Військовий облік жінок: все, що потрібно знати

Зміст

 1. Які жінки мають стати на військовий облік?
 2. Які строки взяття жінок на облік військовозобов’язаних?
 3. Якою є процедура взяття на облік?
 4. Яка відповідальність жінок за порушення правил військового обліку?
 5. Чи будуть призивати жінок на військову службу?
 6. Що далі?

Військовий облік жінок – одна з найбільш резонансних тем останнього часу. В засобах масової інформації спостерігаємо кардинально різні інтерпретації: від того, що жінок будуть призивати на військову службу нарівні з чоловіками, і до того, що військовий облік жінок взагалі скасовано Генштабом ЗСУ.

Пропонуємо розібратись в даній темі та надати відповіді на основні запитання.

Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу” встановлює різний підхід до військової служби жінок у мирний час та у воєнний час.

Так, у мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом). Однак у воєнний час жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Які жінки мають стати на військовий облік?

Відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” взяттю на військовий облік військовозобов’язаних підлягають жінки, які:

 1. мають спеціальність та/або професію, визначену Міністерством оборони України;
 2. придатні до проходження військової служби за станом здоров’я;
 3. віком від 18 до 60 років.

Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних, затверджено Наказом Міністерства оборони України від 11 жовтня 2021 року № 313 (далі – Наказ Міноборони).

У зв’язку із значним суспільним резонансом вже у лютому 2022 року Міноборони внесло зміни до зазначеного Наказу та скоротило перелік спеціальностей і професій, після одержання яких жінки беруться на військовий облік, із 35 до 14 фахових напрямів. Однак список спеціальностей і професій все одно залишається досить широким.

Так, Наказом Міноборони передбачено наступні спеціальності, за якими жінки беруться на військовий облік:

 1. хімія, хімічні технології та інженерія, біологія
 2. телекомунікації та радіотехніка
 3. інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 4. метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 5. науки про Землю, географія, фізика та астрономія
 6. харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
 7. забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості
 8. фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза
 9. стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування
 10. біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія
 11. ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна
 12. облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування
 13. видавництво та поліграфія
 14. психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.

Наказ Міноборони визначає також наступні професії:

 1. професіонали в галузі наук про життя та медичних наук, професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер), професіонали в галузі лікувальної справи, професіонали в галузі стоматології, наукові співробітники (стоматологія), стоматологи, професіонали в галузі фармації, провізори, професіонали в галузі медико-профілактичної справи, наукові співробітники в галузі медико-профілактичної справи, інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства), допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер), медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер)
 2. професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології, патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники (лікувальна справа), лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки, професіонали в галузі сестринської справи та акушерства, медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та оптики, медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам, помічники професіоналів-акушерів
 3. оператори медичного устаткування, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів в охороні здоров’я
 4. професіонали в галузі ветеринарної медицини, ветеринари, асистенти ветеринарів, допоміжний персонал у галузі ветеринарії
 5. менеджери (управителі) на пошті та зв’язку, службовці, що зайняті на пошті та подібними роботами
 6. кухарі
 7. перекладачі та усні перекладачі

Однак ні нормативними актами, ні роз’ясненнями державних органів не передбачено, як саме буде визначатись спеціальність та/або професія жінки для мети військового обліку: за записом у документі про освіту чи записом у трудовій книжці (фактичним досвідом роботи). Що стосується фізичних-осіб підприємців, то їх вид діяльності може визначатись за КВЕДами.

До того ж, щороку до 01 березня Генштаб ЗСУ може, за необхідності, ініціювати внесення змін до переліку професій та/або спеціальностей залежно від потреб у мобілізаційних ресурсах.

Які строки взяття жінок на облік військовозобов’язаних?

Згідно з Наказом Міноборони Головнокомандувач Збройних Сил України має забезпечити  взяття жінок перелічених вище спеціальностей та професій на військовий облік військовозобов’язаних з 01 жовтня 2022 року.

Тобто 01 жовтня 2022 року – це дата початку постановки жінок на військовий облік. Однак жодним нормативним документом не передбачено граничний строк для постановки жінок на облік.

Якою є процедура взяття на облік?

Військовий облік ведеться територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (далі також – військкомати) за місцем проживання осіб. Тому для того, щоб стати на військовий облік, жінці необхідно самостійно звернутись до військкомату за своїм місцем проживання та подати відповідну заяву, копію паспорту та документів, що підтверджують одержання передбаченої Наказом Міноборони спеціальності або професії.

Враховуючи, що згідно із законодавством взяттю на військовий облік підлягають жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я, військкомат скерує жінку на медкомісію.

Яка відповідальність жінок за порушення правил військового обліку?

За порушення правил військового обліку та ухилення від нього передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку у вигляді штрафу від 510 до 850 грн., а за повторне порушення протягом року —у вигляді штрафу від 850 до 1700 грн.

В той же час, Кримінальний кодекс України передбачає кримінальну відповідальність за ухилення призовника, військовозобов’язаного, резервіста від військового обліку після попередження керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, за що передбачений штраф від 5100 до 8500 грн. або виправні роботи на строк до одного року.

Втім, жінки, які не стали на військовий облік, не відносяться до таких категорій як «призовник», «військовозобов’язаний» або «резервіст», а тому навряд чи можуть бути суб’єктами вказаної вище адміністративної та кримінальної відповідальності.

Крім того, питання притягнення до відповідальності видається ще більш примарним із-за відсутності граничних строків взяття жінок на військовий облік.

Чи будуть призивати жінок на військову службу?

Постановка на військовий облік означає, що жінка набуває статусу військовозобов’язаної і знаходиться в запасі для комплектування Збройних сил або інших військових формувань. Тобто постановка на військовий облік не означає призов на військову службу.

Водночас, жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час, якщо у Збройних Сил України буде потреба у їх професіях або спеціальностях.

З моменту постановки на військовий облік на жінок поширюються вимоги законодавства щодо прав та обов’язків військовозобов’язаних, зокрема, Законів України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» тощо. Крім того, закон передбачає, що жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі).

При цьому, на військовозобов’язаних жінок також поширюється ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», яка визначає перелік військовозобов’язаних, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Так, військовозобов’язані жінки, так само, як і чоловіки, можуть бути заброньовані за підприємствами, установами, організаціями, що є підставою для відстрочки від призову на військову службу.

Крім того, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, зокрема:

 • жінки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років чи повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи, або які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
 • жінки, зайняті постійним доглядом за хворим чоловіком, дитиною, а також батьками, які потребують постійного догляду;
 • жінки, які мають чоловіка з інвалідністю та/або одного з батьків з інвалідністю I чи II групи;
 • жінки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка, який проходить військову службу тощо.

Що далі?

14 липня 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив, що жінок братимуть на військовий облік лише за їх згодою. Також Міноборони та Генштаб наразі ініціюють зміни в законодавство та пропонують:

 • скоротити список професій, представниці яких мають стати на облік;
 • встановити добровільність постановки жінок на військовий облік на законодавчому рівні;
 • визначити, що взяття жінок на військовий облік в Україні розпочнеться не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду в державі.

За інформацією Генштабу ЗСУ, проведення загальної мобілізації під час війни з російською федерацією засвідчило, що на військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань призвані близько 1% жінок від загальної кількості мобілізованих.

Більшість жінок призначено на посади медичного персоналу, підрозділів зв’язку, морально-психологічного забезпечення, діловодів, бухгалтерів та кухарів. На даний час у Збройних Силах залишається потреба  у жінках-фахівцях з медицини, радіотехніки та харчових технологій.

Досвід розгортання військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу доводить, що в державі на сьогодні немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

Однак зауважимо, що зазначене є лише інформаційним роз’ясненням від Генерального штабу ЗСУ, опублікованим на сторінці у Facebook. Таке роз’яснення не носить обов’язкового характеру, станом на сьогодні норми щодо військового обліку жінок є чинними і жодні зміни до них поки не вносились.

Отже, вимоги щодо взяття з 1 жовтня 2022 року на військовий облік жінок визначених Міноборони професій та спеціальностей залишаються чинними. При цьому відсутні критерії визначення спеціальностей та професій жінок, які підлягають взяттю на облік, так само відсутні і граничні строки взяття жінок на військових облік. Однак держава взяла курс на пом’якшення правил військового обліку жінок, тому варто слідкувати за відповідними роз’ясненнями та внесенням змін до нормативних актів.

Катерина Цвєткова

Катерина Цвєткова

Партнерка судової практики, адвокатка

 • Визнання
 • The Legal 500 EMEA 2023
 • Who's Who Legal 2022 - 2024
Наталія Матвійчук

Наталія Матвійчук

Старша юристка, адвокатка

34713

Статті на тему

TAX ALERT 17.04.2024 | Дайджест головних податкових новин

17 Квітня 2024 Публікації

TAX ALERT 17.04.2024 | Дайджест головних податкових новин

Читати
ONLINE-ЛЕКЦІЯ. Звільнення в умовах війни: практичні аспекти 🔴 відеозапис вебінару

17 Квітня 2024 Публікації

ONLINE-ЛЕКЦІЯ. Звільнення в умовах війни: практичні аспекти 🔴 відеозапис вебінар...

Читати
Зміни у сфері мобілізації та військового обліку

10 Квітня 2024 Публікації

Зміни у сфері мобілізації та військового обліку

Читати
Усі публікації

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies Налаштування cookie

Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами політики конфіденційності та обробки персональних даних. Політика cookies.

Я даю згоду на обробку персональних даних відповідно до політики конфіденційності та обробки персональних даних

Я хочу отримувати розсилку

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду. Політика cookies Сховати налаштування

Дякуємо за довіру!

Ми отримали ваш запит на отримання консультації. Найближчим часом наші спеціалісти зв'яжуться з вами!

На головну
Дякуємо, що підписалися на нашу розсилку!

Відтепер ви завжди будете в курсі найважливіших законодавчих змін, актуальних експертних публікацій та анонсів подій!

На головну