TAX ALERT 28.07.2023 | Дайджест головних податкових новин

Зміст

 1. Оцінка ефективності роботи податкових органів: зареєстровано Законопроект
 2. Законопроект щодо оподаткування допомоги на лікування платника податків або членів його сім’ї
 3. Порядок ведення Реєстру керівників платників податків – боржників набув чинності
 4. ДПС України про формат реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції
 5. Коди УКТ ЗЕД при декларуванні максимальних роздрібних цін щодо рідин для електронних сигарет: роз’яснення ДПС України

Оцінка ефективності роботи податкових органів: зареєстровано Законопроект

10.07.2023 у Верховній Раді України зареєстровано Проект Закону № 9471 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оцінки ефективності роботи податкових органів».

Так, Законопроектом з метою реалізації Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки пропонується:

 • наділити податкові органи функцією здійснення заходів стосовно досягнення цільових значень ключових показників ефективності роботи податкових органів за звітний період та подання звіту про їх виконання;
 • покласти на Міністерство фінансів України функцію із затвердження переліку ключових показників ефективності податкових органів та Методики їх розрахунку.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, його прийняття створить законодавчі підстави для видання відповідного наказу Міністерства фінансів України, відповідно до якого буде затверджено ключові показники ефективності роботи податкових органів (з метою оцінки, зокрема, повноти вжитих податковими органами заходів щодо дотримання платниками податків вимог податкового законодавства, рівня задоволеності платників податків послугами ДПС), передбачено звітування про результати їхнього виконання, відповідальність за невиконання.

Законопроект щодо оподаткування допомоги на лікування платника податків або членів його сім’ї

12.07.2023 у Верховній Раді України зареєстровано Проект Закону № 9486 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування допомоги, отриманої на лікування онкологічних захворювань дитини, платника податків або членів його сім’ї». 

Законопроектом пропонується встановити, що податком на доходи фізичних осіб та, відповідно, військовим збором, не оподатковуватимуться кошти або вартість майна (послуг), що надаються у вигляді цільової безповоротної допомоги:

 • благодійною організацією або роботодавцем платника податку на лікування, медичне обслуговування та реабілітацію платника податку, окремих членів його сім’ї (батьки, чоловік, дружина, діти), дитини, яка перебуває під опікою або піклуванням платника податку, за умови документального підтвердження витрат на лікування, медичне обслуговування та реабілітацію;
 • резидентами або нерезидентами – юридичними або фізичними особами на лікування, медичне обслуговування та реабілітацію онкологічних захворювань дитини платника податку (у тому числі, усиновленої або яка перебуває під опікою або піклуванням платника податку), за умови документального підтвердження витрат на лікування, медичне обслуговування та реабілітацію;
 • роботодавцем в частині його витрат на обов’язковий профілактичний огляд працівника згідно із Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та на вакцинацію працівника, спрямовану на профілактику захворювань в період загрози епідемій відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» за наявності відповідних підтвердних документів.

При цьому, вищевказане звільнення від оподаткування не стосуватиметься тих витрат, які компенсуються з фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування.

Порядок ведення Реєстру керівників платників податків – боржників набув чинності

13.07.2023 почав діяти Порядок ведення Реєстру керівників платників податків – боржників, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 05.06.2023 № 290. 

Згідно Порядку, Реєстр керівників платників податків – боржників підлягатиме наповненню відомостями про керівників юридичних осіб або постійних представництв нерезидентів, стосовно яких згідно з рішенням суду застосовано тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України у зв’язку із наявністю у таких юридичних осіб або постійних представництв непогашеного податкового боргу.

Реєстр буде містити, серед іншого, такі відомості:

 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) керівника юридичної особи або постійного представництва нерезидента – боржника та деякі інші його ідентифікаційні дані;
 • код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або постійного представництва нерезидента;
 • найменування юридичної особи або постійного представництва нерезидента;
 • дата та номер судового рішення, що набрало законної сили, яким встановлено тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України;
 • сума податкового боргу станом на дату прийняття судового рішення;
 • дата початку дії тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України;
 • дата закінчення дії тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України;
 • сума податкового боргу станом на поточну дату (непогашена сума станом на дату закінчення дії обмеження у праві виїзду);
 • підстава для закінчення дії тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України.

Після внесення до Реєстру відомостей про закінчення дії тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України відомості про відповідного керівника юридичної особи або постійного представництва нерезидента – боржника видалятимуться з Реєстру.

Загальний доступ до реєстрової інформації (крім інформації з обмеженим доступом) буде безоплатним, відкритим та забезпечуватиметься через вебпортал ДПС (www.tax.gov.ua) шляхом оприлюднення Реєстру. 

ДПС України про формат реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції

Наказом Міністерства фінансів України від 22.03.2023 № 148 було затверджено новий Порядок заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення.

В силу внесених змін передбачалося, що з 01.07.2023 платники під час сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску використовуватимуть тільки структурований формат реквізиту «Призначення платежу», який включає заповнення тільки двох обов’язкових полів, а саме «Код виду сплати» та «Додаткова інформація запису», відповідно до міжнародного стандарту ISO 20022. Про це, зокрема, зазначала і Державна податкова служба України.

Однак, у зв’язку з фактичною неготовністю банків до реалізації оновлених вимог, листом Національного банку України від 30.06.2023 р. № 11-0008/47215 зобов’язано банки забезпечити остаточний перехід на використання виключно нового формату призначення платежу під час сплати податків та зборів до 01.12.2023.

Зі свого боку Державна податкова служба України 10.07.2023 опублікувала повідомлення, відповідно до якого, з метою надання можливості виконання платниками своїх обов’язків щодо сплати належних платежів до бюджету та фондів соціального страхування у разі, якщо надавач платіжних послуг не забезпечив розробку програмного забезпечення в частині використання платниками структурованого формату реквізиту «Призначення платежу», таким платникам збережена можливість використання реквізиту «Призначення платежу» в старому форматі (неструктурованому).

Для цього такі надавачі платіжних послуг повинні в найкоротший термін проінформувати своїх клієнтів щодо формату використання ними реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції.

Коди УКТ ЗЕД при декларуванні максимальних роздрібних цін щодо рідин для електронних сигарет: роз’яснення ДПС України

На вебсайті Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу ДПС України опубліковано роз’яснення щодо застосування кодів УКТ ЗЕД в декларації про максимальні роздрібні ціни («МРЦ») при відображенні рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Так, виробники або імпортери встановлюють для тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, МРЦ шляхом декларування таких цін.

Порядком складання та подання декларації про МРЦ на підакцизні товари (продукцію) визначено, що у графі 2 «Код товару (продукції) за УКТ ЗЕД» вказується код підакцизних товарів (продукції), на які Податковим кодексом України встановлено адвалорні ставки податку.

При цьому, з 01 січня 2023 року діють нові коди згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності («УКТ ЗЕД»), запроваджені Законом України від 19 жовтня 2022 року № 2697-IX «Про Митний тариф України» («Закон № 2697»).

Однак, у Податковому кодексі України досі зазначено коди УКТ ЗЕД попередньої версії

Оскільки окремі позиції кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД попередньої версії зазнали змін у порівнянні з кодами товарів згідно з новою версією УКТ ЗЕД, було затверджено Перехідні таблиці від УКТ ЗЕД версії 2017 року до УКТ ЗЕД версії 2022 року, в яких приведені коди УКТ ЗЕД 2017 року, які змінилися на коди УКТ ЗЕД 2022 року та коди, що застосовані в УКТ ЗЕД 2022 року без змін.

У підсумку податковим органом вказано, що в декларації про МРЦ рідин, що використовуються в електронних сигаретах, рекомендовано відображати за кодом УКТ ЗЕД відповідно до Закону № 2697.

Вікторія Бубліченко

Вікторія Бубліченко

Партнерка, керівниця практики податкового права, реструктуризації та врегулювання проблемної заборгованості, адвокатка

Практики | Сектори

484

Статті на тему

НБУ суттєво послаблює валютні обмеження

21 Травня 2024 Публікації

НБУ суттєво послаблює валютні обмеження

Читати
TAX ALERT 17.05.2024 | ДАЙДЖЕСТ ГОЛОВНИХ ПОДАТКОВИХ НОВИН

17 Травня 2024 Публікації

TAX ALERT 17.05.2024 | ДАЙДЖЕСТ ГОЛОВНИХ ПОДАТКОВИХ НОВИН

Читати
Як директору звільнитися без згоди загальних зборів учасників ТОВ? Алгоритм дій

13 Травня 2024 Публікації

Як директору звільнитися без згоди загальних зборів учасників ТОВ? Алгоритм дій

Читати
Усі публікації

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies Налаштування cookie

Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами політики конфіденційності та обробки персональних даних. Політика cookies.

Я даю згоду на обробку персональних даних відповідно до політики конфіденційності та обробки персональних даних

Я хочу отримувати розсилку

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду. Політика cookies Сховати налаштування

Дякуємо за довіру!

Ми отримали ваш запит на отримання консультації. Найближчим часом наші спеціалісти зв'яжуться з вами!

На головну
Дякуємо, що підписалися на нашу розсилку!

Відтепер ви завжди будете в курсі найважливіших законодавчих змін, актуальних експертних публікацій та анонсів подій!

На головну