Огляд нового Закону “Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції”

У серпні було ухвалено Закон України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» (далі —Закон), що встановлює нові вимоги до виробництва та/або обігу органічної продукції, а також підвищує відповідальність за порушення вимог Закону.Оскільки він набуде чинності лише за рік — 2 серпня 2019 року — виробники й продавці органічної продукції мають час підготуватися.

Що зміниться

Новий Закон значно посилює відповідальність за порушення законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, і на відміну від Закону №425-VII (він діятиме ще рік), установлює чіткі види законодавчих порушень і відповідальність за них. Так, наприклад, неправомірне застосування екологічногомаркування буде підставою для притягнення до відповідальності у вигляді штрафу розміром 8 мінімальних заробітних плат (МЗП) для юридичних осіб і 5 МЗП — для фізосіб-підприємців. До речі, встановлено
відповідальність не лише для операторів ринку, а й для органів сертифікації та осіб, які протиправно застосовують маркування органічної продукції.

По-перше, і на це потрібно звернути увагу саме сільськогосподарським товаровиробникам, із набуттям чинності Закону суб’єкти господарювання, що причетні до виробництва та/або обігу органічної продукції, зобов’язані будуть відкликати та/або вилучати вироблену ними продукцію, що не відповідає вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, якщо вона маркована державним логотипом для органічної продукції або містить позначення та написи «органічний», «біодинамічний», «біологічний», «екологічний», «органік», і будь-які однокореневі та/або похідні слова від цих слів із префіксами «біо-», «еко-» тощо будь-якими мовами.

По-друге, дія Закону охопить більшу сферу, ніж Закон №425. Так, якщо дія Закону №425 поширювалася на суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність у сфері виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції (сировини), то положення нового Закону можуть стосуватися діяльності не лише виробників сільгосппродукції.

Визначені поняття

Закон дає визначення, що органічна продукція — це сільськогосподарська продукція, зокрема харчові продукти та корми, отримані в результаті органічного виробництва. Своєю чергою сільськогосподарською продукцією вважається продукція (товари) рослинного або тваринного походження, що підпадає під визначення груп 1–24 УКТ ЗЕД. Це більш деталізоване визначення, як порівняти з тим, що є в Податковому кодексі України (пп. 14.1.234 ст. 14).
Органічне виробництво — це сертифікована діяльність, пов’язана з виробництвом сільськогосподарської продукції (зокрема, всі стадії технологічного процесу, а саме первинне виробництво (включаючи збирання), підготовка, обробка, змішування та пов’язані із цим процедури, наповнення, пакування, переробка, відновлення й інші зміни стану продукції), що провадиться з дотриманням вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції. Також Закон передбачає, що сертифікації обов’язково підлягає виробництво та/або обіг органічної продукції в Україні, про що мова далі.

Про маркування

Закон установлює обмеження для використання у маркуванні продукції державного логотипа органічної продукції, будь-яких позначень і написів «органічний», «біодинамічний», «біологічний», «екологічний»,«органік» та/або будь-яких однокореневих та/або похідних слів від цих слів із префіксами «біо-», «еко-» тощо будь-якими мовами, зокрема:

 

  • продукт дозволяється маркувати як органічний, якщо його вироблено відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції і він містить не менше ніж 95%органічних інгредієнтів сільськогосподарського походження (за вагою без урахування частки води та кухонної солі) та не більше як 5% (за вагою) неорганічних інгредієнтів, унесених до Переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), що дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволено до використання в гранично допустимих кількостях;
  • екологічне маркування може бути розміщене на продукції та кормах тільки в разі, якщо таку продукцію було отримано в результаті органічного виробництва;
  • забороняється маркування державним логотипом для органічної продукції сільськогосподарської продукції, що була отримана не в результаті органічного виробництва або є продукцією перехідного періоду, а також застосування під час маркування такої про- дукції будь-яких позначень та написів «органічний», «біодинамічний», «біологічний», «екологічний», «органік» та/або будь-яких однокореневих та/або похідних слів від цих слів з префіксами «біо-», «еко-» тощо будь- якими мовами.

Органічне виробництво продукції обов’язково має бути підтверджено сертифікатом.
Поряд із цим маркування органічної продукції здійснюватиметься за письмовою згодою органу сертифікації, реєстраційний код якого зазначається на маркуванні, на безоплатній основі; державний логотип для органічної продукції буде обов’язковим до застосування в маркуванні органічної продукції, крім випадків, передбачених Законом, а інші позначення суб’єкти господарювання зможуть застосовувати на власний розсуд;
лише за наявності відповідного маркування та сертифіката можна буде реалізовувати органічну продукцію.

За що штрафуватимуть

Неправомірне застосування зазначених вище позначень вважатиметься обманом покупця або замовника та підставою для притягнення до відповідальності за порушення вимог до маркування. Крім того, реклама будь-якого неорганічного продукту як органічного, зокрема використання напису «органічний продукт» у власних назвах і торговельних марках, уважатиметься недобросовісною рекламою, за яку Законом України «Про рекламу» встановлено відповідальність у п’ятикратному розмірі вартості розповсюдженої реклами.
Незважаючи на те, що в Законі відсутня пряма заборона на використання слів «органічний», «органік», «біодинамічний», «біологічний», «екологічний» та/або будьяких однокореневих та/або похідних слів від
цих слів з префіксами «біо-», «еко-» у назві торговельної точки, ми рекомендуємо не використовувати їх у разі нездійснення реалізації органічної продукції. Зокрема, їх використання без фактичної реалізації органічної продукції органи Антимонопольного комітету України можуть уважати поширенням інформації, що вводить в оману.
За таке порушення конкурентного законодавства передбачено штраф у розмірі до 5% доходу (виручки) реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб’єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, у якому накладається штраф. Також те, що Закон зараховує до органічної продукції тільки сільськогосподарську продукцію, тобто продукцію (товари) рослинного або тваринного походження, що підпадають під визначення груп 1–24 УКТ ЗЕД, не означає, що іншу продукцію (наприклад, одяг чи аксесуари) дозволено маркувати як органічну. Такі дії теж можуть уважатися поширенням інформації, що вводить в оману.

Що підлягатиме сертифікації

Як зазначено вище, Закон передбачає, що сертифікації обов’язково підлягатиме виробництво та/або обіг органічної продукції в Україні. До того ж під обігом розуміється будь-яке переміщення та зберігання органічної продукції з метою реалізації, крім переміщення або зберігання маркованої органічної продукції для реалізації її кінцевому споживачу.

Тобто сертифікованою буде діяльність виробників та дистриб’юторів, які забезпечують постачання органічної продукції іншим суб’єктам господарювання.
Слід зазначити, що Закон також містить перелік галузей органічного виробництва та загальні вимоги до органічного виробництва, а також окремі вимоги до кожної з галузей виробництва. Водночас детальні правила органічного виробництва й обігу органічної продукції по кожній із зазначених галузей будуть додатково затверджені Кабінетом Міністрів України до набрання Законом чинності.

У свою чергу, не підлягатиме сертифікації лише переміщення, зберігання та реалізація маркованої органічної продукції закладами
громадського харчування та суб’єктами господарювання, які ведуть роздрібну торгівлю.
Таким чином, магазинам роздрібної торгівлі, ресторанам, кафе тощо не потрібно отримувати сертифікат для реалізації маркованої органічної продукції. Водночас самостійно маркувати продукцію як органічну такі заклади не можуть.

Сертифікацію проводитимуть органи сертифікації, зокрема органи іноземної сертифікації, на договірних засадах із суб’єктом господарювання, який планує здійснювати виробництво та/або обіг органічної продукції.
Усі органи сертифікації будуть внесені до спеціального реєстру, доступного будь-якій особі, а органи іноземної сертифікації — до окремого переліку. Те саме стосується й суб’єктів господарювання, які здійснюватимуть виробництво та/або обіг органічної продукції й будуть внесені до окремого державного реєстру.
Порядок видачі сертифікатів наразі не затверджено, але його має бути розроблено до набрання Законом чинності. Сертифікат діятиме протягом 15 місяців із дати його видачі.

Важливо! Оператори ринку (тобто виробники органічної продукції та суб’єкти господарювання, які здійснюватимуть обіг такої продукції) будуть зобов’язані щороку проходити перевірку (сертифікацію) органічного виробництва та/або обігу органічної продукції для підтвердження відповідності вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.

Що ж до іноземних сертифікатів, то відповідно до положень Закону, такі сертифікати визнаватимуть в Україні для імпорту або експорту органічної продукції за умови, що їх видаватиме орган іноземної сертифікації, унесений до спеціального переліку органів іноземної сертифікації.
Разом із тим, виходячи з буквального тлумачення норм Закону, здійснювати обіг органічної продукції (крім реалізації кінцевим споживачам) за такими сертифікатами буде заборонено. Також Закон скасовує проведення оцінки придатності земель для виробництва органічної продукції та встановлює нову вимогу до суб’єктів господарювання щодо декларування обсягів органічної продукції, що вводиться в обіг. Такі декларації подаватимуть до органу сертифікації, з яким відповідний суб’єкт господарювання уклав договір про сертифікацію.

Cтаття була опубікована у спеціалізованому виданні “АгроМаркет”

Практики | Сектори

293

Статті на тему

TAX ALERT 17.05.2024 | ДАЙДЖЕСТ ГОЛОВНИХ ПОДАТКОВИХ НОВИН

17 Травня 2024 Публікації

TAX ALERT 17.05.2024 | ДАЙДЖЕСТ ГОЛОВНИХ ПОДАТКОВИХ НОВИН

Читати
Як директору звільнитися без згоди загальних зборів учасників ТОВ? Алгоритм дій

13 Травня 2024 Публікації

Як директору звільнитися без згоди загальних зборів учасників ТОВ? Алгоритм дій

Читати
Розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників

01 Травня 2024 Публікації

Розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників

Читати
Усі публікації

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies Налаштування cookie

Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами політики конфіденційності та обробки персональних даних. Політика cookies.

Я даю згоду на обробку персональних даних відповідно до політики конфіденційності та обробки персональних даних

Я хочу отримувати розсилку

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду. Політика cookies Сховати налаштування

Дякуємо за довіру!

Ми отримали ваш запит на отримання консультації. Найближчим часом наші спеціалісти зв'яжуться з вами!

На головну
Дякуємо, що підписалися на нашу розсилку!

Відтепер ви завжди будете в курсі найважливіших законодавчих змін, актуальних експертних публікацій та анонсів подій!

На головну