Запровадження гарантій походження електроенергії з ВДЕ в Україні

Зміст

  1. Як функціонує Реєстр гарантій походження?
  2. Як виробнику ВДЕ зареєструвати генеруючу установку у Реєстрі гарантій походження? 
  3. Який порядок видачі гарантії походження?
  4. Як здійснюватиметься обіг гарантії походження?
  5. Як та для чого відбуватиметься погашення гарантії походження?
  6. Висновок

Безумовно війна в Україні негативно вплинула на усі сектори економіки, у тому числі сектор відновлюваних джерел енергії (надалі – «ВДЕ»). Разом з тим це стало новою віхою переосмислення та свіжим стимулом пришвидшення інтеграції українського ринку електроенергії до єдиного ринку Європейського союзу та імплементації європейського законодавства, запровадження нових інструментів підтримки ВДЕ для стимулювання виробництва чистої енергії, підвищення конкурентоспроможності на ринку електроенергії тощо. 

Вагомим кроком для розвитку зеленої енергетики в Україні є запровадження гарантій походження електроенергії. Відповідно до Закону України від 30 червня 2023 року № 3220-ІХ«Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та «зеленої» трансформації енергетичної системи України» гарантія походження електричної енергії, виробленої з ВДЕ – це електронний документ, сформований на основі відомостей з реєстру гарантій походження електричної енергії, виробленої з ВДЕ, який підтверджує, що визначена кількість електричної енергії вироблена з ВДЕ, підтверджує її екологічну цінність і засвідчує права, пов’язані з позитивним ефектом від виробництва електричної енергії з ВДЕ (надалі – «гарантія походження»).

05 березня 2024 року набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України № 227 «Про запровадження гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії» якою затвердив «Порядок видачі, обігу та погашення гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії» (далі – «Порядок 1») та «Порядок визначення екологічної цінності електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії» (далі – «Порядок 2»). 

Відповідно до Порядку 1 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (надалі – «НКРЕКП») є уповноваженим органом щодо видачі, обігу та погашення гарантій походження на території України, є держателем та адміністратором реєстру гарантій походження (надалі – «Реєстр»). Крім того, Порядок 1 регулює питання щодо функціонування Реєстру, реєстрації генеруючої установки, видачі, обігу та погашення гарантій походження, порядок перевірки генеруючої установки. 

Порядок 2 регулює механізм визначення екологічної цінності електричної енергії, виробленої з ВДЕ. Екологічна цінність вимірюється у кілограмах CO2 еквіваленту на 1 МВт/год електричної енергії та визначає усереднений обсяг парникових газів, який було б викинуто виробниками електричної енергії, що виробляють електричну енергію з викопних видів палива, у разі заміщення електричної енергії, виробленої з ВДЕ. Екологічна цінність зазначається в гарантії походження.

Як функціонує Реєстр гарантій походження?

Видача, обіг та погашення гарантій походження здійснюється користувачами Реєстру, шляхом подання електронних запитів.

У Реєстрі зобов’язані зареєструватися суб’єкти господарювання, які здійснюють продаж електричної енергії гарантованому покупцю за “зеленим” тарифом або надають гарантованому покупцю послугу із застосуванням механізму ринкової премії, постачальники універсальних послуг та гарантований покупець.

Інші суб’єкти господарювання та споживачі здійснюють реєстрацію у Реєстрі добровільно.

Отже, випускати чи ні гарантії походження – це вільний вибір кожного виробника, за винятком тих виробників, які отримали підтримку та вже знаходяться у балансуючій групі гарантованого покупця.

Станом на зараз Реєстр ще не функціонує. Для його запуску НКРЕКП працює над впровадженням специфічного програмного забезпечення, що запропоновано компанією Grexe. Запланована дата початку повноцінного функціонування Реєстру – кінець серпня 2024 року.

Однак, сьогодні уже функціонує реєстр об’єктів електроенергетики та електроустановок споживачів (у тому числі активних споживачів), що використовують альтернативні джерела енергії для виробництва електричної енергії, який діє відповідно до Постанови НКРЕКП від 27 грудня 2023 року № 2624 та реєстрація у якому для бажаючих в майбутньому приймати участь у обігу гарантій походження є обов’язковою. Відповідно до вказаної постанови, виробники електричної енергії, споживачі (у тому числі активні споживачі), які використовують ВДЕ та які виявили бажання отримати гарантію походження, мають здійснити ряд кроків. 

До 01 лютого 2024 року виробники повинні були надати інформацію про свої ідентифікаційні дані, назву та місцезнаходження об’єкта електроенергетики і його встановлену потужність. Далі, до 31 травня 2024 року вони повинні надати інформацію про тип технології, що використовується при виробництві електричної енергії з ВДЕ, характеристику ВДЕ та спроможність до автономної роботи.

Як виробнику ВДЕ зареєструвати генеруючу установку у Реєстрі гарантій походження? 

Виробник ВДЕ створює обліковий запис на підставі заяви, поданої в електронній формі до НКРЕКП, як адміністратора Реєстру. НКРЕКП забезпечує відкритий і безоплатний доступ до Реєстру заявникам та його користувачам. Форма заяви про створення облікового запису публікується на офіційному веб-сайті НКРЕКП. 

У створеному обліковому записі користувач реєструє генеруючі установки. У Реєстрі реєструються виключно генеруючі установки, що перебувають у домені України. Користувач Реєстру має право зареєструвати генеруючу установку, що належить йому на праві власності або використовується ним на інших законних підставах. Якщо користувачу Реєстру належить більш ніж одна генеруюча установка, до облікового запису додається кожна генеруюча установка.

Під час реєстрації генеруючої установки в Реєстрі надається загальна інформація про таку установку: дата введення в експлуатацію, місцезнаходження, мережа підключення, тип технології, встановлена потужність, механізм інвестиційної підтримки тощо.

Який порядок видачі гарантії походження?

Гарантія походження формується у Реєстрі автоматично на підставі сертифікованих даних комерційного обліку, що вносяться НЕК “Укренерго”, як адміністратором комерційного обліку, до Реєстру щомісячно та видається на стандартний обсяг відпущеної електричної енергії в мережу, що становить 1 МВт/год.

Тобто, у разі споживання або відпуску в мережу обсягу електричної енергії в розмірі 2,5 МВт/год користувачу може бути видано дві гарантії походження електричної енергії, а залишок у розмірі 0,5 МВт/год накопичуються в обліковому записі користувача Реєстру гарантій походження та враховується у наступних місяцях.

Гарантія походження містить інформацію про вид ВДЕ, початкову та кінцеву дату відпуску електричної енергії в мережу, місце розташування, встановлену потужність та характеристику генеруючої установки, інформацію про вид підтримки (“зелений” тариф, механізм ринкової премії, надання послуги із забезпечення стабільності ціни на електричну енергію), дату введення в експлуатацію генеруючої установки, дату та країну видачі гарантії походження, екологічну цінність та унікальний ідентифікаційний номер.

Гарантія походження не видається на електричну енергію, відпущену з установки зберігання енергії, крім випадку, якщо така установка використовується на об’єктах, які виробляють електроенергію з ВДЕ, без отримання ліцензії із зберігання енергії.

Як здійснюватиметься обіг гарантії походження?

Обіг гарантії походження – це перехід права власності на гарантії походження у будь-який спосіб, визначений законом (купівля-продаж, дарування, міна тощо). 

Власник гарантії походження може здійснити її передачу іншому користувачу Реєстру, шляхом створення у Реєстрі запиту про передачу, у відповідь на який отримувач гарантій походження повинен надати згоду. Гарантії походження перебувають у вільному обігу 12 місяців, протягом яких може здійснюватися торгівля такими гарантіями походження за вільними цінами. 

Важливим питанням є визнання в Європі та міжнародна торгівля гарантіями походження, виданими в Україні, оскільки це буде можливим лише після набуття НКРЕКП членства у Асоціації органів емітентів (AIB). НКРЕКП передбачає, що шлях до вступу може тривати близько одного року. 

Запровадження обігу гарантій походження є позитивним кроком як для виробників ВДЕ, так і для бізнесу загалом. Виробники ВДЕ у час низьких цін на електроенергію, зможуть отримати прибуток від збуту гарантій походження, в свою чергу бізнес (покупці гарантій походження) матимуть можливість підтвердити дотримання ESG стандартів. Ну і звісно – це можливість для учасників ринку гарантій походження “компенсувати” кількість викидів СО2 при оподаткуванні.

Як та для чого відбуватиметься погашення гарантії походження?

Погашення гарантії походження – це внесення власником гарантії походження у своєму обліковому записі інформації про припинення подальшого обігу гарантії походження. Погашення гарантії здійснюється протягом 18 місяців з дати виробництва електроенергії. У випадку, якщо гарантія не була погашена протягом 18 місяців, така гарантія анулюється.

Власник гарантії походження має право погасити її, зокрема, з метою:

  • підтвердження, що товари, роботи чи послуги, реалізовувалися повністю або частково з використанням електричної енергії, виробленої з ВДЕ;
  • підтвердження того, що електрична енергія, яка була вироблена генеруючою установкою та спожита для власних потреб, має походження з ВДЕ;
  • розкриття інформації споживачу електричної енергії про джерела енергії відповідно до Порядку розкриття інформації споживачам електричної енергії про джерела енергії у загальній структурі балансу електричної енергії, придбаної електропостачальником та/або виробленої на його власних електроустановках, затвердженого постановою НКРЕКП від 27 грудня 2023 р. № 2626.

Для погашення гарантії походження власник подає до НКРЕКП через свій обліковий запис електронний запит із зазначенням, зокрема, інформації щодо кількості гарантій походження, що планується погасити, кінцевої мети їх погашення та найменування бенефіціара, на користь якого здійснюється погашення гарантій походження та його місцезнаходження. 

Тобто, кінцевий бенефіціар гарантії походження (наприклад бізнес), який не бажає брати участь в обігу гарантій походження, може не реєструватись у Реєстрі, оскільки власник гарантій походження має змогу зробити погашення гарантій походження на ім’я третьої особи.

Висновок

Враховуючи досвід європейських держав, можна зробити висновок, що запровадження гарантії походження – це не лише про облік електроенергії та підтвердження її виробництва з ВДЕ. Це шлях до залучення інвестицій, підвищення прозорості та ефективності енергетичного сектору та економіки країни загалом. Український бізнес отримає змогу забезпечити конкурентоспроможність української продукції на ринках ЄС, позбавить навантаження “карбонового бар’єра” CBAM тощо. Відповідно – це потужний інструмент загальноекономічного розвитку країни. Отож, надіємось на швидше впровадження ГП на практиці та їх подальший розвиток.

Якщо вам потрібна юридична консультація, заповніть форму нижче для її замовлення.  

Олександр Мельник

Олександр Мельник

Партнер, керівник практики корпоративного права та M&A, адвокат

Христина Зіменко

Христина Зіменко

Юристка

246

Отримати консультацію

Щоб отримати консультацію, будь ласка, заповніть форму нижче:

Статті на тему

Запуск спеціальних аукціонів на допоміжні послуги: ключові факти

10 Липня 2024 Energy Alert

Запуск спеціальних аукціонів на допоміжні послуги: ключові факти

Читати
Перемога GOLAW для всього ринку альтернативної енергетики

21 Червня 2024 Energy Alert

Перемога GOLAW для всього ринку альтернативної енергетики

Читати
Майбутнє енергетичного сектору України: EUETH провів дискусію щодо викликів українського ринку енергетики та шляхів їх подолання

12 Червня 2024 Energy Alert

Майбутнє енергетичного сектору України: EUETH провів дискусію щодо викликів укра...

Читати
Усі публікації

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies Налаштування cookie

Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами політики конфіденційності та обробки персональних даних. Політика cookies.

Я даю згоду на обробку персональних даних відповідно до політики конфіденційності та обробки персональних даних

Я хочу отримувати розсилку

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду. Політика cookies Сховати налаштування

Дякуємо за довіру!

Ми отримали ваш запит на отримання консультації. Найближчим часом наші спеціалісти зв'яжуться з вами!

На головну
Дякуємо, що підписалися на нашу розсилку!

Відтепер ви завжди будете в курсі найважливіших законодавчих змін, актуальних експертних публікацій та анонсів подій!

На головну