TAX ALERT 22.01.2024 | Дайджест головних податкових новин

Зміст

 1. Вихід з Угоди СНД про справляння непрямих податків під час експорту та імпорту: зареєстровано законопроєкт
 2. Законопроєкт щодо вдосконалення адміністрування податків та зборів
 3. Запропоновано встановити податкові пільги  для певних категорій громадян при імпорті транспортних засобів
 4. Зміни до порядку електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового
 5. Набрав чинності порядок взаємодії фінансових агентів для цілей CRS щодо інститутів спільного інвестування
 6. Вводиться в дію нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи
 7. Пропонується затвердити порядок розрахунку сум акцизного податку, які мають бути сплачені економічними операторами
 8. Порядок пломбування місць можливого доступу до спирту на акцизних складах: проєкт наказу 
 9. Інформаційний лист щодо нових правил оподаткування банків
 10. ДПС опублікувала план-графік проведення перевірок на 2024 рік

Вихід з Угоди СНД про справляння непрямих податків під час експорту та імпорту: зареєстровано законопроєкт

20.12.2023 у Верховній Раді України зареєстровано Проєкт Закону № 0239 «Про вихід з Угоди про принципи справляння непрямих податків під час експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) між державами — учасницями Співдружності Незалежних Держав».

Нагадаємо, що зазначена Угода передбачає:

 • що жодна із її сторін не оподатковує  непрямими податками товари (роботи, послуги), які експортуються на територію іншої сторони,
 • що імпортовані на митну територію однієї сторони товари (роботи, послуги), експортовані  з  території  іншої сторони, оподатковуються непрямими податками у країні-імпортері  відповідно до її законодавства,
 • механізм справляння непрямих податків та контролю за фактичним переміщенням товарів (робіт, послуг).

Згідно пояснювальної записки до законопроєкту, продовження дії Угоди є недоцільним, оскільки Україна тривалий час не бере участі у її виконанні та у зв’язку зі збройною агресією російської федерації та участю у ній республіки білорусь, як членів СНД. 

Законопроєкт щодо вдосконалення адміністрування податків та зборів

28.12.2023 у Верховній Раді України зареєстровано Проєкт Закону № 10381 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків та зборів, а також уточнення окремих положень податкового законодавства».

Законопроєктом, серед іншого, пропонується: 

 • встановити, що на період воєнного стану прийняття рішення про обов’язкову евакуацію населення в межах території територіальної громади є підставою для прийняття рішення сільських, селищних, міських рад, військових адміністрацій та військово-цивільних адміністрацій про встановлення податкових пільг щодо плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 
 • передбачити, що обставиною звільнення від фінансової відповідальності за податкове правопорушення буде самостійне виявлення платником податків, у тому числі податковим агентом, допущених помилок у реквізитах бюджетного рахунку під час перерахування без порушення строку сплати  податку або узгодженої суми грошового зобов’язання та за умови вчинення ним відповідних дій з повернення помилково сплачених грошових зобов’язань на погашення належного грошового зобов’язання та/або податкового боргу; 
 • уточнити, що установи/організації, які подали документи для внесення їх до Реєстру неприбуткових установ та організацій під час або протягом 10 днів з дня державної реєстрації створення юридичної особи/державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу та які внесені до зазначеного Реєстру, для цілей оподаткування вважаються неприбутковими організаціями відповідно з дня державної реєстрації створення юридичної особи/державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу; 
 • передбачити, що суб’єкти господарювання можуть заявити про своє бажання добровільно зареєструватися платником ПДВ, єдиного податку не тільки під час державної реєстрації створення юридичної особи або ФОП, але й під час державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу або ФОП;
 • для цілей оподаткування платою за землю встановити, що рішення рад щодо нормативної грошової оцінки, проведеної вперше стосовно земельних ділянок, офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування не пізніше п’яти днів з дня прийняття такого рішення та застосовується з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому прийнято відповідне рішення; 
 • встановити строк до 01.08.2024 для подання небанківськими надавачами платіжних послуг, емітентами електронних грошей повідомлень про відкриття рахунків/електронних гаманців, не закритих станом на 01.04.2023, щодо визначених категорій платників податків.

Запропоновано встановити податкові пільги  для певних категорій громадян при імпорті транспортних засобів

18.12.2023 у Верховній Раді України зареєстровано Проєкт Закону № 10353 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо нульового розмитнення транспортних засобів для учасників бойових дій та інших громадян, які постраждали внаслідок військової агресії проти України».

Законопроєктом пропонується тимчасово, з 01.01.2024 (або з дня набрання чинності цієї норми) до 31 грудня року наступного після року, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан, звільнити від оподаткування ПДВ, акцизним податком операції з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, транспортних засобів для перевезення вантажів, якщо такі операції здійснюються фізичними особами: 

 • які мають статус учасника бойових дій;
 • які були призвані на військову службу під час мобілізації (крім офіційно визнаних дезертирами); 
 • які є синами/доньками, батьками, рідними братами/сестрами загиблого внаслідок військової агресії проти України; 
 • чиї транспортні засоби зазнали пошкоджень внаслідок військової агресії проти України;
 • які офіційно передали власний транспортний засіб військовому підрозділу, який бере участь у заходах з відсічі військової агресії проти України.

Такі особи (або їх представники) зможуть завести в Україну один транспортний засіб. 

Водночас, зазначена пільга не може бути застосована щодо товарів, які мають походження з країни, визнаної державою-окупантом та/або державою-агресором щодо України, або ввозяться з території такої держави та/або з окупованої території України.

Окремим Проєктом Закону № 10354 від 18.12.2023 «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо нульового розмитнення транспортних засобів для учасників бойових дій та інших громадян, які постраждали внаслідок військової агресії проти України» пропонується звільнити від оподаткування ввізним митом зазначені транспортні засоби. 

Натомість альтернативними законопроєктами № 10353-1 та № 10354-1 пропонується:

 • не надавати вищезазначені пільги при імпорті транспортних засобів, які є об’єктом оподаткування транспортним податком;
 • не включати до переліку осіб, які мають право на пільгу, осіб, які офіційно передали власний транспортний засіб військовому підрозділу, який бере участь у заходах з відсічі військової агресії проти України.

Зміни до порядку електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового

29.12.2023 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 № 1380 «Про внесення змін до Порядку електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового».

Внесені зміни, серед іншого, передбачають:

 • можливість відкриття суб’єктам господарювання електронного рахунку платника акцизного податку окремо для пального та окремо для спирту етилового;
 • врегулювання порядку повернення платнику акцизного податку на його рахунок у банку/небанківському надавачу платіжних послуг сум акцизного податку, помилково або надміру сплачених ним на електронний рахунок у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового;
 • механізм зменшення суми залишків акцизного податку на електронному рахунку на суму акцизного податку, яка повернута платнику податку.

Також, доповнено умови, за наявності яких здійснюється анулювання реєстрації акцизного складу, а саме у разі отримання інформації з відповідних реєстрів щодо вилучення рівнеміра-лічильника з резервуара та/або виведення з експлуатації витратоміра-лічильника та/або масового витратоміра (у разі, коли платником акцизного податку подано заяву про анулювання реєстрації акцизного складу).

Набрав чинності порядок взаємодії фінансових агентів для цілей CRS щодо інститутів спільного інвестування

25.12.2023 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 07.12.2023 № 674 «Про затвердження Порядку взаємодії фінансових агентів для виконання вимог статті 393 розділу І Податкового кодексу України щодо інститутів спільного інвестування» («Порядок»).

Порядок встановлює вимоги до форми та формату повідомлення депозитарними установами про депонентів, які придбали цінні папери інститутів спільного інвестування («ІСІ»), та визначає порядок взаємодії фінансових агентів, які є підзвітними фінансовими установами, для цілей застосування Багатосторонньої угоди CRS та Загального стандарту звітності CRS.

Нагадаємо, що Україна має почати здійснення автоматичного обміну фінансовою інформацією за наслідком впровадженого в законодавство Загального стандарту звітності CRS. 

З цією метою депозитарна установа зобов’язана не пізніше 30 календарних днів після завершення кожного календарного півріччя надавати компанії з управління активами («КУА») повідомлення про депонентів, які придбали цінні папери тих ІСІ, які є підзвітними фінансовими установами, та за які КУА подає звітність про підзвітні рахунки до контролюючого органу. 

Вводиться в дію нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи

З 01.01.2024 платники податків – фізичні особи мають подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи за новою формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 28.08.2023 № 467 «Про затвердження Змін до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи».

Нова форма декларації передбачає, серед іншого, окремий рядок 20.3 для визначення податку на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність за результатами звітного (податкового) року. 

Також, у новій редакції викладений розділ VI декларації «Розрахунок податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах» та внесені зміни до деяких інших рядків й додатків до декларації. 

Пропонується затвердити порядок розрахунку сум акцизного податку, які мають бути сплачені економічними операторами

25.12.2023 на сайті Державної податкової служби України опубліковано проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розрахунку сум акцизного податку, які мають бути сплачені економічними операторами – виробниками / імпортерами за сформовані унікальні ідентифікатори».

Проєкт постанови розроблено з метою реалізації положень, передбачених, зокрема, Законом України № 3173-ІХ від 29.06.2023 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України у зв’язку із запровадженням електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах» («Закон»), який вводиться в дію з 01.01.2026.

Так, вказаним Законом, серед іншого, передбачено:

 • обов’язок сплати акцизного податку економічними операторами – виробниками/імпортерами алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання сформованих унікальних ідентифікаторів (але не пізніше дня реалізації/ввезення на митну територію України товарів (продукції) з нанесеними графічними елементами електронних марок акцизного податку, сформованими з таких унікальних ідентифікаторів);
 • положення щодо розрахунку сум такого акцизного податку.

З урахуванням наведеного, проєктом постанови пропонується встановити механізм розрахунку сум акцизного податку, які мають бути сплачені економічними операторами – виробниками/імпортерами за сформовані унікальні ідентифікатори, який здійснюватиметься в автоматичному режимі програмними засобами електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються протягом 30 календарних днів з дня його оприлюднення.

Порядок пломбування місць можливого доступу до спирту на акцизних складах: проєкт наказу 

26.12.2023 на сайті Державної податкової служби України опубліковано проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку проведення пломбування місць можливого доступу до спирту на акцизних складах, на території яких виробляється спирт етиловий, у тому числі біоетанол, і на території підприємств, які є виробниками продукції, зазначеної у пункті 229.1 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України».

Проєктом наказу пропонується встановити єдині вимоги до пломбування обладнання, устаткування, спиртових комунікацій та приладів обліку спирту, у тому числі витратомірів-лічильників спирту етилового, масових витратомірів на території підприємств, які є виробниками спирту етилового.

Інформаційний лист щодо нових правил оподаткування банків

26.12.2023 на сайті Державної податкової служби України опублікований інформаційний лист № 6/2023 щодо питань, які можуть виникнути у зв’язку із новими підходами до оподаткування прибутку банків, що визначені Законом України № 3474-IХ від 21.11.2023 («Закон»), про який ми розповідали тут.

В інформаційному листі зосереджено увагу на нововведеннях Закону, особливостях розрахунку фінансового результату до оподаткування і ставках оподаткування прибутку банків, відображення збитків. 

Також, надаються відповіді, зокрема, на питання:

 • як банк має визначити податкове зобов’язання з податку на прибуток за ставкою 50 відсотків за 2023 рік;
 • за якою ставкою податку на прибуток оподатковуються дивіденди, виплачені банком у 2023 році;
 • яка сума «податкових збитків» підлягає врахуванню у зменшення об’єкта оподаткування податком на прибуток, починаючи зі звітних періодів 2024 року;
 • щодо подання уточнюючих розрахунків у разі виявлення помилки, яка призвела до заниження об’єкта оподаткування податком на прибуток  за 2023 рік.

ДПС опублікувала план-графік проведення перевірок на 2024 рік

22.12.2023 на сайті Державної податкової служби України опубліковано план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2024 рік.

Нагадаємо, що проведення документальних планових перевірок є одним із способів податкового контролю. Проведення таких перевірок платників податків повинно бути передбачено у плані-графіку, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Державної податкової служби України до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі планові документальні перевірки.

При цьому, на період дії воєнного стану з 01.12.2023 по 31.12.2024 до плану-графіку проведення документальних планових перевірок на 2023 та 2024 роки можуть бути включені тільки певні платники податків (які здійснюють діяльність у сфері виробництва/реалізації підакцизної продукції, у сфері грального бізнесу, надають фінансові, платіжні послуги; нерезиденти, які здійснюють діяльність через відокремлені підрозділи/постійні представництва, та/або відокремлені підрозділи, постійні представництва нерезидента, які відповідають певним критеріям; інші платники податків, які на основі показників за підсумками 2021 року, відповідають певним критеріям).

Вікторія Бубліченко

Вікторія Бубліченко

Партнерка, керівниця практики податкового права, реструктуризації та врегулювання проблемної заборгованості, адвокатка

Практики | Сектори

929

Отримати консультацію

Щоб отримати консультацію, будь ласка, заповніть форму нижче:

Статті на тему

Майбутнє енергетичного сектору України: EUETH провів дискусію щодо викликів українського ринку енергетики та шляхів їх подолання

12 Червня 2024 Energy Alert

Майбутнє енергетичного сектору України: EUETH провів дискусію щодо викликів укра...

Читати
Робота GOLAW у сфері енергетики та природних ресурсів

11 Червня 2024 Energy Alert

Робота GOLAW у сфері енергетики та природних ресурсів

Читати
В чому різниця між лобіюванням та GR

10 Червня 2024 Публікації

В чому різниця між лобіюванням та GR

Читати
Усі публікації

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies Налаштування cookie

Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами політики конфіденційності та обробки персональних даних. Політика cookies.

Я даю згоду на обробку персональних даних відповідно до політики конфіденційності та обробки персональних даних

Я хочу отримувати розсилку

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду. Політика cookies Сховати налаштування

Дякуємо за довіру!

Ми отримали ваш запит на отримання консультації. Найближчим часом наші спеціалісти зв'яжуться з вами!

На головну
Дякуємо, що підписалися на нашу розсилку!

Відтепер ви завжди будете в курсі найважливіших законодавчих змін, актуальних експертних публікацій та анонсів подій!

На головну