.

Опубліковано проект постанови щодо удосконалення роботи системи блокування податкових накладних

28.11.2022 з`явився Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1246 і від 11 грудня 2019 р. № 1165». Проект покликаний пом’якшити гостру проблему блокування податкових накладних.

Пропонуються, зокрема, наступні зміни:

 • Операційний день, який припадає на граничний строк реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування, повинен тривати з 0:00 до 24:00.
 • Розширюється перелік безумовних ознак реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування:
 • якщо обсяг постачання у податковій накладній не перевищує 5 тис. гривень, та дотримано деякі інші умови;
 • якщо абсолютне значення суми коригування на зменшення/збільшення суми компенсації не перевищує 5 тис. гривень у розрахунку коригування та дотримано деякі інші умови.

Проте обсяг операцій у поточному місяці за такими податковими накладними / розрахунками коригування не повинен перевищувати 500 тис. гривень.

 • Передбачено зазначення у відповідних полях рішень «детальної інформації, за якою встановлено відповідність критеріям ризиковості платника податку, тип операції (придбання/постачання), період здійснення господарської операції, код згідно з УКТ ЗЕД /ДКПП/ умовним кодом товару, податковий номер платника податку, задіяного в ризиковій операції».
 • На критерії ризиковості стосовно неподання декларацій з ПДВ та неподання фінансової звітності матиме вплив неможливість платником виконання податкових обов`язків в умовах воєнного стану.
 • Показники, за якими визначається позитивна податкова історія, визначено для платників податку, які перебувають на спрощеній системі оподаткування четвертої групи єдиного податку (сільськогосподарські підприємства).
 • Запроваджено разову автоматичну реєстрацію податкових накладних / розрахунків коригування, що були зупинені у період з 14 жовтня 2022 року до дати набрання чинності запропонованими змінами, якщо будуть дотримані окремі умови.

Формування податкового кредиту з ПДВ: відповіді ДПС

ДПС України надала відповіді на найбільш поширені питання щодо перенесення термінів формування податкового кредиту з ПДВ у період дії воєнного стану в Україні.

Контролюючим органом зазначено наступне:

 • на період дії правового режиму воєнного стану перебіг строків, визначених Кодексом для реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування, не зупиняється;
 • на період дії на території України правового режиму воєнного стану перебіг строків, визначених Податковим кодексом для формування податкового кредиту, зупиняється. Строк на включення до податкового кредиту сум ПДВ за зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними після припинення або скасування воєнного стану продовжується на кількість календарних днів, які припадають на період дії воєнного стану і протягом яких платник податку мав право на включення сум ПДВ до податкового кредиту;
 • у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН перебіг строків для формування податкового кредиту переривається на період зупинення реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН.

Вікторія Бубліченко

Вікторія Бубліченко

Партнерка, керівниця практики податкового права, реструктуризації та врегулювання проблемної заборгованості, адвокатка

Практики | Сектори

706

Статті на тему

НБУ суттєво послаблює валютні обмеження

21 Травня 2024 Публікації

НБУ суттєво послаблює валютні обмеження

Читати
TAX ALERT 17.05.2024 | ДАЙДЖЕСТ ГОЛОВНИХ ПОДАТКОВИХ НОВИН

17 Травня 2024 Публікації

TAX ALERT 17.05.2024 | ДАЙДЖЕСТ ГОЛОВНИХ ПОДАТКОВИХ НОВИН

Читати
Як директору звільнитися без згоди загальних зборів учасників ТОВ? Алгоритм дій

13 Травня 2024 Публікації

Як директору звільнитися без згоди загальних зборів учасників ТОВ? Алгоритм дій

Читати
Усі публікації

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies Налаштування cookie

Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами політики конфіденційності та обробки персональних даних. Політика cookies.

Я даю згоду на обробку персональних даних відповідно до політики конфіденційності та обробки персональних даних

Я хочу отримувати розсилку

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду. Політика cookies Сховати налаштування

Дякуємо за довіру!

Ми отримали ваш запит на отримання консультації. Найближчим часом наші спеціалісти зв'яжуться з вами!

На головну
Дякуємо, що підписалися на нашу розсилку!

Відтепер ви завжди будете в курсі найважливіших законодавчих змін, актуальних експертних публікацій та анонсів подій!

На головну