TAX ALERT 09.02.2023 | Дайджест головних податкових новин

Зміст

 1. Законопроект щодо скасування податкових пільг, введених на період дії воєнного стану
 2. Забезпечення онлайн-комунікації між платниками податків та контролюючими органами 
 3. Законопроект щодо презумпції невинуватості платника податків
 4. Зміни до положень Податкового кодексу України щодо бюджетного відшкодування ПДВ — зареєстровано законопроект
 5. Особливості врахування витрат на придбання інверторів, акумуляторів, електрогенераторних установок платниками податків
 6. Зміни до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією
 7. Роз’яснення ДПС щодо можливості використання фізичною особою – підприємцем коштів зі свого підприємницького рахунку для власних потреб

Законопроект щодо скасування податкових пільг, введених на період дії воєнного стану

31 січня 2023 року у Верховній Раді України зареєстровано Проект Закону № 8401 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану».

Законопроектом з 1 липня 2023 року пропонуються наступні зміни:

 • відновлення перебігу строків, передбачених Податковим кодексом України, зупинка яких була передбачена на період дії правового режиму воєнного та надзвичайного стану в Україні;
 • скасування права фізичних осіб – підприємців першої та другої груп не сплачувати єдиний податок;
 • скасування можливості юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців перебувати на третій групі єдиного податку зі ставкою 2 % доходу;
 • відновлення податкових перевірок, які було зупинено на період дії воєнного стану на території України. 

Водночас, документальні та фактичні перевірки під час дії воєнного стану запропоновано проводити за наявності безпечного доступу до майна та документів платників податків, можливості проведення інвентаризації основних засобів. Також документальні перевірки, що були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, запропоновано поновити на невикористаний строк;

 • відновлення застосування штрафних санкцій та нарахування пені за порушення правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 • скасування мораторію на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску;
 • відновлення санкцій за порушення порядку використання реєстраторів розрахункових операцій / програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Крім цього, запропоновано:

 • скасувати штрафні (фінансові) санкції (штрафи) та нарахування пені на суму податкового зобов’язання, нарахованого за результатами документальних перевірок, які будуть відновлені або розпочаті з 1 липня 2023 року та завершені до дня припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України. Проте, вказані штрафні санкції та пеню запропоновано скасовувати лише у випадку сплати платником податків суми податкового зобов’язання протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем отримання податкового повідомлення-рішення;
 • визначити датою віднесення сум податку до податкового кредиту для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території Українидату подання податкової декларації з ПДВ за попередній звітний (податковий) період, за якою отримувачем послуг нараховано податкові зобов’язання за такими операціями. При цьому якщо за такою декларацією виникло податкове зобов’язання, яке підлягає сплаті до бюджету, до податкового кредиту відносяться суми податку за такими операціями лише після сплати (перерахування) до бюджету суми податку, визначеної у такій декларації;
 • врегулювати питання оподаткування податком на прибуток підприємств для операцій з відвантаження (надання) товарів (робіт, послуг), які було розпочато під час перебування на спрощеній системі оподаткування та завершено в період сплати податку на прибуток підприємств, шляхом відповідного коригування фінансового результату до оподаткування.

Забезпечення онлайн-комунікації між платниками податків та контролюючими органами 

01 лютого 2023 року у Верховній Раді України зареєстровано Проект Закону № 8408 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо онлайн-комунікації між платниками податків та контролюючими органами».

Враховуючи окремі положення Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету, Законопроектом, зокрема, пропонується привести у відповідність та уточнити положення щодо прав платників податків, які стосуються можливості подавати скарги, заперечення тощо через електронний кабінет, а також переліку обов’язків контролюючих органів. 

Так, Законопроектом вносяться наступні зміни:

 • до переліку прав платника податків додається право оскаржувати рішення, дії (бездіяльність) контролюючих органів (посадових осіб) в тому числі через електронний кабінет за умови відповідної електронної ідентифікації онлайн, а також право отримувати через електронний кабінет копії рішень контролюючих органів про розгляд заперечень, скарг, заяв тощо;
 • розширюється перелік обов’язків посадових осіб контролюючих органів, а саме закріплюється за такими особами обов’язок надати платникам податків через електронний кабінет, повну, вичерпну інформацію про розгляд заперечень, скарг, клопотань, заяв. 

Законопроект щодо презумпції невинуватості платника податків

27 січня 2023 року у Верховній Раді України зареєстровано Проект Закону № 8387 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення презумпції невинуватості платника податків».

Законопроектом, зокрема, пропонуються наступні зміни:

 • доповнити права платника податків правом вважатися невинуватим у вчиненні податкового правопорушення, поки його вина не буде доведена в законному порядку, та не зазнавати необґрунтованого і непропорційного втручання у свою господарську діяльність з боку контролюючих органів;
 • обмежити посадовим особам контролюючого органу, що проводять фактичну перевірку, можливість перешкоджати здійсненню господарських операцій платника податків, за винятком випадків, передбачених Податковим кодексом України;
 • закріпити положення, відповідно до якого контролюючі органи можуть застосовувати заходи, що обмежують господарську діяльність платника податків, вина якого не доведена в порядку, встановленому законом, виключно у порядку та на підставах, передбачених Податковим кодексом України та законами України, та лише у обсязі, необхідному для попередження вчинення незаконних дій чи уникнення відповідальності;
 • включити до переліку податкових правопорушень контролюючих органів необґрунтоване та непропорційне цілям перевірки перешкоджання господарській діяльності платника податків посадовими особами контролюючого органу під час проведення фактичної перевірки;
 • визначити автоматичну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних у випадку, якщо контролюючим органом не прийнято рішення по наявність податкового правопорушення протягом 30 днів після неприйняття таких податкових накладних/розрахунків коригування в електронному вигляді або зупинення їх реєстрації.

Зміни до положень Податкового кодексу України щодо бюджетного відшкодування ПДВ — зареєстровано законопроект

27 січня 2023 року у Верховній Раді України зареєстровано Проект Закону № 8390 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо прискорення відшкодування податку на додану вартість та відновлення нарахування пені за його несвоєчасне відшкодування».

Метою Законопроекту є відновлення відповідальності держави за несвоєчасне бюджетне відшкодування ПДВ платникам податків та скорочення термінів проведення документальних позапланових перевірок заявлених сум бюджетного відшкодування ПДВ контролюючими органами.

А саме, Законопроектом пропонуються такі зміни: 

 • скасувати норму щодо звільнення від нарахування пені (у розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, встановленої на момент виникнення пені, протягом строку її дії, включаючи день погашення) на суму заборгованості бюджету з відшкодування ПДВ.

Нагадаємо, що наразі вищевказане звільнення застосовується у випадках, коли така заборгованість зумовлена виникненням форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) у зв’язку із введенням воєнного, надзвичайного стану;

 • скоротити строки проведення документальних позапланових перевірок з питань підтвердження сум бюджетного відшкодування ПДВ до 30 календарних днів.

Особливості врахування витрат на придбання інверторів, акумуляторів, електрогенераторних установок платниками податків

27 січня 2023 року у Верховній Раді України зареєстровано Проект Закону № 8391 «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей врахування витрат на придбання інверторів, акумуляторів, електрогенераторних установок платниками податків».

Законопроектом пропонується установити, що за результатами звітних періодів 2022 та 2023 років:

 • для платників податків – фізичних осібвитрати на придбання та ремонт інверторів, акумуляторів, електрогенераторних установок, а також витрати на придбання 1000 літрів пального до таких електрогенераторних установок включаються до податкової знижки;
 • для фізичних осіб – підприємців, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування – витрати на придбання інверторів, акумуляторів та електрогенераторних установок не підлягають амортизації та повністю включаються до складу витрат відповідного звітного періоду, пов’язаних з провадженням господарської діяльності таких фізичних осіб – підприємців;
 • для платників податку на прибуток витрати на придбання інверторів, акумуляторів та електрогенераторних установок, як основних засобів, що використовуються у господарській діяльності такого платника податку, та витрати на їх ремонт, не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел;
 • для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податкудохід зменшується на суму понесених у відповідних звітних періодах витрат на придбання та ремонт інверторів, акумуляторів та електрогенераторних установок, що використовуються для провадження господарської діяльності такого платника єдиного податку, а також витрат на придбання 1000 літрів пального до таких електрогенераторних установок.

Зміни до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією

27 січня 2023 року опубліковано Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 14 «Про внесення змін до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією».

Згідно з наказом місто Київ виключено із переліку територій можливих бойових дій. Також дату завершення активних бойових дій для цього міста змінено з «10.08.2022» на «30.04.2022».

Нагадаємо, що такі зміни будуть впливати на обсяг реалізації пільг, визначених податковим законодавством у зв’язку із воєнним станом в Україні. Зокрема, на можливість звільнення платників податків від нарахування плати за землю, мінімального податкового зобов’язання, земельного податку, екологічного податку; податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, за об’єкти нежитлової нерухомості, розташовані на земельних ділянках, що розташовані в місті Києві. 

Роз’яснення ДПС щодо можливості використання фізичною особою – підприємцем коштів зі свого підприємницького рахунку для власних потреб

На вебсайті Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу ДПС України розміщено роз’яснення, що фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування має право вільно користуватися коштами з поточного рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, для власних потреб, за умови сплати усіх передбачених законодавством податків та зборів.

До такого висновку податківці дійшли внаслідок трактування окремих положень Господарського кодексу України, а саме статті 44, яка визначає, що підприємництво здійснюється на основі вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом.

Вікторія Бубліченко

Вікторія Бубліченко

Партнерка, керівниця практики податкового права, реструктуризації та врегулювання проблемної заборгованості, адвокатка

Тетяна Федоренко

Тетяна Федоренко

Старша юристка, адвокатка

Практики | Сектори

1146

Статті на тему

TAX ALERT 17.04.2024 | Дайджест головних податкових новин

17 Квітня 2024 Публікації

TAX ALERT 17.04.2024 | Дайджест головних податкових новин

Читати
ONLINE-ЛЕКЦІЯ. Звільнення в умовах війни: практичні аспекти 🔴 відеозапис вебінару

17 Квітня 2024 Публікації

ONLINE-ЛЕКЦІЯ. Звільнення в умовах війни: практичні аспекти 🔴 відеозапис вебінар...

Читати
Зміни у сфері мобілізації та військового обліку

10 Квітня 2024 Публікації

Зміни у сфері мобілізації та військового обліку

Читати
Усі публікації

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies Налаштування cookie

Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами політики конфіденційності та обробки персональних даних. Політика cookies.

Я даю згоду на обробку персональних даних відповідно до політики конфіденційності та обробки персональних даних

Я хочу отримувати розсилку

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду. Політика cookies Сховати налаштування

Дякуємо за довіру!

Ми отримали ваш запит на отримання консультації. Найближчим часом наші спеціалісти зв'яжуться з вами!

На головну
Дякуємо, що підписалися на нашу розсилку!

Відтепер ви завжди будете в курсі найважливіших законодавчих змін, актуальних експертних публікацій та анонсів подій!

На головну