TAX ALERT 21.07.2021

Зміст

 1. Закон щодо податкової амністії підписано Президентом
 2. Прийнято законопроект щодо оподаткування підприємницької діяльності Е-резидента
 3. Нова форма обліку доходів та витрат для ФОП та фізичних осіб, що провадять незалежну професійну діяльність
 4. Оновлено перелік підстав для припинення арешту майна платника податків
 5. Набули чинності зміни до єдиної звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ
 6. Оновлено перелік «ризикованих» товарів згідно УКТЗЕД для цілей блокування податкових накладних
 7. Сплата земельного податку платником єдиного податку третьої групи

Закон щодо податкової амністії підписано Президентом

19 липня 2021 року Президент підписав Законопроект № 5153 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету», більш відомий як законопроект «про податкову амністію».

Ми детально писали про його прийняття тут.

Законопроектом передбачено можливість одноразового спеціального декларування активів, отриманих протягом будь-якого з податкових періодів до 01 січня 2021 року, які в порушення податкового чи валютного законодавства не були оподатковані.

Строк проведення добровільного декларування триватиме з 01 вересня 2021 року до 01 вересня 2022 року і передбачає сплату одноразового збору з добровільно задекларованих активів у розмірі:

 • 5 % – щодо валютних цінностей, розміщених в банках України, права грошової вимоги до резидентів України, для інших об’єктів декларування, що знаходяться в Україні. Як альтернативу платник податків може обрати ставку 6% із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними частинами щорічно.
 • 9 % – щодо валютних цінностей, розміщених в іноземних банках, права грошової вимоги до нерезидентів України, для інших об’єктів декларування, що знаходяться за кордоном (з 01 вересня 2021 року по 01 березня 2022 року ставка збору складе 7%). Як альтернативу платник податків може обрати ставку 11,5 % із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними частинами щорічно.
 • 2,5 % – щодо номінальної вартості державних облігацій України з терміном обігу більше ніж 365 днів без права дострокового погашення, які придбані з 01 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року до подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації. Як альтернативу платник податків може обрати ставку 3 % із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними частинами щорічно.

Декларантами можуть бути фізичні особи, як резиденти України, так і нерезиденти, які були резидентами на момент отримання об’єктів декларування.

Особа може не користуватися правом одноразового добровільного декларування стосовно наступних активів, які вважатимуться такими, з яких повністю сплачено податки:

 • активи, сумарна вартість яких не перевищує 400 тисяч гривень;
 • нерухоме майно, розташоване на території України, яке станом на дату завершення періоду одноразового добровільного декларування належало фізичній особі на праві власності в обсязі: для квартир – площею до 120 кв.м., житлових будинків – площею до 240 кв.м.; для нежитлової нерухомості – до 60 кв.м.; для земельних ділянок – не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної Земельним кодексом України;
 • один транспортний засіб особистого використання.

За винятком деяких пунктів, які набирають чинності з 01 січня 2022, Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Прийнято законопроект щодо оподаткування підприємницької діяльності Е-резидента

13 липня 2021 року Верховна Рада України прийняла у першому читанні Законопроект № 5270 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів».

Нагадаємо, що проведення експерименту із запровадження та реалізації в Україні електронного резидентства передбачено постановою Кабінету Міністрів України. Так, відповідно до неї, електронне резидентство – статус, який надає можливість іноземцю або особі без громадянства, які досягли 18 років, отримувати кваліфіковані електронні довірчі послуги, електронні послуги, відкривати банківські рахунки в Україні. Інформація про таких електронних резидентів (Е-резидентів) вноситиметься до спеціальної інформаційної системи – «Е-резидент».

Законопроект, у свою чергу, покликаний передбачити у Податковому кодексі України ПКУ») правила оподаткування діяльності Е-резидентів, що за допомогою системи «Е-резидент» зареєструвалися в Україні підприємцями, тобто набули статусу так званих Е-резидентів-підприємців. Реєстрація підприємцем, а також ведення господарської діяльності в Україні не потребуватимуть залишення цими особами країни свого проживання (перебування).

Законопроект надає можливість набуття статусу Е-резидента-підприємця України особам, які здійснюють господарську діяльність у сфері ІТ. Так, ним встановлюється, що Е-резидент-підприємець може здійснювати виключно наступні види діяльності:

 • видання комп’ютерних ігор (58.21 КВЕД);
 • видання іншого програмного забезпечення (58.29 КВЕД);
 • комп’ютерне програмування (62.01 КВЕД);
 • інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем (62.09 КВЕД);
 • оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах, і пов’язана з ними діяльність (63.11 КВЕД).

При реєстрації Е-резидент-підприємець може обрати лише спрощену систему оподаткування3 групу зі ставкою єдиного податку 5 %, самостійно подаватиме відповідну звітність до податкових органів України та сплачуватиме податок. Він не зможе використовувати працю найманих осіб при здійсненні підприємницької діяльності на території України, а також для цілей її здійснення матиме право на відкриття рахунку лише в одному обраному ним банку в Україні.

Слід також зазначити, що у разі порушення та повторного порушення Е-резидентом-підприємцем низки вимог, що встановлюються законопроектом для провадження його діяльності в Україні, він буде зобов’язаний сплатити єдиний податок за ставкою 18 % та 36 % відповідно, з доходів, отриманих з такими порушеннями.

Для цілей оподаткування Е-резидент-підприємець має розміщувати в інформаційній системі «Е-резидент» мовою оригіналу та українською мовою:

 • інформацію про відкриття розрахункових рахунків в українському банку;
 • електронні копії договорів, пов’язаних з веденням господарської діяльності такого Е-резидента-підприємця;
 • електронні копії первинних документів, які підтверджують здійснення господарських операцій такого Е-резидента-підприємця;
 • інформацію про транзакції щодо надходження або списання коштів з банківських рахунків таких Е-резидентів-підприємців;
 • декларації платника єдиного податку.

Варто зазначити, що до складу доходу Е-резидента-підприємця включатимуться доходи, передбачені ПКУ для платників податків 1-3- груп, як джерелом походження з України, так і за її межами.

Нова форма обліку доходів та витрат для ФОП та фізичних осіб, що провадять незалежну професійну діяльність

16 липня 2021 року набув чинності наказ Міністерства Фінансів України від 13 травня 2021 року № 261, яким затверджено:

 • типову форму, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами-підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність;
 • порядок ведення типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат, фізичними особами-підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність.

З моменту набрання чинності таким наказом втрачає чинність наказ Міністерства доходів і зборів України № 481 від 16 вересня 2013 року, який регулював порядок ведення Книги обліку доходів та витрат.

Новим Порядком передбачено можливість ведення обліку доходів і витрат в паперовому та електронному вигляді, в тому числі засобами електронного кабінету.

На відміну від «старого» порядку, яким передбачено низку вимог щодо технічного ведення, оформлення, реєстрації Книги обліку доходів і витрат (в т.ч. вимоги щодо прошивання Книги та нумерації сторінок), новий порядок не містить таких конкретних вимог щодо ведення обліку доходів та витрат в паперовому вигляді, окрім вимоги щодо заповнення чорнилом темного кольору або кульковою ручкою та внесення виправлень шляхом створення нового запису, який засвідчується підписом самозайнятої особи.

У разі ведення обліку доходів і витрат в електронному вигляді самозайнята особа зобов’язана вести цю форму у форматі EXCEL, крім випадку ведення обліку доходів і витрат в електронній формі засобами електронного кабінету. У разі ведення обліку доходів і витрат в електронній формі засобами електронного кабінету самозайнята особа зобов’язана отримати кваліфікований сертифікат відкритого ключа, сформований кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг, включених до системи подання податкових документів в електронному вигляді.

Нагадаємо, що вищевказана типова форма обліку та порядок її ведення розроблені відповідно до положень Податкового кодексу України, згідно із якими для фізичних осіб-підприємців на загальній системі оподаткування та фізичних осіб, що здійснюють незалежну професійну діяльність, така типова форма та порядок визначаються Міністерством фінансів України.

Оновлено перелік підстав для припинення арешту майна платника податків

13 липня 2021 року набули чинності зміни, затверджені наказом Міністерства фінансів України № 330 від 08 червня 2021 року до Порядку застосування адміністративного арешту майна платника податків.

Зміни, внесені з метою приведення у відповідність положень Порядку до положень Закону № 1117– IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування». Нагадаємо, що таким законом, серед іншого, доповнено передбачений Податковим кодексом України перелік підстав для припинення адміністративного арешту майна платника податків новим пунктом, а саме – взяття контролюючим органом на податковий облік нерезидента на підставі акта перевірки.

Аналогічну підставу для зняття адміністративного арешту включено і до вищевказаного Порядку застосування адміністративного арешту майна платника податків.

Набули чинності зміни до єдиної звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ

13 липня 2021 року набув чинності Наказ Міністерства фінансів № 278 від 19 травня 2021 року «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4».

Наказом викладено в новій редакції Додаток 4ДФ до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.

Також внесено зміни до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.

Зміни головним чином стосуються відображення показників щодо виплачених фізичним особам доходів у вигляді бюджетного гранту.

Ознайомитись з новою формою 4ДФ та порядком її заповнення можна тут.

Оновлено перелік «ризикованих» товарів згідно УКТЗЕД для цілей блокування податкових накладних

05 липня 2021 року Державна податкова служба України прийняла наказ № 658, яким викладено в новій редакції перелік кодів товарів згідно з УКТЗЕД, які застосовуються для визначення відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям ризиковості здійснення операції.

Перелік доповнено 31 новою позицією ризикованих товарів, тож тепер він містить 204 позиції загалом.

Сплата земельного податку платником єдиного податку третьої групи

В електронній системі «ЗІР» (категорія 111.01) з’явилося роз’яснення щодо сплати земельного податку юридичною особою-платником єдиного податку 3 групи, яка є власником (постійним землекористувачем) земельної ділянки та тимчасово припинила господарську діяльність.

Нагадуємо, що відповідно до Податкового кодексу України, платники єдиного податку  звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на майно в частині земельного податку за земельні ділянки, що використовуються платниками єдиного податку третьої групи для провадження господарської діяльності (крім діяльності з надання земельних ділянок та/або нерухомого майна, що знаходиться на таких земельних ділянках, в оренду (найм, позичку).

Раніше зустрічалися дещо різні позиції податкової з цього питання. Так, ГУ ДФС у Тернопільській області дійшло до висновку, що вищевказана категорія юридичних осіб не є платниками земельного податку у разі тимчасового припинення господарської діяльності, якщо під час здійснення діяльності земельні ділянки платником використовувалися.

Натомість ГУ ДФС у Київській області зазначило, що у разі тимчасового припинення господарської діяльності, юридична особа-платник єдиного податку 3 групи не використовує для провадження господарської діяльності свої земельні ділянки, і тому таким платником податку не виконуються умови для звільнення від сплати земельного податку.

У роз’ясненні в категорії «ЗІР» визначено, що у разі тимчасового припинення господарської діяльності вказана юридична особа не використовує у такій діяльності свої земельні ділянки та повинна сплачувати земельний податок на загальних підставах, оскільки таким платником податків не виконуються умови Податкового кодексу України для звільнення від сплати земельного податку.

Вікторія Бубліченко

Вікторія Бубліченко

Партнерка, керівниця практики податкового права, реструктуризації та врегулювання проблемної заборгованості, адвокатка

538

Статті на тему

TAX ALERT 1.07.2024 | Дайджест головних податкових новин

17 Липня 2024 Публікації

TAX ALERT 1.07.2024 | Дайджест головних податкових новин

Читати
Локалізація виробництва в Україні

15 Липня 2024 Публікації

Локалізація виробництва в Україні

Читати
В українську модель лобіювання закладено ризики правової невизначеності для громадських обʼєднань

11 Липня 2024 Публікації

В українську модель лобіювання закладено ризики правової невизначеності для гром...

Читати
Усі публікації

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies Налаштування cookie

Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами політики конфіденційності та обробки персональних даних. Політика cookies.

Я даю згоду на обробку персональних даних відповідно до політики конфіденційності та обробки персональних даних

Я хочу отримувати розсилку

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду. Політика cookies Сховати налаштування

Дякуємо за довіру!

Ми отримали ваш запит на отримання консультації. Найближчим часом наші спеціалісти зв'яжуться з вами!

На головну
Дякуємо, що підписалися на нашу розсилку!

Відтепер ви завжди будете в курсі найважливіших законодавчих змін, актуальних експертних публікацій та анонсів подій!

На головну