TAX ALERT 13.01.2023 | Дайджест головних податкових новин

Зміст

 1. Додаткова підтримка вітчизняної промисловості та бізнесу під час воєнного стану: зареєстровано законопроект 
 2. Законопроект щодо покриття видатків на відновлення, ремонт і підтримання комунальної та енергетичної інфраструктури 
 3. Прийнято постанову про внесення змін до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
 4. Затверджено Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані російською федерацією 
 5. Затверджено План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2023 рік
 6. Зміни до Порядку прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних: зареєстровано проект наказу

Додаткова підтримка вітчизняної промисловості та бізнесу під час воєнного стану: зареєстровано законопроект 

22 грудня 2022 року у Верховній Раді України зареєстровано Законопроект № 8298 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо додаткової підтримки вітчизняної промисловості та бізнесу під час воєнного стану».

Законопроектом, зокрема, запропоновано наступні зміни: 

 • продовжити до 1 січня 2025 року звільнення від оподаткування ПДВ операцій постачання послуг з демонстрування, розповсюдження, показу та/або публічного сповіщення національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених державною мовою на території України, демонстраторами, розповсюджувачами та/або організаціями мовлення (публічними сповіщувачами);
 • тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні, звільнити від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту визначеного переліку товарів, наприклад, котлів парових / для центрального опалення та допоміжного обладнання до них, газогенераторів, турбін, пальників, промислового обладнання, двигунів, апаратури для фото-, кінолабораторій, світильників та освітлювального обладнання тощо.

Товари з визначеного переліку також пропонується звільнити від оподаткування ввізним митом, що передбачається Законопроектом № 8299 «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо додаткової підтримки вітчизняної промисловості та бізнесу під час воєнного стану»;

 • передбачається з першого числа місяця звітного (податкового) періоду, в якому відбудеться набрання чинності цим законом, протягом дії воєнного стану в Україні, а також до першого числа місяця звітного (податкового) періоду, у якому завершується перебіг шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, застосування ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин в частині руд заліза у розмірі 0 % вартості товарної продукції гірничого підприємства – видобутих руд заліза, які було видобуто на території України та які у відповідному звітному (податковому) періоді не було експортовано;
 • тимчасово, на період з 1 липня 2022 року по 31 грудня року, у якому припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан передбачається звільнення від нарахування та сплати рентної плати за спеціальне використання води за: 
 • фактичний обсяг води, що використовується первинними водокористувачами – суб’єктами господарювання, отриманий шляхом забору води з водних об’єктів, розташованих на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями російської федерації, для виробництва електричної енергії (в тому числі для теплообмінних процесів),
 • фактичний обсяг води, пропущений через турбіни гідроелектростанцій для вироблення електричної енергії, розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями російської федерації, суб’єктами господарювання, які використовують воду для потреб гідроенергетики;
 • на період до 31 грудня року, наступного за роком, у якому припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан, але не більше ніж протягом 12 календарних місяців з місяця, наступного за місяцем, в якому окуповані території, території, засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди, деокуповані або бойові дії на них завершені, звільнити платників єдиного податку четвертої групи від сплати єдиного податку з площі сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду, що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, що розташовані на територіях на яких ведуться (велися) бойові дії, тимчасово окупованих, а також визначені як засмічені вибухонебезпечними предметами, на яких наявні фортифікаційні споруди.

Законопроект щодо покриття видатків на відновлення, ремонт і підтримання комунальної та енергетичної інфраструктури 

19 грудня 2022 року у Верховній Раді України зареєстровано Законопроект «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо врахування отриманої безоплатної та безповоротної допомоги підприємствами комунальної та енергетичної інфраструктури при обрахуванні та сплаті податку на прибуток підприємств». 

Законопроектом визначається, що тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні, а також протягом шести місяців з моменту його припинення або скасування, підприємства, що мають відповідні ліцензії та здійснюють на їх підставі господарську діяльність із виробництва, передачі, розподілу електричної енергії, транспортування, розподілу природного газу, централізованого теплопостачання – виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, водопостачання та водовідведення та є платниками податку на прибуток підприємств, зменшують фінансовий результат до оподаткування на суму, на яку збільшився їх фінансовий результат до оподаткування, згідно правил бухгалтерського обліку, внаслідок отримання ними безоплатної та безповоротної допомоги у формі товарів (обладнання). 

Такі товари повинні бути отримані саме від іноземних держав чи міжнародних організацій (донорів), благодійних організацій, Товариства Червоного Хреста України, внесених до Реєстру неприбуткових організацій та установ та використані для відновлення та ремонту інфраструктури вищевказаних підприємств. 

Водночас, порушення вимог щодо цільового використання безоплатної та безповоротної допомоги буде мати наслідком виникнення для відповідного платника податку обов’язку збільшити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на прибуток, що мала бути сплачена в результаті отримання відповідних товарів (обладнання), а також сплатити передбачені Податковим кодексом України штрафні санкції.

Перелік товарів (обладнання), спрямованих на відновлення та ремонту інфраструктури підприємств, має бути затверджений Кабінетом Міністрів України. 

Прийнято постанову про внесення змін до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

Кабінетом Міністрів України було прийнято Постанову від 23 грудня 2022 № 1428 «Про внесення змін до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

Про зміни, які було запропоновано проектом вказаної Постанови, ми розповідали тут

Водночас, остаточна редакція Постанови дещо змінилась у порівнянні з її проектом. Так, положення про розширення тривалості операційного дня (з 0:00 до 24:00), який припадає на граничний строк реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування та деякі інші зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, наразі не прийнято. 

Також, внесено зміни до Переліку показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку на додану вартість, а саме, збільшено розмір суми обсягу постачання, що зазначається платником податку в податкових накладних/розрахунках коригування зареєстрованих у поточному місяці, з 500 тисяч до 1 мільйону гривень. У вказаному пункті також збільшено максимальний розмір обсягу постачання товарів/послуг, зазначений у податкових накладних/розрахунках коригування у поточному місяці за операціями з одним отримувачем – платником податку, з 50 до 100 тис. гривень.

Також внесено зміни до Критеріїв ризиковості здійснення операцій, а саме, виключено такий критерій ризиковості здійснення операцій як відсутність товару/послуги, зазначеного/зазначеної в податковій накладній, поданій для реєстрації у таблиці даних платника податку як товару/послуги, що на постійній основі постачається.

Постанова набрала чинності 11 січня 2023 року.

Затверджено Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані російською федерацією 

22 грудня 2022 року Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій наказом № 309 затверджено Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. 

Прийняття переліку зумовлено необхідністю виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2022 року № 1364 «Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією», якою було визначено форму та вимоги до такого переліку територій. Детальніше про це ми повідомляли тут.

Затвердження переліку дозволяє реалізувати певні пільги, визначені податковим законодавством у зв’язку із воєнним станом в Україні. Зокрема, щодо звільнення платників податків від нарахування плати за землю, мінімального податкового зобов’язання, земельного податку, екологічного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти нежитлової нерухомості, розташовані на земельних ділянках, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями російської федерації. 

Затверджено План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2023 рік

23 грудня 2022 року Державна податкова служба України опублікувала план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2023 рік. 

За повідомленням ДПС України, 97 % плану-графіка на 2023 рік складають платники податків, планові перевірки яких не були розпочаті у 2022 році та які за результатами подання звітності у поточному році мають ризики несплати податків. Всі відібрані до плану-графіка підприємства мають критерії ризику від провадження платниками податків господарської діяльності високого ступеня. 

Водночас, наразі відповідно до Перехідних положень Податкового кодексу України введено мораторій на проведення планових перевірок податковими органами з огляду на воєнний стан. Тому для фактичної реалізації плану-графіку варто очікувати законодавчих змін щодо відновлення можливості для контролюючих органів проводити планові податкові перевірки. 

Зміни до Порядку прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних: зареєстровано проект наказу

28 грудня 2022 року на сайті Міністерства Фінансів України було опубліковано проект наказу «Про затвердження Змін до Порядку прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

Так, Порядок доповнено положеннями, відповідно до яких за результатами розгляду уже поданих платником податку письмових пояснень та копій документів комісія регіонального рівня протягом 5 робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та копій документів:

 • або приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та надсилає його платнику податку;
 • або направляє повідомлення щодо недостатності пояснень та документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – «Повідомлення») з пропозицією щодо надання додаткових пояснень та документів на підтвердження інформації, вказаної у податковій накладній / розрахунку коригування;
 • або приймає рішення про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних у разі надання платником податку копій документів, складених із порушенням законодавства, та надсилає його платнику податку.

Отже, платник податків отримує можливість надати додаткові письмові пояснення та копії документів з метою проведення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування.

Такі додаткові пояснення та копії документів подаються протягом 5 робочих днів з дня, наступного за днем отримання Повідомлення. 

У разі ненадання додаткових письмових пояснень та копій документів після отримання Повідомлення, комісія регіонального рівня приймає рішення про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування.

Окрім того, проектом наказу пропонуються зміни до форми рішення про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також пропонується відповідно доповнити Порядок новим додатком — формою Повідомлення.

Тетяна Федоренко

Тетяна Федоренко

Старша юристка, адвокатка

Вікторія Бубліченко

Вікторія Бубліченко

Партнерка, керівниця практики податкового права, реструктуризації та врегулювання проблемної заборгованості, адвокатка

Практики | Сектори

899

Статті на тему

Майбутнє енергетичного сектору України: EUETH провів дискусію щодо викликів українського ринку енергетики та шляхів їх подолання

12 Червня 2024 Energy Alert

Майбутнє енергетичного сектору України: EUETH провів дискусію щодо викликів укра...

Читати
Робота GOLAW у сфері енергетики та природних ресурсів

11 Червня 2024 Energy Alert

Робота GOLAW у сфері енергетики та природних ресурсів

Читати
В чому різниця між лобіюванням та GR

10 Червня 2024 Публікації

В чому різниця між лобіюванням та GR

Читати
Усі публікації

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду.
Політика cookies Налаштування cookie

Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами політики конфіденційності та обробки персональних даних. Політика cookies.

Я даю згоду на обробку персональних даних відповідно до політики конфіденційності та обробки персональних даних

Я хочу отримувати розсилку

Ми використовуємо файли cookies для вдосконалення роботи сайту та покращення Вашого користувацького досвіду. Політика cookies Сховати налаштування

Дякуємо за довіру!

Ми отримали ваш запит на отримання консультації. Найближчим часом наші спеціалісти зв'яжуться з вами!

На головну
Дякуємо, що підписалися на нашу розсилку!

Відтепер ви завжди будете в курсі найважливіших законодавчих змін, актуальних експертних публікацій та анонсів подій!

На головну