Забезпечення адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного стану: запропоновано відповідні зміни

Зміст

 1. Податок на прибуток підприємств
 2. Бюджетне відшкодування ПДВ
 3. Реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних
 4. Єдиний податок
 5. Проведення податкових перевірок та перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску
 6. Звільнення платників податків від відповідальності
 7. Відновлення перебігу строків
 8. Неможливість пред’явлення первинних документів
 9. Плата за землю, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, екологічний податок, загальне мінімальне податкове зобов’язання за земельні ділянки
 10. Рентна плата за спеціальне використання води

Верховною Радою України 01 вересня 2022 року зареєстрований Законопроект № 7720 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо забезпечення адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного стану».

Зазначеним Законопроектом пропонуються, серед іншого, зміни щодо адміністрування податку на прибуток підприємств, єдиного податку, інших податків, а також щодо відновлення проведення певних перевірок, звільнення від відповідальності платників податків, відновлення перебігу певних строків тощо.

Так, передбачається, зокрема, наступне.

Податок на прибуток підприємств

Законопроектом пропонуються зміни щодо порядку декларування в декларації з податку на прибуток підприємств оплат за товари, послуги при переході зі спрощеної системи оподаткування на загальну, а саме:

 • фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду збільшується на суму доходу, отриманого як оплата за товари (послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування, вартість яких згідно з правилами НП(С)БО або МСФЗ визнано у складі доходу під час перебування на такій системі.

Одночасно, фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму собівартості таких товарів (послуг), що врахована у складі витрат згідно з правилами НП(С)БО або МСФЗ під час перебування платника на спрощеній системі оподаткування;

 • фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду зменшується на суму доходу, визнаного згідно з правилами НП(С)БО або МСФЗ, у вигляді вартості товарів (послуг), відвантажених (наданих) у такому періоді в частині суми їх попередньої (авансової) оплати, отриманої під час перебування платника на спрощеній системі оподаткування та оподаткованого єдиним податком.

Одночасно, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму собівартості таких відвантажених (наданих) товарів (послуг), що врахована у податковому (звітному) періоді у складі витрат згідно з правилами НП(С)БО або МСФЗ;

 • при отриманні платником податків, під час його перебування на спрощеній системі оподаткування, авансової оплати частини вартості товарів (послуг), які в подальшому відвантажено (надано) у звітному періоді перебування такого платника на сплаті податку на прибуток підприємств, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму частини собівартості таких товарів (послуг), що врахована у такому періоді у складі витрат згідно з правилами НП(С)БО або МСФЗ, яка так відноситься до собівартості таких товарів (послуг), як відноситься сума такої попередньої (авансової) оплати до загальної вартості таких відвантажених (наданих) товарів (послуг).

При чому, зазначені коригування фінансового результату застосовуватимуться незалежно від того, чи прийняв платник податку рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці, якщо його річний дохід не перевищує 40 млн. грн.

Зазначені положення не поширюватимуться на платників податків, які були платниками єдиного податку 4 групи.

Бюджетне відшкодування ПДВ

Законопроектом передбачається, що платники ПДВ матимуть право подати заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, якщо показники декларації або уточнюючих розрахунків сформовані виключно на підставі податкових накладних та/або розрахунків коригування, складених та зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та/або митних декларацій.

Реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних

Наразі податковим законодавством встановлено, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України приймання електронних документів від платників податків здійснюється у робочі дні з 8 години до 18 години.

Разом з цим, Законопроектом пропонується також встановити, якщо граничні строки реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних припадають на вихідний, святковий або неробочий день, такий день вважатиметься робочим днем.

Єдиний податок

Законопроектом пропонується передбачити, що:

 • платниками єдиного податку 3 групи, які сплачують його за ставкою 2 %, зможуть бути суб’єкти господарювання, які здійснюють видобуток, реалізацію корисних копалин виключно для задоволення власних виробничих, питних та санітарно-гігієнічних потреб;
 • фізичні особи, платники єдиного податку 3 групи за ставкою 2 %, у разі визначення єдиного внеску в складі податкової декларації платника єдиного податку, яка подається за звітний період – грудень, подаватимуть також відомості про суми єдиного внеску, нарахованого, обчисленого і сплаченого у звітному році;
 • платники єдиного податку 3 групи за ставкою 2 %, які зобов’язані визначити загальне мінімальне податкове зобов’язання платників єдиного податку, у податковій декларації платника єдиного податку, яка подається за звітний період – грудень, розраховують загальне мінімальне податкове зобов’язання за податковий (звітний) рік;
 • у разі, якщо термін повернення суми отриманої поворотної фінансової допомоги перевищує 12 календарних місяців з дня її отримання, платник єдиного податку 3 групи за ставкою 2 % включає до складу доходу суму неповернутої протягом 12 календарних місяців такої фінансової допомоги. При цьому, у періоді повернення, такий платник має право зменшити дохід на суму повернутої фінансової допомоги (або її частини);
 • тимчасово, на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, у якому припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан, але не більше ніж протягом 12 календарних місяців з місяця, наступного за місяцем, в якому території деокуповані або бойові дії на них завершені, не нараховується та не сплачується єдиний податок 4 групи з площі:
 • сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень),
 • земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ),

що перебувають у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування (оренду), та які розташовані:

 • на територіях, де ведуться (велися) бойові дії,
 • на тимчасово окупованих територіях,
 • на територіях, що визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

Переліки територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, та/або тимчасово окупованих територій, а також період ведення таких дій або окупації, визначатиметься:

 • у період з 27 квітня 2022 року – центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику реінтеграції тимчасово окупованих територій України,
 • за період з 24 лютого 2022 року по 26 квітня 2022 року (включно) – районними/обласними військовими адміністраціями.

Зазначені переліки оприлюднюються на офіційних вебсайтах цих органів.

Проведення податкових перевірок та перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску

Наразі в період дії воєнного стану податковим органам дозволено проводити:

 • камеральні перевірки;
 • документальні позапланові перевірки на звернення платників податків, з підстав, визначених п.п. 78.1.7 (якщо, зокрема, розпочато процедуру реорганізації, припинення суб’єкта господарювання), п.п. 78.1.8 (якщо заявлено до бюджетного відшкодування ПДВ) п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України («ПКУ»), а також при отриманні податкової інформації, що свідчить про порушення валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями;
 • фактичні перевірки.

Законопроектом пропонується розширити перелік перевірок, які можуть проводитися під час дії воєнного стану, і додатково дозволити проведення документальних позапланових перевірок з підстав, визначених наступними підпунктами п. 78.1 ст. 78 ПКУ:

 • п.п. 78.1.2 – в частині контролю за трансфертним ціноутворенням;
 • п.п. 78.1.5 – якщо платником податків подане заперечення на акт перевірки або скаргу на податкове повідомлення-рішення;
 • п.п. 78.1.12 – при виявленні контролюючим органом вищого рівня невідповідності висновків акта перевірки контролюючого органу нижчого рівня вимогам законодавства або неповного з’ясування питань;
 • п.п. 78.1.14 – у разі встановлення невідповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»;
 • п.п. 78.1.15 – у разі неподання або подання з порушенням звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення;
 • п.п. 78.1.16 – у разі отримання податковим органом звіту про контрольовані операції;
 • п.п. 78.1.21 – у разі отримання податковим органом від іноземних державних органів інформації, документів, які стосуються питань, що були охоплені під час попередніх перевірок та свідчать про порушення платником податків законодавства;
 • п.п. 78.1.22 – у разі отримання інформації про ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України, без взяття на податковий облік.

Також пропонується дозволити проведення документальних позапланових перевірок:

 • з питань оподаткування юридичними особами або іншими нерезидентами, які проводять господарську діяльність через постійне представництво на території України, доходів, отриманих нерезидентами із джерелом їх походження з України;
 • нерезидентів (представництв нерезидентів).

Передбачається, що документальні позапланові перевірки з підстав, визначених п.п. 78.1.5, 78.1.12, 78.1.14 – 78.1.16 п. 78.1 ст. 78 ПКУ, що були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, поновлюються на невикористаний строк.

Документальні позапланові перевірки, що розпочаті після 27 травня 2022 року з підстав, визначених п.п. 78.1.8 п. 78.1 ст. 78 ПКУ, декларацій або уточнюючих розрахунків за звітні (податкові) періоди лютий-липень 2022 року, до яких подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ, проводяться протягом 60 календарних днів, що настають після закінчення граничного терміну проведення камеральної перевірки відповідної декларації або уточнюючого розрахунку.

Також, Законопроектом встановлюється, що камеральні податкові перевірки податкової звітності за звітні (податкові) періоди:

 • 2021 рік (для річного звітного (податкового) періоду),
 • І квартал 2022 року (для квартального звітного (податкового) періоду),
 • лютий – травень 2022 року (для місячного звітного (податкового) періоду, крім декларацій з ПДВ та уточнюючих розрахунків до них)

завершуються не пізніше 20 вересня 2022 року.

Крім того, запропоновано внести зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», що скасовують мораторій на деякі види перевірок.

Так, на період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню COVID-19, а також на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану пропонується дозволити проведення перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, а саме камеральних перевірок та документальних позапланових перевірок, що проводяться на звернення платника податків та/або з підстав, визначених наступними підпунктами п. 78.1 ст. 78 ПКУ:

 • п.п. 78.1.2 – якщо платником податків не подано податкову декларацію, розрахунки, звітність для податкового контролю за трансфертним ціноутворенням;
 • п.п. 78.1.5 – якщо платником податків подане заперечення на акт перевірки або скаргу на податкове повідомлення-рішення;
 • п.п. 78.1.7 – якщо розпочато процедуру, зокрема, реорганізації, припинення суб’єкта господарювання;
 • п.п. 78.1.12 – при виявленні контролюючим органом вищого рівня невідповідності висновків акту перевірки контролюючого органу нижчого рівня вимогам законодавства або неповного з’ясування питань;
 • п.п. 78.1.21 – у разі отримання від іноземних державних органів інформації, документів, які стосуються питань, що були охоплені під час попередніх перевірок та свідчать про порушення платником податків законодавства.

Нагадаємо, що наразі діє мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску.

Звільнення платників податків від відповідальності

З метою звільнення платників податків від відповідальності за порушення, що мали місце в період дії правового режиму воєнного стану, Законопроектом пропонується наступне.

1. Штрафні санкції за несвоєчасну сплату податкових зобов’язань за 2022 рік з урахуванням мінімального податкового зобов’язання, що передбачені ст. 124 ПКУ, не застосовуватимуться.

Нагадаємо, що наразі законодавством передбачено, що зазначені штрафні санкції не застосовуються лише за несвоєчасну сплату узгодженого податкового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, розрахованого контролюючим органом з урахуванням загального мінімального податкового зобов’язання за 2022 рік.

2. Платники податків, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки, звільнятимуться від відповідальності за несвоєчасне їх виконання щодо:

 • реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, дата складання яких припадає на період з 1 лютого по 31 травня 2022 року, за умови їх реєстрації в термін не пізніше 15 липня 2022 року;
 • реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних зведених податкових накладних та/або розрахунків коригування до них, дата складання яких припадає на період з 1 лютого по 31 травня 2022 року, складених за операціями, визначеними п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 ПКУ, за умови їх реєстрації в термін не пізніше 20 липня 2022 року;
 • подання звітності за звітні (податкові) періоди: 2021 рік (для звітності, що подається за річний звітний період), граничний термін подання якої припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до 1 червня 2022 року; І квартал 2022 року (для звітності, що подається за квартальний звітний період); лютий – травень 2022 року (для звітності, що подається за місячний звітний період) за умови подання такої звітності до податкового органу не пізніше 20 липня 2022 року;
 • строків сплати податків та зборів за звітні (податкові) періоди: 2021 рік, І квартал 2022 року, травень 2022 року за умови їх сплати не пізніше 31 серпня 2022 року;
 • строків сплати грошових зобов’язань, визначених податковими органами, граничний строк сплати яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до 1 червня 2022 року, за умови їх сплати не пізніше 31 серпня 2022 року.

У разі звільнення платника податків від відповідальності із зазначених вище підстав, податкові повідомлення-рішення, якими були визначені йому штрафні санкції, пеня за несвоєчасне виконання таких податкових обов’язків, вважатимуться скасованими (відкликаними) з дня набрання чинності даним законом (Законопроект).

Нагадаємо, що наказом Міністерства фінансів України від 29 липня 2022 року № 225 затверджений порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у п.п 69.1 п. 69 підрозд. 10 розділу XX ПКУ, та переліки документів на підтвердження

3. У разі самостійного виправлення платником податків помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання у звітних (податкових) періодах, що припадають на період дії воєнного стану, такі платники звільнятимуться від нарахування та сплати штрафних санкцій та пені.

В контексті застосування даної норми, Законопроектом пропонується скасувати положення про те, що таке самостійне виправлення помилок має бути здійснене у податкових періодах до 25 липня 2022 року.

4. Платники податку на прибуток підприємств, які зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, звільнятимуться від відповідальності за неподання або несвоєчасне подання:

 • річної фінансової звітності, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом,
 • уточнюючого розрахунку до річної податкової декларації з податку на прибуток підприємств,

з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

5. Тимчасово штрафні санкції не застосовуватимуться до платників єдиного внеску за порушення, вчинені у період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану та протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану.

При цьому у період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування до платників єдиного внеску не застосовується адміністративна відповідальність за:

 • порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати єдиного внеску;
 • неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності (відомостей) про нарахування єдиного внеску у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб (єдиного податку);
 • подання недостовірних відомостей, що використовуються в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Відновлення перебігу строків

Законопроектом передбачається відновлення перебігу строків щодо надання платниками податків відповідей на запити податкових органів з питань:

 • оподаткування юридичними особами або іншими нерезидентами, які проводять господарську діяльність через постійне представництво на території України, доходів, отриманих нерезидентами із джерелом їх походження з України;
 • податкового контролю за трансфертним ціноутворенням;
 • податкового контролю за нерезидентами (представництвами нерезидентів);
 • валютного контролю в частині дотримання встановлених граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.

Також, для платників податків, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки, відновлюється перебіг строків, визначених податковим та іншим законодавством, щодо:

 • дотримання строків реєстрації податкових накладних, розрахунків коригування до них в Єдиному реєстрі податкових накладних, подання звітності, сплати податків та зборів;
 • строків здійснення заходів з погашення податкового боргу суб’єктів господарювання.

Неможливість пред’явлення первинних документів

Нагадаємо, що підставами неможливості пред’явлення первинних документів є їх втрата (знищення чи зіпсуття) або знаходження на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, та на тимчасово окупованих територіях, у разі якщо їх неможливо вивезти або їх вивезення пов’язане з ризиком для життя чи здоров’я платника податків, чи неможливе у зв’язку з адміністративними перешкодами, встановленими органами влади.

Так, Законопроектом пропонуються наступні зміни щодо порядку підтвердження даних податкової звітності у разі неможливості пред’явлення таких первинних документів податковим органам.

 1. У разі втрати та/або неможливості вивезення первинних документів платник податків протягом 20 робочих днів від дати настання відповідних обставин, але не пізніше першого дня, що настає за днем припинення або скасування воєнного стану на території України, подає до контролюючого органу в довільній формі повідомлення про неможливість вивезення первинних документів.
 2. Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, дані та показники податкової звітності за податкові (звітні) періоди, зазначені у такому повідомленні, не можуть бути піддані сумніву лише на підставі відсутності первинних документів. При цьому, подане повідомлення не буде підставою для збереження заявлених до відшкодування з бюджету сум ПДВ, без наявності договірних, розрахункових, платіжних та інших первинних документів.
 3. Після подання до контролюючого органу повідомлення про неможливість вивезення первинних документів у зв’язку з їх знаходженням на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, та на тимчасово окупованих територіях мораторій на проведення документальних перевірок в частині законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету ПДВ не запроваджуватиметься. Нагадаємо, що наразі запроваджений мораторій на проведення всіх документальних перевірок щодо зазначених у повідомленні податкових (звітних) періодів.
 4. У разі відновлення можливості доступу до первинних документів платник податків має подати до податкового органу в довільній формі повідомлення про відновлення такого доступу. З дня наступного після отримання від платника податків повідомлення про можливість доступу до первинних документів, дія мораторію на проведення документальних перевірок не розповсюджуватиметься на такого платника податків.
 5. Наразі податковим законодавством встановлено, якщо після подання повідомлення про неможливість вивезення первинних документів платнику податків стане відомо про втрату таких документів, він зобов’язаний подати до податкового органу повідомлення про втрату первинних документів із зазначенням обставин такої втрати. Разом з цим, Законопроектом пропонується встановити, якщо платником податків не буде подано до податкового органу повідомлення про втрату первинних документів, такий платник податків зобов’язаний відновити доступ до первинних документів, зазначених у повідомленні про неможливість їх вивезення, протягом 60 календарних днів з дня наступного, що настає за днем припинення або скасування воєнного стану на території України.
 6. Платники податків, які подали повідомлення про втрату первинних документів, не підлягатимуть перевірці податковим органом щодо зазначених у повідомленні податкових (звітних) періодів (крім платників податків, що подали декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету ПДВ), у тому числі протягом 90 календарних днів з дня наступного, що настає за днем припинення або скасування воєнного стану на території України та за умови безпечного та безперешкодного доступу до територій, приміщень та іншого майна, що використовуються для провадження господарської діяльності.
 7. Втрачені первинні документи платник податків зобов’язаний відновити протягом 90 календарних днів з дня наступного, що настає за днем припинення або скасування воєнного стану на території України. Такий строк може бути продовжено за повідомленням платника податків та на підставі рішення контролюючого органу на термін не більше ніж 120 календарних днів.
 8. Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України та протягом 90 календарних днів з дня наступного, що настає за днем його припинення або скасування, у податкових (звітних) періодах, зазначених у відповідному повідомленні, не може бути переглянуто у бік збільшення дані, а саме:
 • суми податкових зобов’язань з податків і зборів, задекларовані в податкових деклараціях за зазначені податкові (звітні) періоди,
 • суми від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток,
 • суми бюджетного відшкодування ПДВ.

Нагадаємо, що наразі податковим законодавством встановлена неможливість такого перегляду у бік збільшення податкових зобов’язань без прив’язки до конкретного періоду.

З метою застосування положень щодо підтвердження даних податкової звітності у разі неможливості пред’явлення платником податків первинних документів передбачається, що переліки територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, та/або тимчасово окупованих територій, та період ведення таких дій або окупації, визначатиметься:

 • у період з 27 квітня 2022 року – центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику реінтеграції тимчасово окупованих територій України,
 • за період з 24 лютого 2022 року по 26 квітня 2022 року (включно) – районними/обласними військовими адміністраціями.

Зазначені переліки публікуються на офіційних вебсайтах цих органів.

Нагадаємо, що детально про особливості підтвердження даних податкової звітності у разі втрати або неможливості вивезення первинних документів під час війни ми писали тут.

Плата за землю, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, екологічний податок, загальне мінімальне податкове зобов’язання за земельні ділянки

Чинним законодавством передбачено, що тимчасово, на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, у якому припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан, не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки (земельні частки (паї), що розташовані:

 • на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії,
 • на тимчасово окупованих територіях,
 • на територіях, визначених обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

Крім того, для цілей застосування положень законодавства щодо особливостей нарахування та сплати в умовах воєнного стану:

 • плати за землю,
 • податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
 • екологічного податку,
 • загального мінімального податкового зобов’язання за земельні ділянки

пропонується встановити, що переліки територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, та/або тимчасово окупованих територій, та період ведення таких дій або окупації, визначається:

 • у період з 27 квітня 2022 року – центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику реінтеграції тимчасово окупованих територій України,
 • за період з 24 лютого 2022 року по 26 квітня 2022 року (включно) – районними/обласними військовими адміністраціями.

Зазначені переліки оприлюднюються на офіційних вебсайтах цих органів.

Рентна плата за спеціальне використання води

Законопроектом передбачається, що тимчасово, на період з 1 липня 2022 року по 31 грудня року, у якому припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан, не нараховується та не сплачується рентна плата за спеціальне використання води за:

 • фактичний обсяг води, що використовується первинними водокористувачамисуб’єктами господарювання, отриманий шляхом забору води з водних об’єктів, розташованих на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях, для виробництва електричної енергії (в тому числі для теплообмінних процесів);
 • фактичний обсяг води, пропущений через турбіни гідроелектростанцій для вироблення електричної енергії, розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях, суб’єктами господарювання, які використовують воду для потреб гідроенергетики.

Причому, для цілей застосування даного положення пропонується встановити, що перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, та тимчасово окупованих територій, визначається Кабінетом Міністрів України або іншим нормативно-правовим документом, яким визначено такі території.

Якщо у Вас виникли запитання щодо функціонування Вашого бізнесу в період воєнного стану, будь ласка, звертайтеся до спеціалістів GOLAW, і ми надамо кваліфіковану юридичну допомогу.

Вікторія Бубліченко

Вікторія Бубліченко

Партнерка, керівниця практики податкового права, реструктуризації та врегулювання проблемної заборгованості, адвокатка

2099

Статті на тему

В українську модель лобіювання закладено ризики правової невизначеності для громадських обʼєднань

11 Липня 2024 Публікації

В українську модель лобіювання закладено ризики правової невизначеності для гром...

Читати
Запуск спеціальних аукціонів на допоміжні послуги: ключові факти

10 Липня 2024 Energy Alert

Запуск спеціальних аукціонів на допоміжні послуги: ключові факти

Читати
Червневий дайджест новин

04 Липня 2024 Публікації

Червневий дайджест новин

Читати
Усі публікації

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies Налаштування cookie

Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами політики конфіденційності та обробки персональних даних. Політика cookies.

Я даю згоду на обробку персональних даних відповідно до політики конфіденційності та обробки персональних даних

Я хочу отримувати розсилку

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду. Політика cookies Сховати налаштування

Дякуємо за довіру!

Ми отримали ваш запит на отримання консультації. Найближчим часом наші спеціалісти зв'яжуться з вами!

На головну
Дякуємо, що підписалися на нашу розсилку!

Відтепер ви завжди будете в курсі найважливіших законодавчих змін, актуальних експертних публікацій та анонсів подій!

На головну