TAX ALERT 25.02.2020

Зміст

 1. Президент наклав вето на Закон щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
 2. ДПС затвердила перелік кодів товарів згідно з УКТЗЕД, які застосовуються для визначення відповідності податкових накладних / розрахунків коригування критеріям ризиковості
 3. Внесено зміни до Положення про реєстрацію платників ПДВ
 4. Податкова роз’яснила, якою є гранична сума коштів, що може бути видана працівнику під звіт для придбання ТМЦ
 5. План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків зазнав змін
 6. ДПС надала роз’яснення щодо відсутності необхідності зберігання квитанцій платіжних терміналів
 7. ДПС надала роз’яснення щодо особливостей оподаткування ПДВ операцій з надання права на використання програмної продукції
 8. ДПС пояснила чи необхідно включати до бази оподаткування ПДВ компенсацію витрат зі сплати земельного податку, отриманого від нового власника об’єкту нерухомості
 9. Міністерство фінансів оприлюднило план податкової реформи

Новини податкового законодавства

Президент наклав вето на Закон щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

19.02.2020 Президент наклав вето на Закон щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Нагадаємо, що вказаним Законом, серед іншого, пропонується встановлення максимальних граничних цін на продаж тютюнових виробів:

 • виробниками, імпортерами та оптовими торговцями суб'єктам господарювання, що отримали ліцензію на оптову торгівлю;
 • суб'єктами господарювання, що отримали ліцензію на оптову торгівлю, суб'єктам господарювання, що отримали ліцензію на роздрібну торгівлю.

У пропозиції до вказаного Закону Президент вказує, що за такого підходу обмежуються права зазначених суб’єктів господарювання на встановлення вільної ціни при реалізації ними тютюнових виробів. Це не відповідає Конституції України, якою гарантується свобода підприємницької діяльності та захист державою конкуренції у підприємницькій діяльності. А тому пункт 2 роздiлу II «Прикiнцевi та перехідні положення» Закону запропоновано виключити.

 

ДПС затвердила перелік кодів товарів згідно з УКТЗЕД, які застосовуються для визначення відповідності податкових накладних / розрахунків коригування критеріям ризиковості

 

18.02.2020 на веб-сайті Державної податкової служби України опубліковано Перелік кодів товарів згідно з УКТЗЕД, які застосовуються для визначення відповідності податкових накладних / розрахунків коригування критеріям ризиковості.

Вказаний перелік налічує 116 товарних позицій. Перелік розроблено з метою реалізації норм нового Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

 

Внесено зміни до Положення про реєстрацію платників ПДВ

 

Наказом Мінфіну від 29.01.2020 № 30 внесено зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість.

Вказані зміни передбачають, зокрема, наступне:

 • індивідуальний податковий номер для фізичних осіб складатиметься з 12-розрядного числового номера (до ідентифікаційного коду фізичної особи будуть додаватися ще два знаки – контрольні розряди, алгоритм формування яких встановлюватиме Державна податкова служба України);
 • особі, відповідальній за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку суб’єкта господарювання, буде надано право подавати запит про отримання витягу з реєстру платників ПДВ;
 • у Положенні слова «Державна фіскальна служба України» у всіх відмінках буде замінено словами «Державна податкова служба України»;
 • будуть внесені зміни до Реєстраційної заяви платника податку на додану вартість та ін.

Цей Наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування. Станом на 24.02.2020 зміни не вступили в силу.

 

Податкова роз’яснила, якою є гранична сума коштів, що може бути видана працівнику під звіт для придбання ТМЦ

 

На веб-сайті Головного управління ДПС у Тернопільській області розміщено роз’яснення, у якому останнє нагадало, що суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами, зокрема, між собою – у розмірі до 10 000 грн.

Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку. Кількість суб’єктів господарювання, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.

Дане обмеження стосується також розрахунків під час оплати за товари, придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівки, одержаної за допомогою електронного платіжного засобу.

Тобто обмеження щодо граничної суми готівкового розрахунку у розмірі 10 000 грн поширюється на використання коштів виданих підприємством під звіт працівнику для придбання товарно-матеріальних цінностей.

При цьому кількість суб’єктів господарювання, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.

 

План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків зазнав змін

 

На веб-сайті Державної податкової служби України опубліковано змінений План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2020 рік.

Змін зазнали Розділ І плану-графіка «Документальні планові перевірки платників податків – юридичних осіб» та Розділ ІІ плану-графіка «Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів».

 

ДПС надала роз’яснення щодо відсутності необхідності зберігання квитанцій платіжних терміналів

 

На веб-сайті ДПС опубліковано роз’яснення щодо зберігання квитанцій платіжних терміналів.

Державна податкова служба України зазначила, що квитанція платіжного терміналу (копія такої квитанції) не є розрахунковим документом у розумінні Закону № 265, оскільки квитанція лише підтверджує ініціювання переказу коштів з рахунку держателя ЕПЗ, а не факт продажу товару.

З огляду на викладене податкова служба дійшла висновку, що копія квитанції платіжного терміналу не є первинним документом у розумінні п. 44.1 Податкового кодексу України, а тому на сьогодні відсутній обов’язок зберігання такої копії протягом терміну, встановленого п. 44.3 Податкового кодексу України (не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності).

Аналогічні роз’яснення раніше також були надані Національним банком України на запит ДПС (лист від 28.11.2019 № 57-0007/62082).

 

ДПС надала роз’яснення щодо особливостей оподаткування ПДВ операцій з надання права на використання програмної продукції

 

В Індивідуальній податковій консультації від 07.02.2020 Державною податковою службою України надані наступні роз’яснення щодо оподаткування ПДВ операцій з надання права на використання програмної продукції.

Так, у разі якщо згідно з ліцензійним договором умови використання програмної продукції (комп’ютерної програми та/або її компонентів) не обмежені функціональним призначенням такої продукції і її відтворення не обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання, та/або умови з передачі права на розповсюдження примірників програмної продукції передбачають надання права на їх відтворення або якщо їх відтворення не обмежено використанням кінцевим споживачем, то отримання платежу як винагороди за надання вказаного права на використання програмної продукції/розповсюдження примірників програмної продукції для цілей оподаткування ПДВ визначається як роялті та відповідно така операція не є об’єктом оподаткування ПДВ.

У випадку недотримання вказаних умов отримання платежу як винагороди за надання права на використання програмної продукції/розповсюдження примірників програмної продукції не буде вважатися роялті, а такий платіж є оплатою вартості поставленої програмної продукції (комп’ютерної програми та/або її компонентів), у тому числі її копій, операція з постачання якої звільняється від оподаткування ПДВ відповідно до пункту 261 підрозділу 2 розділу XX ПК України.

Щодо технічної підтримки ДПС звернула увагу на наступне. У разі якщо послуги із технічної підтримки (встановлення, налаштування, тестування, виявлення та усунення недоліків) програмної продукції (комп’ютерних програм) є складовою частиною постачання програмної продукції, то операції з постачання програмної продукції, до складу вартості якої входять послуги із технічної підтримки (встановлення, налаштування, тестування, виявлення та усунення недоліків) програмної продукції (комп'ютерних програм) звільняються від оподаткування ПДВ. У разі якщо послуги із технічної підтримки (встановлення, налаштування, тестування, виявлення та усунення недоліків) програмної продукції (комп'ютерних програм) не входять до складу вартості програмної продукції, то вони оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків.

 

ДПС пояснила чи необхідно включати до бази оподаткування ПДВ компенсацію витрат зі сплати земельного податку, отриманого від нового власника об’єкту нерухомості

 

Податкова служба в Індивідуальній податковій консультації від 07.02.2020 розглянула звернення щодо включення до бази оподаткування ПДВ платника податку часткової компенсації понесених ним витрат зі сплати земельного податку, отриманої від нового власника нерухомості, що розташована на такій земельній ділянці.

В консультації вказано, що база оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості, до складу якої включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів/послуг.

З огляду на це ДПС дійшла висновку, що якщо відповідно до договору, укладеного між товариством-орендарем земельної ділянки, яка є комунальною власністю та перебуває у його строковому користуванні, та новим власником частини майнового комплексу, яка розташована на такій земельній ділянці, новий власник здійснює часткову компенсацію витрат товариства, пов’язаних з орендою земельної ділянки, в тому числі земельного податку, такі кошти включаються товариством до бази оподаткування у загальновстановленому порядку.

 

Міністерство фінансів оприлюднило план податкової реформи

 

 

На веб-сайті Мінфіну опублікована презентація, у якій міститься подальший план податкової реформи. План, зокрема, передбачає наступні пункти:

 • проведення діагностики податкової системи та розроблення пропозиції щодо її реформи;
 • перегляд екологічного податку;
 • реалізація плану дій BEPS;
 • удосконалення процедур оподаткування нерухомого майна (земельних ділянок);
 • оподаткування нерозподіленого прибутку іноземних компаній (структур) на рівні їх контролюючих осіб (правило КІК).

106

Статті на тему

НБУ суттєво послаблює валютні обмеження

21 Травня 2024 Публікації

НБУ суттєво послаблює валютні обмеження

Читати
TAX ALERT 17.05.2024 | ДАЙДЖЕСТ ГОЛОВНИХ ПОДАТКОВИХ НОВИН

17 Травня 2024 Публікації

TAX ALERT 17.05.2024 | ДАЙДЖЕСТ ГОЛОВНИХ ПОДАТКОВИХ НОВИН

Читати
Як директору звільнитися без згоди загальних зборів учасників ТОВ? Алгоритм дій

13 Травня 2024 Публікації

Як директору звільнитися без згоди загальних зборів учасників ТОВ? Алгоритм дій

Читати
Усі публікації

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies Налаштування cookie

Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами політики конфіденційності та обробки персональних даних. Політика cookies.

Я даю згоду на обробку персональних даних відповідно до політики конфіденційності та обробки персональних даних

Я хочу отримувати розсилку

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду. Політика cookies Сховати налаштування

Дякуємо за довіру!

Ми отримали ваш запит на отримання консультації. Найближчим часом наші спеціалісти зв'яжуться з вами!

На головну
Дякуємо, що підписалися на нашу розсилку!

Відтепер ви завжди будете в курсі найважливіших законодавчих змін, актуальних експертних публікацій та анонсів подій!

На головну