TAX ALERT 21.04.2021

Зміст

 1. Зареєстровано Законопроект щодо податкових аспектів Дія Сіті
 2. Законопроект щодо оподаткування сільськогосподарських товаровиробників у разі загибелі врожаю
 3. Новий Законопроект щодо підтримки бізнесу на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів
 4. Оновлено правила щодо «карантинної» пільги з ПДВ
 5. ДПС надала роз’яснення щодо фактичних перевірок підакцизних товарів
 6. Верховний Суд про обов’язок подання звіту про контрольовані операції у разі виключення країни з переліку «низькоподаткових» юрисдикцій
 7. Верховний Суд щодо підстав для перегляду справи за нововиявленими обставинами
 8. Верховний Суд роз’яснив підстави для скасування індивідуальної податкової консультації

Зареєстровано Законопроект щодо податкових аспектів Дія Сіті

На офіційному сайті Верховної Ради України опубліковано текст Законопроекту № 5376 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» (далі – «Законопроект № 5376»).

Законопроект № 5376 пропонує значну кількість змін для забезпечення функціонування Дія Сіті з податкової точки зору, зокрема:

 • ввести до Податкового кодексу України (далі – «ПКУ») визначення резидента Дія Сіті, спеціалістів резидента Дія Сіті, реєстру Дія Сіті;
 • встановити спеціальний режим оподаткування резидентів Дія Сіті, який передбачає можливість переходу ними на оподаткування податком на прибуток підприємств за ставкою 9% окремих видів операцій, при дотриманні особливих умов та порядку розрахунку бази оподаткування податком на прибуток. Серед іншого, до оподатковуваних операцій будуть належати:
 • виплати процентів на користь нерезидентів-пов’язаних осіб, або нерезидентів, зареєстрованих в державах, що є «низькоподатковими» юрисдикціями;
 • надання фінансової допомоги не платнику податку, яка не підлягає поверненню, або пов’язаній фізичній особі-неплатнику податку або пов’язаній особі-нерезиденту незалежно від наявності умови про повернення, або пов’язаній юридичній особі-неплатнику податку чи непов’язаній особі, яка залишається неповернутою протягом 12 календарних місяців (крім окремих випадків);
 • безоплатне надання майна не платнику податку (крім окремих випадків);
 • виплати, що здійснюються у зв’язку із вкладенням в об’єкти інвестицій (в тому числі придбанням майна), що перебувають за межами території України;
 • придбання майна, робіт, послуг у неплатника податку-нерезидента, та/або передача майна, робіт, послуг неплатнику податку-нерезиденту (якщо розрахунки чи постачання майна, робіт, послуг за відповідними операціями не здійснено у 360-денний чи інший строк відповідно до законодавства);
 • виплата роялті в сумах перевищення ліміту та в інших окремих випадках;
 • встановити ставку оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходів спеціалістів резидента Дія Сіті у вигляді заробітної плати, винагороди за гіг-контрактом, авторської винагороди, за створення службового твору та перехід прав на службові твори у розмірі 5%;
 • встановити розмір єдиного внеску для працівників резидента Дія Сіті у розмірі мінімального внеску, та для гіг-спеціалістів – у розмірі 22% від бази нарахування єдиного внеску згідно з гіг-контрактом, однак не більше максимальної та не менше мінімальної величини бази нарахування єдиного внеску;
 • виключити з оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб суми доходу, отриманого внаслідок відчуження акцій (інших корпоративних прав), емітентом яких є резидент Дія Сіті, за умови перебування таких акцій (інших корпоративних прав) у власності платника податків понад один рік;
 • дозволити до включення до податкової знижки суми витрат платника податку, сплачених на придбання акцій (інших корпоративних прав), емітентом яких є резидент Дія Сіті за умови, що такі витрати були понесені до моменту набуття емітентом статусу резидента Дія Сіті.

Також відповідно до Законопроекту № 5376 встановлено, що в 2024 році платники податку на прибуток підприємств – резиденти Дія Сіті не включатимуть до складу оподатковуваних операції з придбання товарів, робіт, послуг у платника єдиного податку, протягом податкового (звітного) року такі операції в обсязі, що не перевищує суму у розмірі 50% суми витрат від будь-якої діяльності за попередній річний звітний (податковий) період. При цьому до витрат від будь-якої діяльності, визначених за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), включаються витрати, пов’язані з операційною, фінансовою та інвестиційною діяльністю.

Законопроект щодо оподаткування сільськогосподарських товаровиробників у разі загибелі врожаю

На офіційному сайті Верховної Ради України оприлюднено Законопроект № 5333 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування сільськогосподарських товаровиробників у разі загибелі врожаю та уточнення норм оподаткування сімейних фермерських господарств» (далі – «Законопроект № 5333»).

Серед іншого, Законопроектом № 5333 пропонується визначити, що постачанням товарів не є випадки, коли:

 • сільськогосподарські рослини, насадження ліквідуються у зв’язку з їх знищенням, або загибеллю внаслідок дії обставин непереборної сили, або
 • сільськогосподарські тварини ліквідуються у зв’язку з їх загибеллю, падежем, вимушеним забоєм внаслідок дії обставин непереборної сили,

внаслідок чого такі рослини, насадження, тварини не можуть використовуватися за первісним призначенням.

У таких випадках платник податків не буде зобов’язаний нараховувати ПДВ, за умови, що існування обставин непереборної сили підтверджується відповідними документами та платник податку зазначив інформацію про такі обставини та суму ненарахованого податку у податковій звітності.

Законопроект № 5333 також встановлює порядок звернення контролюючого органу до платника податків із запитом про надання підтвердних документів вищезазначених обставин, надання відповіді на такий запит, та наслідки ненадання такої відповіді. Зокрема, якщо платник податку не надасть відповідні документи на запит контролюючого органу протягом 180 календарних днів з дня отримання такого запиту, він буде зобов’язаний нарахувати ПДВ.

Пропонується, що тимчасово до 1 січня 2022 року повідомлення про наявність згаданих обставин непереборної сили подаватиметься платником податків у довільній формі засобами електронного зв’язку разом із податковою звітністю з ПДВ.

Новий Законопроект щодо підтримки бізнесу на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів

07 квітня 2021 року на сайті Верховної Ради України оприлюднено новий проект Закону № 5346 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо надання допомоги застрахованим особам та підтримки бізнесу на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів» (далі – «Законопроект № 5346»), який стосується ряду важливих положень.

Зокрема, Законопроектом № 5346 пропонується встановити, що на мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок, встановлений Податковим кодексом України, не поширюється дія положень передбачених п. 4 розд. ІІ Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»», які дозволяли Кабінету Міністрів України скорочувати строк дії певних обмежень, заборон, пільг та гарантій, встановлених відповідними законами України прийнятими з метою запобігання виникненню і поширенню COVID-19.

Іншими словами, у разі прийняття цих змін, такі положення додатково прямо вказуватимуть на незаконність постанови Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 89, якою було скасовано мораторій на деякі податкові перевірки, в тому числі планові, та, відповідно на незаконність дій податкових органів з проведення таких податкових перевірок.

Також Законопроект № 5346 передбачає:

 • продовження повноважень органів місцевого самоврядування щодо зменшення ставок місцевого податку, які були встановлені на 2020 рік, також і на 2021 рік;
 • поширення мораторію на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) на всіх без виключень суб’єктів господарювання;
 • звільнення від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску страхувальників, робота (економічна діяльність) яких тимчасово зупинена внаслідок запровадження на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів за відповідні періоди такого зупинення;
 • поширення права на допомогу застрахованим особам не лише за основним КВЕД, а за першими п’ятьма КВЕД, заявленими у Єдиному державному реєстрі.

Оновлено правила щодо «карантинної» пільги з ПДВ

Кабінет Міністрів України постановами № 336 від 07.04.2021 (далі – «Постанова № 336») та № 343 від 14.04.2021 (далі – «Постанова № 343») вніс зміни до переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню COVID-19, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування ПДВ.

Зокрема, Постановою № 336 передбачено, що від оподаткування ПДВ звільняються лише операції з постачання засобів індивідуального захисту на митній території України. Тобто на імпортні операції (ввезення таких товарів на митну територію України) пільга з ПДВ більше не поширюється. Також встановлено надання документів, які підтверджують відповідність деяких засобів індивідуального захисту встановленим стандартам як умову для отримання пільги.

Постанова № 343 вносить зміни до назв деяких товарів, які підлягають звільненню від ПДВ. Формулювання у назвах товарів «кисень медичний» змінюється на «кисень для кисневої підтримки пацієнтів».

Нагадаємо, що Перелік товарів, до яких застосовується пільга з ПДВ, встановлений Постановою Кабінету Міністрів України № 224 від 20.03.2020. ДПС раніше роз’яснювала, що ПДВ-пільга застосовується до тих товарів, які включені до цього Переліку.

ДПС надала роз’яснення щодо фактичних перевірок підакцизних товарів

Державна податкова служба України визначила деякі аспекти, на які потрібно звернути увагу платникам податків, які здійснюють реалізацію пального або спирту етилового, щоб уникнути донарахувань за результатами фактичних перевірок контролюючими органами, зокрема:

 • зазначила, що здійснення операцій з підакцизними товарами не підпадає під дію мораторію на податкові перевірки;
 • звернула увагу на типові помилки, яких припускаються платники податків: найчастішими порушеннями є необладнання введених в експлуатацію резервуарів зареєстрованими лічильниками, відсутність реєстрації витратомірів-лічильників, рівнемірів-лічильників, та відсутність звітів про залишки.

Верховний Суд про обов’язок подання звіту про контрольовані операції у разі виключення країни з переліку «низькоподаткових» юрисдикцій

Згідно з позицією судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов`язкових платежів Касаційного адміністративного суду Верховного Суду (постанова у справі № 826/12668/17), виключення країни з Переліку «низькоподаткових» держав (територій) після здійснення платником податку контрольованих операцій не є підставою для звільнення особи від обов’язку подати Звіт про контрольовані операції.

Суд зазначив, що вказаний обов’язок виник у платника податку у зв’язку з учиненням у звітному періоді, коли така країна перебувала в цьому Переліку, контрольованих операцій, які не перестають такими вважатися з виключенням країни із Переліку.

Отже, судова палата дійшла висновку про відсутність підстав для відступлення від попередніх правових позицій Верховного Суду у подібних правовідносинах.

Верховний Суд щодо підстав для перегляду справи за нововиявленими обставинами

У постанові по справі № 815/6356/15 Верховний Суд розглядав питання щодо підстав для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами у разі скасування рішення, що мало преюдиційне значення для вирішення справи.

Суд нагадав, що у таких випадках дослідженню підлягає те, чи було скасоване судове рішення в іншій справі покладено в основу рішення, про перегляд якого подано заяву.

Важливо, що преюдиційного значення набувають виключно встановлені судовим рішенням факти, а не правові висновки суду та/або результат розгляду конкретної справи.

При цьому, у справі, що розглядалася, суд апеляційної інстанції обґрунтував свою постанову виключно наявністю судового рішення у іншій справі. Тобто суд помилково прийняв як преюдицію саме результат розгляду справи судами, а не встановлені ними факти.

Верховний Суд роз’яснив підстави для скасування індивідуальної податкової консультації

Верховний Суд проаналізував законодавчі вимоги до змісту індивідуальної податкової консультації у постанові по справі № 816/1696/17.

У справі, що розглядалася, контролюючий орган надав індивідуальну податкову консультацію, яка не містила відповідей на запитання, поставлені платником податків у запиті.

Суд наголосив, що, не надаючи індивідуальну податкову консультацію або надаючи неякісну та/або незаконну податкову консультацію, податковий орган порушує право платника податків на отримання інформації про практичне застосування норм законодавства.

У такому випадку платник податків не отримує відповідного блага у вигляді консультації, яка могла б дозволити платнику податків застосовувати норму податкового законодавства певним чином без ризику притягнення до відповідальності. Тобто, податкова консультація, яка містить цитати нормативно-правових актів без висновків або рекомендацій щодо їх застосування, є незаконною та підлягає скасуванню.

234

Статті на тему

TAX ALERT 1.07.2024 | Дайджест головних податкових новин

17 Липня 2024 Публікації

TAX ALERT 1.07.2024 | Дайджест головних податкових новин

Читати
Локалізація виробництва в Україні

15 Липня 2024 Публікації

Локалізація виробництва в Україні

Читати
В українську модель лобіювання закладено ризики правової невизначеності для громадських обʼєднань

11 Липня 2024 Публікації

В українську модель лобіювання закладено ризики правової невизначеності для гром...

Читати
Усі публікації

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies Налаштування cookie

Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами політики конфіденційності та обробки персональних даних. Політика cookies.

Я даю згоду на обробку персональних даних відповідно до політики конфіденційності та обробки персональних даних

Я хочу отримувати розсилку

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду. Політика cookies Сховати налаштування

Дякуємо за довіру!

Ми отримали ваш запит на отримання консультації. Найближчим часом наші спеціалісти зв'яжуться з вами!

На головну
Дякуємо, що підписалися на нашу розсилку!

Відтепер ви завжди будете в курсі найважливіших законодавчих змін, актуальних експертних публікацій та анонсів подій!

На головну