Основні зміни для фінансових установ на ринку реструктуризації та відшкодування в Україні

Одним з найбільших страхів для кредитора під час надання фінансування є можливий дефолт з нульовою перспективою одержати відшкодування збитків. На міжнародній арені донедавна Україна була відома як країна з високим рівнем ризику, що перешкоджало надходженню іноземних інвестицій. Однак за останні кілька років ситуація суттєво змінилася.

Прийнято нове законодавство про захист прав та інтересів кредиторів

 

У лютому 2019 року набув чинності новий Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування» (надалі — «Закон»). Цей Закон вносить зміни до низки законів та нормативно-правових актів, зокрема, Законів України «Про банки та банківську діяльність», «Про заставу», «Про іпотеку» та Цивільного кодексу України.

Закон вносить ряд змін, спрямованих на захист інтересів позикодавців та іпотекодержателів. Серед найважливіших змін:

  • Реконструкція предмету іпотеки більше не є причиною припинення іпотеки

Одним з поширених способів, що застосовуються недобросовісними боржниками для звільнення нерухомості від іпотеки, є реконструкція заставного майна.
Згідно зі змінами, внесеними Законом, якщо іпотекодавець реконструював заставне майно або здійснив щодо нього самочинне будівництво (у тому числі, але не виключно, споруджено нові будівлі , споруди тощо на земельній ділянці, що належить або використовується іпотекодавцем), усі реконструйовані, новостворені об’єкти нерухомості вважаються предметом іпотеки відповідно до договору іпотеки.

 

Ці зміни спрямовані на те, щоб запобігти звільненню нерухомості з-під іпотеки, оскільки, на жаль, недобросовісні боржники досить часто намагаються «врятувати» своє майно від іпотеки шляхом його реконструкції.

У таких випадках іпотекодержателі були змушені захищати свої права в суді, і, слід зазначити, що суди в основному задовольняють їх вимоги. У подібній справі, представляючи інтереси банку, GOLAW довела в суді, що всі реконструйовані об’єкти нерухомості також були передані банку в іпотеку, хоча це і був досить складний і тривалий процес. Після внесення змін ця процедура стане легшою та швидшою. Водночас новий Закон не звільняє банки від усіх труднощів, пов’язаних із реконструкцією предмета іпотеки. Згідно із заявами кількох судів, цей Закон не має зворотної сили і не застосовується до тих реконструкцій, які були здійснені до набрання ним чинності. Хоча таке твердження є вкрай суперечливим, ми впевнені, що в цій сфері буде встановлена нова судова практика.

  • Спрощення процедури позасудового звернення стягнення

Встановлено нові вимоги до договору про задоволення вимог іпотекодержателів або до відповідного застереження в договорі іпотеки. Зокрема, зараз сторони договору іпотеки мають прийняти рішення про прийнятні та належні способи обміну повідомленнями між ними. Така незначна зміна може мати вирішальний вплив на всю процедуру стягнення. Раніше законом прямо передбачалося, що позикодавець отримує право на позасудове звернення стягнення лише через 30 днів з моменту отримання іпотекодавцем письмової вимоги позикодавця про повернення боргу. Зазвичай боржники ухиляються від отримання таких повідомлень позикодавця, що дозволяє боржнику в подальшому оскаржити звернення стягнення в суді. У подібних справах, для забезпечення прав банку GOLAW використовує спеціальну державну поштову службу, яка забезпечує отримання повідомлень боржником за будь-яких обставин.

Зазначені вище зміни нарешті покладуть кінець цій категорії спорів. Однак багато чинних договорів іпотеки не визначають належні способи обміну повідомленнями між сторонами. Це означає, що отримання іпотекодавцем письмового повідомлення від іпотекодержателя має бути належним чином підтверджене.

  • Звернення стягнення на предмет іпотеки не означає, що кредитор не може повернути решту боргу

Законом чітко передбачено, що після завершення позасудового врегулювання будь-які наступні вимоги іпотекодержателя щодо виконання:

– основного зобов’язання боржника, який є фізичною особою, є недійсними, якщо інше не встановлено договором іпотеки, чи кредитним договором, або договором про задоволення вимог іпотекодержателя;

– основного зобов’язання боржника, який є юридичною особою або фізичною особою – підприємцем, є дійсними, якщо інше не встановлено договором іпотеки, чи кредитним договором, або договором про задоволення вимог іпотекодержателя.

Тут ми бачимо, наскільки важливо ретельно проаналізувати кредитний та іпотечний договори перед їх підписанням.

Якщо позика забезпечена кількома іпотеками, можливе судове та позасудове звернення стягнення на кожну з них. Ці зміни мають на меті припинити багаторічну суперечливу судову практику щодо дійсності вимог іпотекодержателя після позасудового звернення стягнення на предмет іпотеки. У подібній справі GOLAW довела в суді, що банк все ще мав право вимагати виплати решти частини боргу після завершення звернення стягнення на основний завод та земельну ділянку.

  • Арешт, накладений на предмет іпотеки, не є перешкодою для звернення стягнення

На жаль, трапляються численні випадки, коли недобросовісні боржники, які не бажають повертати позичені кошти, намагаються накласти арешт або будь-яке інше обтяження на предмет іпотеки (арешти в рамках кримінального провадження особливо поширені) з метою запобігання зверненню стягнення на майно.

Новоприйнятий Закон передбачає, що наявність у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно інформації про будь-які обтяження, обмеження, арешти чи інші заборони щодо заставного майна, зареєстрованих після державної реєстрації іпотеки, не є підставою для відмови у державній реєстрації права власності на нерухоме майно за іпотекодержателем-фінансовою установою.Ці зміни нарешті дозволять кредиторам звертати стягнення на заставлене майно без перешкод, не витрачаючи роки в судах на скасування численних штучних арештів, накладених на предмет іпотеки недобросовісними боржниками. У подібних випадках, у нашій практиці, GOLAW скасовувала такі накази про арешт в суді. Відтепер такі арешти не є перешкодою для реєстрації права власності на предмет іпотеки за банком. Більше того, одразу після набрання Законом чинності GOLAW довела державному реєстратору, що іноземна фінансова установа також може скористатися цим положенням.

  • Зміна правил припинення дії поруки

Раніше дія поруки припинялася в тому випадку, коли обсяг відповідальності боржника збільшувався без згоди поручителя. У багатьох випадках банк втрачав поруку внаслідок збільшення ставки за кредитом або строку кредитного договору без згоди поручителя. Нещодавно ці правила були змінені.

Зокрема, якщо зобов’язання змінюється без згоди поручителя, що призводить до збільшення обсягу відповідальності боржника, такий поручитель залишається відповідальним за порушення боржником зобов’язання, однак лише в тому обсязі, який був визначений до зміни зобов’язання.
Більш того, встановлено, що ліквідація боржника, що є юридичною особою, не припиняє дію поруки та іпотеки, якщо позикодавець подав позов до поручителя/іпотекодавця до суду у зв’язку з порушенням зобов’язання боржником до внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.2. Позитивні зміни законодавства про банкрутство21 жовтня 2019 року набуде чинності Кодекс України з процедур банкрутства (надалі — «Кодекс»). Кодекс передбачає ряд позитивних змін для кредиторів, вимоги яких забезпечені іпотекою (їх називають забезпеченими кредиторами).Забезпечені кредитори наразі вважаються учасниками справи про банкрутство, а також можуть ініціювати відкриття провадження у справі про банкрутство. Нове законодавство значно спростило підстави для ініціювання відкриття провадження у справі про банкрутство. Раніше потрібно було мати рішення суду про стягнення боргу, яке набрало законної сили. Тепер кредитор може ініціювати провадження у справі про банкрутство боржника, якщо останній не виконує свої грошові зобов’язання вчасно.Боржник подає свій план санації, а також план реструктуризації боргу для затвердження кредиторами. Ті кредитори, які не згодні з цими планами, за певних умов набувають право звернення стягнення на предмет іпотеки незалежно від настання строку виконання зобов’язання у справі про банкрутство.У разі продажу заставного майна в межах провадження у справі про банкрутство гроші від такого продажу спрямовуються на погашення вимог забезпечених кредиторів незалежно від порядку задоволення вимог кредиторів.

 

Ще одна важлива зміна полягає в тому, що забезпечені кредитори повинні затвердити будь-яке зменшення ціни, за якою предмет іпотеки продається на аукціоні. Таке нововведення допоможе уникнути маніпуляцій під час проведення аукціону, коли пов’язані з боржниками особи можуть придбати майно за мінімальною ціною.

Також забезпечені кредитори мають право оскаржити договори, укладені боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство, а також договори, укладені протягом трьох років до відкриття провадження у справі про банкрутство. Підставою для оскарження може бути, зокрема, те, що ці договори призвели до неплатоспроможності боржника.3. Належний рівень захисту іноземних інвестиційВ Україні на державному рівні особлива увага приділяється питанню захисту іноземних інвестицій. Зокрема, з 2014 року працює Рада бізнес-омбудсмена, яка займається представництвом та захистом інтересів бізнесу в органах державної влади. Її місія полягає у забезпеченні прозорості ведення бізнесу в Україні та захисті іноземних інвесторів від порушень з боку державних органів. Співпраця з Радою бізнес-омбудсмена неодноразово сприяла швидкому вирішенню спорів на користь іноземного інвестора в разі необґрунтованого кримінального провадження, арешту рахунків інвесторів, зловживань з боку судової системи тощо.Крім того, існує Офіс залучення інвестицій (UkraineInvest), який очолює Урядовий уповноважений з питань інвестицій. UkraineInvest був створений як консультативно-дорадчий орган уряду за рахунок донорів (зокрема, регіонального фонду прямих інвестицій Western NIS Enterprise Fund), але згодом перетворився на державну установу. Метою UkraineInvest є надання інвесторам актуальної інформації та рекомендацій щодо особливостей ведення бізнесу в Україні, а також діяльності в основних галузях економіки: агробізнесі, виробництві, енергетиці, інфраструктурі та сфері інноваційних технологій. UkraineInvest також сприяє діяльності органів виконавчої влади у вирішенні проблемних питань, які можуть виникати під час інвестування в українську економіку.

498

Статті на тему

TAX ALERT 17.05.2024 | ДАЙДЖЕСТ ГОЛОВНИХ ПОДАТКОВИХ НОВИН

17 Травня 2024 Публікації

TAX ALERT 17.05.2024 | ДАЙДЖЕСТ ГОЛОВНИХ ПОДАТКОВИХ НОВИН

Читати
Як директору звільнитися без згоди загальних зборів учасників ТОВ? Алгоритм дій

13 Травня 2024 Публікації

Як директору звільнитися без згоди загальних зборів учасників ТОВ? Алгоритм дій

Читати
Розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників

01 Травня 2024 Публікації

Розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників

Читати
Усі публікації

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies Налаштування cookie

Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами політики конфіденційності та обробки персональних даних. Політика cookies.

Я даю згоду на обробку персональних даних відповідно до політики конфіденційності та обробки персональних даних

Я хочу отримувати розсилку

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду. Політика cookies Сховати налаштування

Дякуємо за довіру!

Ми отримали ваш запит на отримання консультації. Найближчим часом наші спеціалісти зв'яжуться з вами!

На головну
Дякуємо, що підписалися на нашу розсилку!

Відтепер ви завжди будете в курсі найважливіших законодавчих змін, актуальних експертних публікацій та анонсів подій!

На головну